Hirdetés

Keresés

Hozzászólok Aktív témák

 • D1Rect

  félisten

  válasz Chaser #11 üzenetére

  Először büntető eljárás indul.

  01110011 01101000 01101111 01110010 01110100 01110101 01110010 01101100 00101110 01100001 01110100 00101111 01101111 01111001 01000101 01010000 00111001

 • D1Rect

  félisten

  válasz Chaser #13 üzenetére

  Ilyen esetben vszínűleg előbb úgyis ülni fog egy keveset. :)

  01110011 01101000 01101111 01110010 01110100 01110101 01110010 01101100 00101110 01100001 01110100 00101111 01101111 01111001 01000101 01010000 00111001

 • zöldfülű

  csendes tag

  válasz Chaser #11 üzenetére

  Szia!

  Én hozzáírnék még egy részt, nevezetesen miért érdemes inkább büntetőeljárásban érvényesíteni a kártérítési jogaitokat és nem polgári perben....

  I. A polgári per átfutási ideje:
  A bíróság legkésőbb a kereset benyújtását követő 30 napon belül intézkedik a tárgyalási nap kitűzéséről. Erre vonatkozó határidő minimum 15 nap attól számítva hogy az alperes a keresetlevelet átvette -- azaz max kétszeri kézbesítési próbálkozás is beleszámítható a 15 napon kívül-- , maximum határidő a kereset bírósághoz benyújtásától számított 4 hónap. Ezen időintervallum közötti időre tűzik ki a tárgyalást (van néhány perfajta, pl a személyiségi jogokkal kapcsolatos per, melynek határideje ennél sokkal rövidebb, de a kártérítési perre a fenti határidők vonatkoznak)

  Az, hogy az ügy mennyire húzódik el, attól is függ, hogy mennyire erőteljes bizonyítékok állnak a rendelkezésetekre. Ha egyértelműen bizonyítja, akkor a másik fél talán nem olyan ... buta.... hogy elmegy másodfokig vagy még tovább, mert az csak az ő költségeit fogja növelni...
  Ha vitatható a bizonyító ereje a bizonyítékaitoknak, akkor lehet a per több tárgyalási napot is igénybe vehet még az első fokon, és lehet hogy lesz belőle másodfok azaz fellebbezés, perújítás vagy felülvizsgálat is... természetesen mindegyiknek megvannak a maga szabályai, hogy milyen törvényi feltételek fennállása esetén élhet vele bármelyik fél vagy a fél jogi képviselője akár önállóan is.
  De hogy kissé kézzelfoghatóbb legyen az egész csalásból eredő kárra levetítve: van banki bizonylatotok arról, hogy ti utaltátok a pénzt, de a másik fél nem küldött csomagot, ÉS a bankszámla ténylegesen a másik fél nevén van, akkor akár 2-3 hónap alatt is meglehet a pénzetek... (persze ha nincs jövedelme, vagy végrehajtás alá vonható vagyontárgya, akkor ez sokkal tovább is elhúzódhat...) Ha nem fizet önkéntesen, akkor a per lezárulása után a fizetési határidő eredménytelen letelte után megindíthatjátok a végrehajtási eljárást. Itt csak egy végrehajtási lapot kell benyújtani a szükséges mellékletekkel és viszonylag rövid idő alatt a bíróság elrendeli a végrehajtást, ezután elkerül a végrehajtóhoz az ügy ( a végrehajtót hatóságilag jelölik ki, nem ti választjátok) A végrehajtónak szintén van némi határideje az intézkedésre :F (persze sok kis határidő is sokra mehet..) Előlegeznetek kell a végrehajtási költséget, amit a törvény határoz meg tételesen attól függően mi volt a per tárgya vagy értéke, ez általánosságban 6%-a a követelt összegnek Illetőleg törvény lehetővé teszi azt is hogy ne kelljen előlegezni azt, de akkor bizonyos feltételeknek meg kell hogy feleljetek. Amúgy a polgári perre igaz az,hogy minden percselekmény költségeit előlegeznie kell annak a félnek aki azt kérte vagy akinek érdekében az felmerült. Ha pernyertesek lesztek, akkor természetesen ezt az összegen visszakaphatjátok, mert a másik félre ráterhelik. Némi vigasz, hogy mindazidő alatt amíg az eljárás folyik, a követelésetek kamatozik.

  II., Ha nincs hivatalos jövedelme az alperesnek vagy nincs behajtható vagyontárgya
  Először azt nézik meg, mennyi az a bizonyos összeg amit be kell hajtani rajta. Ha ez nem olyan jelentős összeg, akkor azonnali beszedési megbízással próbálják azt kiegyenlíteni, Ti jelölhetitek meg, hogy miből kívánjátok követelésetek kiegyenlítését. Ha van a másik félnek bankszámlája, akkor lehet kérni az abból való letiltást. Ha ez nem vezet eredményre, akkor utána néznek van-e az adósnak bejelentett munkaviszonya, vagy bármilyen más dologból származó pénzjövedelme. Ha ebből kiegyenlíthető, akkor ebből fogják, ha nem, akkor jön a vagyontárgy lefoglalása. Ez bármilyen forgalmi értékkel bíró vagyontárgy lehet, ezt határidő tűzésével és meghírdetéssel elárverezeik és a befolyt összegből egyenlítik ki a követeléseteket.
  Van még lehetőség közvetlen bírósági letiltás alkalmazására még a bíróság által a per végén, akkor ha pl ismert az adós munkahelye stb.

  Nos abban az esetben, ha semmi sem vezet eredményre, mindezek ellenére nincs semmilyen jövedelem, vagyontárgy amelyből letilthatnák a károtokat, akkor a bírósági végrehajtó ügyel arra, hogy időközönként leellenőrizze azt, hogy ezen viszonyok nem változnak-e meg. Azaz 1 év múlva nem lesz-e mégis jövedelme, vagyontárgya. stb. Az elévülési idő 5 év, mindezidáig ezek ismétlődnek. Annak érdekében, hogy öt év után ne szűnjön meg elévülés miatt a követelés a végrehajtók eljárási cselekményt végeznek pl akár egy hivatalos levél kiküldése, ez megszakítja az elévülési határidőt ami ekkor újra indul, azaz az öt év újból kezdődik.És ez így mehet tovább elméletileg addig amíg nem lesz egyszer a nevén olyan jövedelem amelyből a végig kamatozó követelés összegét le nem tudják vonni.

  III. Büntetőeljárás inkább és nem polgári.

  Büntetőeljárás során is több lehetőség van arra,hogy igényeteket érvényesítsétek. A)Elsőként ú.n polgári jogi igény iránti igényetek jelzésével még a feljelentés vagy az első tanúkihallgatás során. Ez azt jelenti, hogy kéritek, a bíró az elsőfokú tárgyalás során döntsön a kártérítésetekről. A bírónak joga van ezt megtagadni, de persze ha erre vonatkozóan a törvényi feltételek fennállnak.. Ha megtagadja, akkor azt az elsőfokú ítéletében meg kell indokolnia. (pl túlságosan elhúzná a büntetőpert mert bonyolult a kiszámítása) "a polgári jogi igényt a bíróság az ítéletben lehetőleg érdemben bírálja el, annak helyt ad, vagy azt elutasítja. Ha ez jelentékenyen késleltetné az eljárás befejezését, valamint a vádlott felmentése estén, vagy ha az indítványnak a büntetőeljárásban való érdemi elbírálását más körülmény kizárja, a bíróság a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja"

  B) Lehetőség van arra, hogy még a büntetőeljárás mellett, azzal párhuzamosan, azt megszakítva ú.n, közvetítői eljárást indítsanak. Ehhez szükséges az is, hogy a másik fél önként vállalja a kár megtérítését, illetőleg az ügyész beleeggyezzen. A másik félnek ez azért érdeke, mert jelentős mértékben csökkentheti ezzel a büntetése mértékét, esetleg elkerülheti a letöltendő szab.vesztés kiszabását egy felfüggesztettel ha a kár nem olyan túlzottan magas, vagy ha csökkentheti a letöltendő idejét is.
  Ezzel az eljárásfomával akkor lehet élni, ha magának a cselekménynek a büntetési tétele nem haladja meg az öt évet. A közvetítői eljárás maximum hat hónapig tarthat, ha addig nem kapjátok meg a kártérítést, azaz nem vezetett eredményre, akkor a büntetőeljárás folyik tovább.

  A büntetőeljárás során nektek az indítással részvétellel stb kapcsolatosan nincsen költségetek, azaz itt a polgárival ellentétben nektek nem kerül az eljárás semmibe. A kártérítést megkaphatjátok még az elsőfokú eljárás végén, ha a bíró azt megítéli végrehajtással, vagy ha közvetítői eljárás volt folyamatban akkor úgy.
  Abban az esetben, ha a bíró kimondja a terhelt bűnösségét, de a terhelt fellebbez és nem a bűnösség megállapítása, hanem a büntetés túlzott mértéke miatt, akkor az elsőfokú határozat részjogerőre emelkedik, ami azt jelenti hogy az ügy bár megy tovább, de ti a kártérítést ennek ellenére megkapjátok azaz a végrehajtás megindul.
  Végül pedig, ha a bíró elutasítja a polgári jogi igényetekről való döntést a büntetőeljárás során és kimondja annak polgári jogi úton való kizárólagos érvényesííthetőségét (de ugyanakkor az ítélet megszületik a terhelt bűnösségéről, akkor ennek az ítéletnek a birtokában a polgári úton történő érvényesítés is sokkal gyorsabban zajlik le, mivel nem kell bizonyítani azt a polgári eljárás során, hogy a követelésetek jogossága fennáll-e azt ugyanis a bűnösítő ítélet kimondja, csak az összegszerűséget kell bizonyítani...

  Üdv:
  Beatrix.

  [ Szerkesztve ]

  "Az ember egy kupacba gyűjti össze élete minden hibáját. Így hozza létre a szörnyet, amit végzetnek nevez" John Homes

 • zöldfülű

  csendes tag

  válasz Chaser #18 üzenetére

  Nem! Ez a jogi kiskapu már megszűnt.
  A törvény kétszeri kézbesítési kötelezettséget ír elő, aminek eredménytelensége estén törvény erejénél fogva kell kézbesítettnek kimondani a kersetlevelet, vagy bármely más bírósági iratot.

  A törvény még olyannyira rugalmas lett ebben a kérdésben, ha pl valaki azért nem vesz át pl egy keresetlevelet, mert nem lakik már az utolsó ismert lakóhelyén , ekkor sem akad meg az eljárás, ekkor kérvényezni kell ú.n. hirdetményi formában történő kézbesítést. Ekkor a hatóság az utolsó ismert lakhely szerinti önkormányzaton, vagy a lakóhely szerinti rendőrkapitányságon, stb közzéteszi a hivatalos iratot kivonatolás formájában, (személyiségi jogok védelme miatt) ezt 15 napra függesztik ki. Ennek letelte után a következő napon a
  hivatalos iratot úgy kell tekinteni, mintha azt szabályszerűen a másik fél átvette volna. Ekkor a másik fél helyett egy kirendelt jogi képviselő jár el a perben, az képviseli az alperes jogait.

  Üdv:
  Beatrix.

  "Az ember egy kupacba gyűjti össze élete minden hibáját. Így hozza létre a szörnyet, amit végzetnek nevez" John Homes

 • zöldfülű

  csendes tag

  válasz Chaser #21 üzenetére

  :D Nem, ekkor jogod van arra, hogy bírósági úton bizonyítsd be az ártatlanságod. S ha ez egyértelművé válik (azaz nem bizonyíték hiányában hanem bűncselekmény hiányában mentenek fel) akkor ellene kártérítési pert indíthatsz anyagi és "nem anyagi" (lásd meghurcoltak, személyiségi jogod sérült stb )károd megtérítése miatt

  Illetőleg indíthatsz ellene büntetőpert esetlegesen rágalmazás, becsületsértés vagy ha a feltételek fennállnak akár hamis vád stb miatt is.

  Üdv:
  Beatrix.

  "Az ember egy kupacba gyűjti össze élete minden hibáját. Így hozza létre a szörnyet, amit végzetnek nevez" John Homes

 • zöldfülű

  csendes tag

  válasz Chaser #23 üzenetére

  :DDD
  Hát igen, néha elég nehéz, mert nem elég hozzá csak egyetlen jogszabályt ismerned, lehet arra vonatkozóan speciális szabályozás is van az általános mellett; s ez egész mást eredményez...
  Sokan azt hiszik, hogy 20.000 ft alatt nem érheti őket rendőrségi eljárás, és ezért sok kis összegű csalást követnek el, de itt akkor belép az "üzletszerűség" jogi fogalma, aminél már nincs összegszerűség meghatározva a tényállásszerű cselekmény megvalósításához, ott az összegnek már csak a minősítés és a büntetés kiszabása tekintetében van jelentősége.

  Üdv:
  Beatrix.

  "Az ember egy kupacba gyűjti össze élete minden hibáját. Így hozza létre a szörnyet, amit végzetnek nevez" John Homes

 • zöldfülű

  csendes tag

  válasz Chaser #25 üzenetére

  :Y De az sem kellemes, amikor ---és pont ilyen a polgári eljárásjog is már évek óta, azaz a polgári perek (lefolytatására vonatkozó szabályozás)--- szóval amikor a tanár kiad egy tankönyvet (kb évente szokta módosítani ...) de mire a nyomdából kijön a könyv és abból a tanagyagból már vizsgázni kell egy fél év elteltével, addigra már hatályát veszti, mert a szabályozás a részletszabályok tekintetében megváltozott... :F :F :F

  Üdv:
  Beatrix.

  "Az ember egy kupacba gyűjti össze élete minden hibáját. Így hozza létre a szörnyet, amit végzetnek nevez" John Homes

 • zöldfülű

  csendes tag

  válasz Chaser #28 üzenetére

  Természetesen nem.. :D
  A szerződésszegésről csak akkor beszélhetünk,ha már a létrejött szerződést szeged meg.
  A szerződés ugyanis csak akkor jön létre véglegesen, amikor te kifizetted az árut, azaz a pénztárnál átléptél. Addig csak az "ú.n ajánlattételi kötöttség" érvényesül a bolt részéről, mivel ő azzal hogy kiteszi áruját és feltünteti rajta az árat, ezzel neked felajánlja a terméket, az ajánlattételi kötelezettsége beáll, te elfogadod azt, beteszed a kosaradba, (no itt lép be a ráutaló magatartás, mellyel jelzed a felajánlott szerződést elfogadod,neked az megfelel) azaz azt már más nem veheti el jogszerűen tőled --- lsd nem veheti ki a kosaradból... elvileg... :F ... persze ha elfordulsz és nincs már benne...
  Ugyanakkor egyúttal a szerződés véglegesen akkor jön létre, amikor mint ezt korábban is írtam az egyik fél teljesít, azaz te kifizeted az ellenértéket a pénztárnál...
  Azért van az, hogy lopásért nem kaphatnak el az áruházon belül, akár még látványosan is járkálhatsz bent a zsebedbe tett termékkel, nem bizonyítható az, hogy azt a terméket te nem akartad kifizetni a pénztárban... csak akkor kapnak el, ha nem fizetve elhagyod vele a pénztárat....

  Üdv:
  Beatrix.

  [ Szerkesztve ]

  "Az ember egy kupacba gyűjti össze élete minden hibáját. Így hozza létre a szörnyet, amit végzetnek nevez" John Homes

 • zöldfülű

  csendes tag

  válasz Chaser #32 üzenetére

  OK. :D Én itt leszek.

  Üdv:
  Beatrix.

  "Az ember egy kupacba gyűjti össze élete minden hibáját. Így hozza létre a szörnyet, amit végzetnek nevez" John Homes

 • trufa12

  addikt

  válasz Chaser #959 üzenetére

  Hát igen, ... nekem is meg volt a tanuló pénzem, nem láttam 1 ft-ot sem, szóval semmi értelme a dolognak
  pedig akkor sokan tettek feljelentést, plusz be is zárták az elkövetőket... de pénzt azt nem kaptam mert az tudni illik az elkövetőnek kell vissza fizetni,, mielőtt le csukják... persze ő hülye lesz kifizetni (plusz valószínű nem is volt már meg a pénz addigra... ) meg hát tényleg ha már ül , minek fizessen xD

  Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..

 • szilard28

  aktív tag

  válasz Chaser #959 üzenetére

  " Onnantól kezdve, hogy átvetted a csomagot, semmilyen jogalapod nem lett volna elvenni tőle a pénzt. Ha megteszed garázdaság, és mondjuk rablás vádjával most valszeg nem nagyon tudnál gép előtt lenni arra ahol lennél. "

  De a vevő jogos alappal feltételezheti, hogy a futár is részt vesz a csalásban, így visszatarthatja a rendőrség kiérkezéséig.

 • szilard28

  aktív tag

  válasz Chaser #964 üzenetére

  a lenti esetben is kamufuti bt volt a futárcég, amely ügyvezetője elérhetetlen volt. Valószínűleg nem véletlen, hogy egy ilyet bíznak meg a csalók, és nem egy komolyabb céget.
  Ha a futár verekszik, akkor ő mehet a sittre, a rendőrt meg hívhatja, ha már én is hívtam (a visszatartást nem úgy gondoltam, hogy egy bézbólütővel szétverem a térdét, elég bezárni a bejárati ajtót és azonnal hívni a yardot, főleg ha nem egy ismert futárcég, hanem egy kamubt.)

  Abban igazad van, hogy extra baleknek kell lenni ilyenhez.

 • szilard28

  aktív tag

  válasz Chaser #966 üzenetére

  "Az meg ha a futár meglegyint nem verekedés, hanem önvédelem.."

  Próbáld ki ezt az "önvédelmet" akkor, ha egy hipermarket biztonsági őre megállít lopás gyanújával.
  A sértettnek nem kell tudnia, hogy éppen a pénzt átvevő személy független és becsületes futárcég alkalmazottja, hanem alapos okkal feltételezheti, hogy a csaló webshop vagy magánszemély alkalmazottja. Így a vevőre semmilyen bíróság sem bizonyítaná a személyes szabadság megsértését (ha azonnal hívja a rendőrséget), mert bűncselekmény gyanúja és nem polgári követelés miatt tartja vissza. Bűncselekmény elkövetőjét meg bárki visszatarthatja a rendőrség kiérkezéséig. (lehet akár betörő vagy csaló. vagy te egy betörőt sem tartanál vissza, mert mi van ha ártatlan és csak részegen eltévesztette a házszámot hazafelé?) Ha a futár verekedik, akkor meg pont ellene lehet tevőleges önvédelemmel élni.

  Persze lehet olyan balek, hogy szépen hagyja elmenni a kicsalt pénzzel, aztán kiderül a nyomozáskor, hogy a futárcég sem létezik, így garantáltan nem lehet a csalókat megtalálni. Míg a rendőr kihívásával igazoltatják minden felet, így behívhatóak később vallomástételre.

  "2/1. Lóti-Futi Futárszolgálat Betéti Társaság
  Bejegyzés kelte: 2013/06/21 Közzétéve: 2013/07/04
  Hatályos: 2013/06/21 ..."
  Az illető július 1-én rendelt a kamuwebshopból, amit egy 9 napja alapított "futárcég" szállított ki. soha nem ítélnének el, ha egy ilyen cég "alkalmazottját" visszatartod, miután átvett tőled pénzt egy fakockáért.

  [ Szerkesztve ]

 • szilard28

  aktív tag

  válasz Chaser #968 üzenetére

  a biztonsági őröknek nincs több jogkörük mint egy magánszemélynek.
  de egy sima kisbolt eladója is visszatarthat, pedig ott nincs kifüggesztve semmilyen szabályzat.
  és igen visszatarthatsz engem, ha a pénztárcád eltűnése előtt éppen a seggednél matattam, ezért alapos okkal feltételezed, hogy én loptam el. Persze kiderülhet, hogy csak buzi vagyok, és így udvaroltam, de téged akkor sem vesznek elő személyi szabadság megsértésért. De engem már igen, ha megrugdoslak téged, ha egyértelműen hívtad már a rendőröket.

  mindenki eldöntheti, hogy egy csaló webshop alvállalkozóját visszatartja-e, vagy lesz olyan balek hogy még integet is neki, amikor a kicsalt pénzével eltűnik.

  egy valódi futárcég becsületes alkalmazottja pont hogy megvárná ilyenkor a rendőrséget. ha el akar menekülni, az is csak a bűnösségét támasztja alá.

  és te belelátsz a jövőbe, hogy a csomagot átadó személy egy független cég alkalmazottja és nem a csaló bűntársa? igazolta magát bármivel is? NEM, vagyis joggal feltételezheted hogy bűntárs. Ugyanúgy ha egy parkolóban veszel egy rézgyűrűt, majd fél perc múlva veszed észre a csalást, az eladót utólérve visszatarthatod.

  nehogy már a csalókat kezdjük el védeni!

 • szilard28

  aktív tag

  válasz Chaser #970 üzenetére

  valóban hagyjuk, a jogszabályokkal felesleges vitatkoznod:

  "(3) A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja, köteles azonban őt a nyomozó hatóságnak haladéktalanul átadni; ha erre nincs módja, a rendőrséget értesíteni."

  Átvette a pénzt egy fakockáért - csalás - bűncselekmény - elfogható.
  Ilyen egyszerű.

  Aki meg egy zsebtolvajt nem tart vissza, az ugyanolyan balek, mint aki kamuwebshopból rendel.

 • szilard28

  aktív tag

  válasz Chaser #972 üzenetére

  attól hogy egy hulla felett állsz egy késsel, még nem vagy jogerősen elítélt gyilkos.
  de bárki visszatarthat, ha el akarsz menekülni.
  te komolyan azt gondolod, hogy csak a jogerősen elítélteket lehet elfogni, másokat meg nem, hiszen ők még ártatlanok? te komolyan akkora balek vagy, hogy egy tolvajt, vagy csalót futni hagynál, aki éppen az imént lopott meg? átadta a kamu terméket ÉS átvette a pénzt.

  megint a jogszabályokkal vitatkozol, nem velem. láthatóan egyáltalán nem tudod, miről beszélsz.

 • szilard28

  aktív tag

  válasz Chaser #974 üzenetére

  te tényleg writeonly vagy? a jogszabályban szó sincs arról, hogy jogerősen elítélteket szabad csak elfogni.

  de rugdosd csak meg a hipermarket biztonsági őrét azt hangoztatva, hogy ártatlan vagy, amikor lopás miatt akar visszatartani.

  és aki a tolvajt futni hagyja az ártatlanság védelme miatt az BALEK.

  raziel: ez pont így van, bármelyik tisztességes futár megvárja a rendőrséget, ha a vevő kihívná. aki nem, annál ez plusz bizonyíték a bűnrészességére.

  [ Szerkesztve ]

 • szilard28

  aktív tag

  válasz Chaser #977 üzenetére

  még mindig hülyeségeket beszélsz.
  a futáros haverod meg megy a sittre súlyos testi sértésért. persze ha feketemunkás, akkor nem csoda hogy nem akarózik neki megvárnia a rendőrséget. mindenkit minősítenek a haverjai, neked ilyen sittesek jutottak, ez van. érdekes a jogfelfogásod, hogy nem lehet valakit visszatartani, de súlyos testi sértést lehet okozni. de majd magyarázkodhat a bíróság előtt, hogy miért szállított ki egy fiktív cégtől egy fakockát és miért alkalmazott erőszakot a pénz megszerzése ill. megtartása érdekében.
  a bolt szabályzata meg a btk-ra ill. a be.-re semmilyen befolyással sincs. a kisboltoknak semmilyen szabályzatuk sincs, mégis visszatarthatják a tolvajt. és hiába lenne a szabályzatban olyan, ami nincs a jogszabályban, az érvénytelen lenne, vagy szerinted ha a sarki abc eladója beleírja a szabályzatba, hogy minden jó csaj köteles lesz*pni, akkor az úgy is lesz? pont a balekok azok, akik azt hiszik hogy egy szabályzat a jogszabályok felett áll.
  Magyarországon a biztonsági őrnek lényegében semmivel több jogköre sincs bűncselekmény esetén, mint egy átlagpolgárnak. vagy te most azt akarod bemagyarázni, hogy ha egy zsebtolvajt a villamoson, nem állíthatom meg.

  és nézd már meg mi az orgazdaság, mielőtt még nevetségesebbé válsz!

  "Orgazdaság

  379. § (1) Aki

  a) költségvetési csalásból származó vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árut,

  b) jövedéki adózás alól elvont terméket, vagy

  c) lopásból, sikkasztásból, csalásból, hűtlen kezelésből, rablásból, kifosztásból, zsarolásból, jogtalan elsajátításból vagy orgazdaságból származó dolgot

  vagyoni haszon végett megszerez, elrejt, vagy elidegenítésében közreműködik, orgazdaságot követ el."
  saját célra vásárlás nem lehet orgazdaság.
  az az orgazda, aki pl. kínából behozott cuccokat vagyoni haszonszerzés céljából vámfizetés nélkül továbbértékesít. gondolom te is ismersz ilyen embert.

  [ Szerkesztve ]

 • entoni1989

  tag

  válasz Chaser #1975 üzenetére

  Persze, hogy nincs gari, pláne hogy ha meglátják hányszor szét lett barmolva, de alapból a lenovo leírja, hogy vagy a garanciajegy vagy a számla másolata kell a garanciális javításhoz, de az eladó nagyon okos, okosabb a lenovo cégnél is és állítja, hogy erre akkor is van gari.. De arra kérlek téged is meg mindenkit akit érdekel az ügy, tészletesen kifejtettem minden problémát és alaptalan, hazug állításár a Ring topicban , gyertek foglaljatok állást ott, mert amúgy fokozódik a dolog, tegnap vettem észre hogy az nvidiás videokártyával valami nem stimmel, 2 tesztprogrammal is átnéztem és a hirdetésben leírtak szerint nem 4 Gb-os, hanem 2 Gb-os videokártya van benne. De gyere, gyertek a Ringbe én mindenki véleményére, álláspontjára kíváncsi vagyok és számítok legyen az bármi :R

  [ Szerkesztve ]

Hozzászólok Aktív témák

Hirdetés