Hirdetés

Keresés

Hozzászólok Aktív témák

 • azbest

  félisten

  válasz dchard #7 üzenetére

  2003. évi C. törvény [link]
  az elektronikus hírközlésről
  155. § 5) * A nyomozó hatóságok és a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szerv (a továbbiakban együtt: nyomozó hatóságok), valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben foglaltak szerint, továbbá a Hivatal - a 11. § (3) bekezdésében előírt jogkör gyakorlása során - a közléseket megfigyelhetik, lehallgathatják, tárolhatják vagy a küldeménybe, közlésbe azok megfigyelése érdekében más módokon beavatkozhatnak.
  Együttműködés titkos információgyűjtés, leplezett eszközök alkalmazása érdekében, illetőleg minősített időszakban és honvédelmi érdekből
  92. § (4) * Az elektronikus hírközlési szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg az általa használt, működtetett berendezések, helyiségek és az együttműködő személyek tekintetében - külön jogszabályban meghatározottak szerint - köteles biztosítani az elektronikus hírközlő hálózatban továbbított küldemények, közlések, továbbá a szolgáltató által kezelt adatok titkos információgyűjtéssel, illetve leplezett eszközök alkalmazásával történő megismeréséhez szükséges eszközök és módszerek alkalmazási feltételeit. A szolgáltató az előzőeken túl a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kérésére, a szolgáltatás műszaki jellemzői alapján a szükséges mértékben köteles biztosítani a bevezetett szolgáltatással kapcsolatban a titkos információgyűjtéshez, illetve a leplezett eszközök alkalmazásához szükséges eszközöket a kilépési pontig.
  (5) Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles az elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz a (4) bekezdésben meghatározott igényeknek megfelelő műszaki rendszert - így különösen alapkiépítésű monitoring alrendszert - létesíteni és ennek elérhetőségét hálózatában a kilépési pontig biztosítani a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére a műszaki alapkövetelményekről történő írásbeli tudomásszerzéstől számított hat hónapon belül. Az alapkiépítésű monitoring alrendszer valamennyi költségét a szolgáltató viseli.

  180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet [link]
  az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről
  A titkos információgyűjtés feltételeinek biztosítása
  3. § (3) Az elektronikus hírközlési szolgáltató az Eht.-ban meghatározott együttműködési kötelezettség körében köteles:
  a) a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg biztosítani a titkos információgyűjtéshez szükséges eszközök és módszerek alkalmazási feltételeit (így különösen: az adatszolgáltatáshoz szükséges feltételeket, technikai eszközök elhelyezését biztosító zárható helyiséget, az NBSZ alkalmazottainak bejutását, munkavégzését biztosító feltételeket);
  b) * a szolgáltatási rendszeréhez kapcsolódó, az Eht. 92. §-ának (4)-(5) bekezdésében meghatározott rendszert az NBSZ által meghatározott műszaki alapkövetelmények szerint Magyarország területén létesíteni a törvényben előírt határidőre;
  c) a technikai megvalósíthatósághoz igazodóan a szaktechnikai eszközök rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges méretű, az NBSZ által meghatározott alapterületű, illetéktelen személy részére nem hozzáférhető, zárható helyisége(ke)t, vagy biztonsági szempontból azzal egyenértékű más elhelyezést (a továbbiakban: zárt hely) térítésmentesen biztosítani;
  ....

  Ha arra gondolsz, hogy nem vezetik át fizikailag a lehallgatószobán a teljes forgalmat, hanem csak távoli elérést biztosítanak a csomópont eléréséhez és maga a fizikai csomópont lehet nem az országban van, hanem csak a lehallgató szoba, akkor abban igazad lehet. De a lényegen nem változtat.A törvény szerint akkor is keresztül kell menjen a teljes országbeli ügyfélforgalom lehallgatható ponton.

  [ Szerkesztve ]

Hozzászólok Aktív témák