Hirdetés

Hozzászólok Aktív témák

 • válasz Tomi_78 #2027 üzenetére

  Tehát akkor 2 dologról van szó
  1. van egy pályakép, amit mozogjon/mozgatható legyen (az mindegy most a példa kedvéért, hogy a mozgatást mi váltja ki: egér/bill. időzítő stb)
  2. te rá szeretnél még rajzolni a pályaképedre ilyen "puffancs"-nak :DDD keresztelt dolgokat és az alatt is mozgatható legyen a pályakép

  Maradjunk a korábban adott forráskódnál, mert az elég egyszerű, annyival kell kiegészíteni, hogy mindig ki kell rajzoltatni a "puffancsokat", de magát a canvas "törlését" a CopyRect belső eljárás megoldja azáltal, hogy a pályaképből általad megadott négyszög területet bemásolja (ezáltal a canvas adatait törli/felülírja) az image1 objectum canvas-ába. Ezt, mivel belső eljárás, gyorsan teszi. A CopyRect után csak újra ki kell rajzoltatni, amit szeretnél(puffancsokat).

  Mindösszesen 2 sort módosítottam a korábbi forrásfájlban, ami kiír egy szöveget, meg rajzol egy kört.

  unit Unit1;

  interface

  uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, ExtCtrls;

  type
  TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  ScrollBar1: TScrollBar;
  ScrollBar2: TScrollBar;
  Button1: TButton;
  procedure ScrollBar2Change(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
  { Private declarations }
  public
  { Public declarations }
  end;

  var
  Form1: TForm1;
  MyBitmap: TBitmap;

  implementation

  {$R *.DFM}

  procedure TForm1.ScrollBar2Change(Sender: TObject);
  var
  RectDest, RectSource: TRect;
  begin
  RectDest:=Rect(0, 0, Image1.Width, Image1.Height);
  RectSource:=Rect(ScrollBar1.Position, ScrollBar2.Position, Scrollbar1.Position+Image1.Width, ScrollBar2.Position+Image1.Height);
  Image1.Canvas.CopyRect(RectDest, MyBitmap.Canvas, RectSource);
  Image1.Canvas.TextOut(20,MyBitmap.Height div 2,'Ez itt egy szöveg, amit mindig ki kell iratni');
  Image1.Canvas.Ellipse(30,30,80,80);
  end;

  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  begin
  MyBitmap:=TBitmap.Create;
  MyBitmap.LoadFromFile('factory.bmp');
  Image1.Picture.Bitmap.Assign(MyBitmap);
  ScrollBar1.Max:=MyBitmap.Width-1-Image1.Width;
  ScrollBar2.Max:=MyBitmap.Height-1-Image1.Height;
  end;

  end.

  alt="" title=""

  Szóval nem az a lényeg az egészben, hogy Scrolbar-t használsz-e vagy sem, hanem hogy a CopyRect eljárást használd.

  [ Szerkesztve ]

  Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)

Hozzászólok Aktív témák