Hirdetés

Hozzászólok Aktív témák

 • _AnTi_

  tag

  válasz wolffy #845 üzenetére

  Valószínűleg egy kis tökéletesítésre szorul, de ezen el tudsz indulni. Egy edit mezőben van a futtatandó program elérési útja és neve.


  implementation
  uses shellAPI;
  {$R *.DFM}

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  startupinfo : Tstartupinfo;
  processinfo : Tprocessinformation;
  command : array [0..512] of Char;
  success : boolean;
  begin
  strpcopy(command, edit1.text);
  fillchar(startupinfo, sizeof(startupinfo), #0);
  startupInfo.wShowWindow:=SW_SHOWNORMAL;
  startupinfo.cb:=sizeof(startupinfo);
  startupinfo.dwFlags:=STARTF_USESHOWWINDOW;
  Success:=CreateProcess(nil, command, nil, nil, false, CREATE_NEW_CONSOLE or NORMAL_PRIORITY_CLASS,
  nil, nil, Startupinfo, Processinfo);
  { if success then
  label2.Caption:='Minden ok!'
  else
  label2.Caption:='Valami nem jó!';}
  end;  Sok Sikert!

  Szép vagyok és okos, ügyes és aranyos...

Hozzászólok Aktív témák

Hirdetés