Hirdetés

Keresés

Hozzászólok Aktív témák

 • azbest

  félisten

  válasz dchard #7 üzenetére

  2003. évi C. törvény [link]
  az elektronikus hírközlésről
  155. § 5) * A nyomozó hatóságok és a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szerv (a továbbiakban együtt: nyomozó hatóságok), valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben foglaltak szerint, továbbá a Hivatal - a 11. § (3) bekezdésében előírt jogkör gyakorlása során - a közléseket megfigyelhetik, lehallgathatják, tárolhatják vagy a küldeménybe, közlésbe azok megfigyelése érdekében más módokon beavatkozhatnak.
  Együttműködés titkos információgyűjtés, leplezett eszközök alkalmazása érdekében, illetőleg minősített időszakban és honvédelmi érdekből
  92. § (4) * Az elektronikus hírközlési szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg az általa használt, működtetett berendezések, helyiségek és az együttműködő személyek tekintetében - külön jogszabályban meghatározottak szerint - köteles biztosítani az elektronikus hírközlő hálózatban továbbított küldemények, közlések, továbbá a szolgáltató által kezelt adatok titkos információgyűjtéssel, illetve leplezett eszközök alkalmazásával történő megismeréséhez szükséges eszközök és módszerek alkalmazási feltételeit. A szolgáltató az előzőeken túl a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kérésére, a szolgáltatás műszaki jellemzői alapján a szükséges mértékben köteles biztosítani a bevezetett szolgáltatással kapcsolatban a titkos információgyűjtéshez, illetve a leplezett eszközök alkalmazásához szükséges eszközöket a kilépési pontig.
  (5) Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles az elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz a (4) bekezdésben meghatározott igényeknek megfelelő műszaki rendszert - így különösen alapkiépítésű monitoring alrendszert - létesíteni és ennek elérhetőségét hálózatában a kilépési pontig biztosítani a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére a műszaki alapkövetelményekről történő írásbeli tudomásszerzéstől számított hat hónapon belül. Az alapkiépítésű monitoring alrendszer valamennyi költségét a szolgáltató viseli.

  180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet [link]
  az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről
  A titkos információgyűjtés feltételeinek biztosítása
  3. § (3) Az elektronikus hírközlési szolgáltató az Eht.-ban meghatározott együttműködési kötelezettség körében köteles:
  a) a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg biztosítani a titkos információgyűjtéshez szükséges eszközök és módszerek alkalmazási feltételeit (így különösen: az adatszolgáltatáshoz szükséges feltételeket, technikai eszközök elhelyezését biztosító zárható helyiséget, az NBSZ alkalmazottainak bejutását, munkavégzését biztosító feltételeket);
  b) * a szolgáltatási rendszeréhez kapcsolódó, az Eht. 92. §-ának (4)-(5) bekezdésében meghatározott rendszert az NBSZ által meghatározott műszaki alapkövetelmények szerint Magyarország területén létesíteni a törvényben előírt határidőre;
  c) a technikai megvalósíthatósághoz igazodóan a szaktechnikai eszközök rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges méretű, az NBSZ által meghatározott alapterületű, illetéktelen személy részére nem hozzáférhető, zárható helyisége(ke)t, vagy biztonsági szempontból azzal egyenértékű más elhelyezést (a továbbiakban: zárt hely) térítésmentesen biztosítani;
  ....

  Ha arra gondolsz, hogy nem vezetik át fizikailag a lehallgatószobán a teljes forgalmat, hanem csak távoli elérést biztosítanak a csomópont eléréséhez és maga a fizikai csomópont lehet nem az országban van, hanem csak a lehallgató szoba, akkor abban igazad lehet. De a lényegen nem változtat.A törvény szerint akkor is keresztül kell menjen a teljes országbeli ügyfélforgalom lehallgatható ponton.

  [ Szerkesztve ]

 • azbest

  félisten

  válasz dchard #17 üzenetére

  Gondolom van előfizetésed rá itthon. Innentől kezdve pedig a magyar törvények és hatósági engedélyek alapján kell üzemelniük itthon.
  Ha meg külföldről hoztad be, akkor illegális használnod engedély nélkül, mivel sugárzást is végez, ha a felfelé menő lába is műholdon át megy.

  Nem vélemény vagy hit kérdése kérdése. Ott a törvény. Ha itthon szolgáltat, akkor rá is vonatkozik a magyar törvény. Ha illegálisan hoztad be és üzemelteted, akkor pedig téged tudnak érte elővenni - mert nem szabad csak úgy sugárzást végezni kényed-kedved szerint.

  #12 bambano
  sajna nem ugrik be a pontos neve annak az adatszolgáltatásnak. Az utóbbi évben volt talán itcafe vagy 444 vagy hup hírben valami róla. És mivel az adatszolgáltatás megnevezése úgy hangzott, mintha valami központi nyilvántartás lenne az ügyfelekről és arról, hogy szabad-e velük szerződést kötni telekommunikációs célból, így utánakerestem és a jogszabályok közt meg is lett, hogy tényleg az, aminek hangzott.

  Ha valaki emlékszik rá, hogy mi az az nmhh vagy BM nyilvántartás neve, amibe minden telekom szolgáltatónak regisztrálni kell és az ügyfeleiket le kell csekkolni, hogy nincs -e megtiltva a szolgáltatás hatóságilag feléjük, akkor kisegíthetne a nevével.

  Ha már nyilvántartás: múltkor a telekom tv go ingyenes csomagjára nem tudtam online "előfizetni", mivel még nem írattam át náluk a netszolgáltatásnál a személyimet, mert éppen csere alatt volt. És a tvgo regnél visszadobta, hogy a BM rendszere szerint érvénytelen az okmányom.

  [ Szerkesztve ]

 • kpbendeguz

  addikt

  válasz dchard #17 üzenetére

  Ez ugyanaz a probléma, mint a "szabad internet a kínaiaknak" kérdés: ha a szolgáltatásra külföldön fizetsz elő, vagy ingyenes, akkor semmit sem tehetnek, de amint bejegyeznek egy magyar céget, hogy beszedjék a díjat, onnantól a magyar jogszabályok szerint kell működniük.
  Szerinted egy szolgáltató melyik utat választja: betartja az adott ország törvényeit és bővíti a piacát, vagy a szabadságharc nevében megelégszik a potenciális ügyfelek pár százalékával?

  Arról nem is beszélve, hogy nagy valószínűséggel ha Olaszországba szól az előfizetésed, akkor a földrajzi helyzetedtől függetlenül a műholdas szolgáltató az olasz törvények szerint fog eljárni veled kapcsolatban is, amik nem feltétlenül megengedőbbek, mint a magyarok.

  Talán a szervezett bűnözői köröknek érné meg egyedül a hercehurca, de esetükben meg viszonylag jó az együttműködés a különböző országok hatóságai között és általában nem nemzetközi perekben kell a külföldi ISP-t kényszeríteni az együttműködésre, hanem megoldják a helyi erők.

  ZX Spectrum 48K + ZX Interface 1 + ZX Microdrive + vDrive; Commodore 64 + 1541

Hozzászólok Aktív témák

Hirdetés