Hirdetés

A merevlemezek S.M.A.R.T. (SMART) funkciója

A S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology, azaz Ön-ellenőrző Analizáló és Nyilvántartó Technológia) az IBM fejlesztése. Létrehozásának célja a merevlemez állapotának folyamatos figyelése, különböző módszerekkel, eszközökkel. Egy merevlemezben maximálisan 30 különféle mért érték (attribútum) tárolására és aktualizálásra van lehetőség, melyek egy része közvetve vagy közvetlenül meghatározza a lemez egészségi állapotát, míg más részük statisztikai információt hordoz.

Mára gyakorlatilag az összes IDE/Serial ATA/SCSI merevlemezbe beépítésre került, de nem vált teljesen szabványossá, így az egyes attribútumok jelentése gyártónként eltérő. Jelen cikkünkben az ATA (IDE és SATA) merevlemezek működésével foglalkozunk. A SCSI esetében picit más a helyzet, mivel ott szabványosak a tárolt adatok, sőt az egyes szenzorok (pl. hőérzékelő) maximális eltérése is fixen rögzített (+/- 3 Celsius fok).

Hirdetés

Bizonyos paraméterek többé-kevésbé szabványossá váltak, így a merevlemezek jelentős részén lehetséges az egyes problémákon túl például a működési hőmérséklet és a bekapcsolva töltött idő kiolvasása is. Az újabb szoftverek képesek ezeket az adatokat kiolvasni és megfelelő feldolgozás után kijelezni. A S.M.A.R.T. specifikációja szerint probléma észlelésétől és jelentésétől még 24 órát kell a merevlemeznek működnie, amíg az adatok mentése folyik. A legtöbb esetben ez nagyon kevés - éppen ezért fontos a korábbi felismerés, megelőzés.

A S.M.A.R.T. működése

A merevlemezen belül a pillanatnyi állapotot több szenzor, értékelő algoritmus folyamatosan méri és a megfelelő attribútumokat ennek megfelelően módosítja. Az egyes működési attribútumok több részből állnak:

  • Azonosító (bájt): némely értékek de facto szabványossá váltak (pl. 5 = tartalék területre áthelyezett szektorok száma, 194 = hőmérséklet, stb.) A szoftverek nagy része az egyes azonosítókhoz megfelelő nevet, vagy akár leírást is ad.
  • Adat (6 bájt): a szenzorok által szolgáltatott mérések eredménye illetve a mérés és egy korábbi állapot alapján meghatározott adat, vagy számláló jellegű attribútum esetén problémák összes száma (halmozottan) kerül itt rögzítésre. Az egyes gyártók által meghatározott, típusonként eltérő módszer alapján ez az adat valamilyen formában további feldolgozásra kerül. Nem ritka, hogy az Adat mező bizonyos részei (pl. alsó-felső-középső 16 bit) más-más jellegű számadatot tartalmaznak azonos attribútumon belül.
  • Küszöb (bájt): az attribútumhoz tartozó (meghibásodási) küszöb értékét tartalmazza.
  • Érték (bájt): a jelenlegi állapotot meghatározó érték, az "Adat" mező feldolgozása alapján kerül meghatározásra, a kérdéses attribútum relatív "jóságát" mutatja. A merevlemez első használatakor egy elméleti maximum értéken (általában 100, 200 vagy 253) áll, melyről a használat során folyamatosan alacsonyabb szintre kerül.
  • Legrosszabb (bájt): a valaha mért legrosszabb (legalacsonyabb) értéket tárolja.
  • Állapotjelzők: megmutatják, hogy az adott attribútum milyen célt szolgál, például statisztikai (hőmérséklet) ill. kritikus attribútum, esemény számláló (áthelyezett szektorok száma) stb.

Megjegyzés: A szoftverek egy része ezek adatok alapján mást is kijelezhet (pl. attribútum állapota) és az adatok értékelésében, menedzselésében is segítséget nyújthat.

Attribútumok a megfelelő adatokkal
Attribútumok a megfelelő adatokkal

Valamely attribútum akkor hibátlan, ha az érték mező nagyobb vagy egyenlő, mint a küszöb mező. Ha ez nem teljesül valamely kritikus attribútumra, akkor a merevlemez hibásnak minősül, ilyenkor azonnali cserére szorul. A valódi hiba okára a kérdéses attribútum enged következtetni. Garanciális merevlemezt a gyártó ebben az esetben cseréli a garancia feltételeinek megfelelően. Az egyes alaplapok által támogatott S.M.A.R.T. funkció is riaszt az operációs rendszer betöltődése előtt. Ha a küszöb=0, akkor az attribútum nem képes problémát előrejelezni (hiszen az érték nem mehet 0 alá).

Matematikai kifejezéssel tehát az egyes attribútumok hibátlansága akkor teljesül, ha az alábbi egyenlőtlenség IGAZ (humán beállítottságú olvasók lépjenek a következő bekezdésre):

A - f(ny) >= C     (1)

Ahol:

  • A - elméleti maximális érték, az attribútum "legjobb" értéke.
  • f - egy leképező függvény, mely a nyers értékek alapján kiszámított eredménnyel csökkenti a kezdeti értéket. Általában lineáris függvény, azaz ny értéke egyszerűen szorzásra kerül egy B konstanssal.
  • C - a meghatározott küszöb értéke, mely alatt az attribútum értéke hibásnak minősül.

A módszer problémáit az jelenti, hogy nincsenek az A, B (ill. f függvény) és C értékek egyértelműen meghatározva (még azonos gyártó különböző típusain belül is eltérőek), valamint az, hogy az egyes paraméterek egymástól függetlenül kerülnek kiértékelésre.

A S.M.A.R.T működésével kapcsolatos problémákról, hibákról részletesen a hdsentinel weboldalán lehet olvasni.

Az egyes S.M.A.R.T attribútumok jelentése ezen a linken érhető el.

Máthé János - hdsentinel

Hirdetés