Hirdetés

A tápellátó áramkörök „cicergése“, sípolása

A csendes számítógépet kedvelők közül már jó néhányan felfigyelhettek a tápegység, az alaplap, vagy épp a grafikus kártya irányából hallható zavaró zajra, „cicergésre“, sípolásra. Ez olykor üresjáratban, máskor pedig éppen terhelés mellett jelentkezhet. Most röviden nézzük meg, hogy mi okozhatja mindezt!

Hirdetés

A számítógépben található tápegységek nem tiszta egyenfeszültséget szolgáltatnak, kapcsoló üzemükből kifolyólag mindig van némi szuperponált zaj a kimeneten, aminek maximális mértéket az ATX szabvány specifikálja. Az alaplapokon és a grafikus kártyákon található tápellátó áramkörök (VRM, PWM) nem egy állandó értékű áramot vesznek fel, hanem az érték nagyon gyakran, terheléstől függően változik, másodpercenként több ezerszer, vagy akár tízezerszer.

A változó áramfelvétel (szintén) "hullámoztatja" a tápfeszültséget, ugyanis Ohm törvénye alapján a tápegység nullától némileg nagyobb belső ellenállásán, valamint a hozzávezetések ellenállásain az áramtól függő feszültségesést produkál. A tápegység kimenetein jelen levő kapcsolófrekvenciás zavar, valamint a VGA és/vagy alaplap által felvett áramimpulzosokból eredő váltakozóáramú komponenseket eredményező pulzálás interferenciát okozhat, melynek frekvenciája a hallható tartományba eshet.

A VRM-ek akár száz amper nagyságrendű áramot is szolgáltatnak, melynek a mágneses hatása már igen tekintélyes, amivel az áramjárta vezetők között az áram nagyságától és a távolságtól egyaránt függő mértékű erőhatás léphet fel. A számítástechnikai komponenseken ezen nagy áram mellett még viszonylag közel is vannak egymáshoz a vezető elemek, így a fellépő erő az alkotóelemek rugalmassága, valamint a magnetostrikció hatása miatt egy bizonyos mértékű fizikai elmozdulást okozhat. Amennyiben a mozgás a hangfrekvenciás áramnak megfelelő, akkor a levegő részecskéit is meg fogja mozgatni, amivel már elő is állt a zavaró hanghullám, mely végül a levegőn keresztül egészen a fülünkig juthat el.

Egyes alkatrészek "cicergése", sípolása önállóan is létrejöhet a fentiekből következően, vagy akár az egymásra hatás eredményeképpen, de olykor az utóbbi csak erősíti a már meglévő jelenséget. A modern alaplapok digitális VRM-jeinek olykor rengeteg fázisa sem tesz jót e jelenségnek. Ha energiagazdálkodásra kapcsol a VRM, akkor lekapcsolhat fázisokat, és az alapfrekvencia a kiiktatott fázisok arányának megfelelően csökken. Ha például 32 fázisból csak épp 2 üzemel, akkor a kapcsolófrekvencia az eredeti ~2-300 kHz tizenhatodára csökken. Ez az oka, hogy energiagazdálkodás mellett sokszor még kritikusabb a zaj jelenléte.

Fontos megjegyezni, hogy bár a zaj olykor igencsak zavaró lehet, de az alkatrészek működését károsan nem befolyásolja, a rendeltetésszerű használatot nem korlátozza, így ha ilyesmit tapasztalunk, akkor az adott komponens kondíciója miatt nem lehet okunk az aggodalomra.

Hirdetés