Hirdetés

Hozzászólok Aktív témák

 • P.H.

  Topikgazda

  Blog.

  Magamnak.

  Sok dolog elveszett már az elmúlt évek alatt.

  Tehát mondjuk online archiválok. Mondjuk ide. Próba szerencse.

  Adott egy feladat: talán kétrétegű rajzolás lehetne a neve. Adott egy NxM pixel méretű 32 bites kép, amelyre rajzolni kell, de csak bizonyos mintában, amelyet egy 8x4 bites érték ír le: minden sorhoz egy 8 bites minta tartozik, amely ahol 1, az adott pixelen felül kell írni az eredeti képet a layeren lévő rajzzal, hacsak az nem egy előre kijelölt 'háttérszín'; és minden 4 sorhoz tartozik egy ismétlődő minta.

  A megvalósítási ötlet szerint mivel egy kép nem tartalmazhat 32 bites negatív pixel értéket (32 bites megjelenítés megkövetelt, ez alatt nincs értelme a SETDIBITSTODEVICE forrásadatában negatív értéket megadni), így a kisegítő layer (amire első körben a rajzolás történik) háttérszíne tetszőleges negatív szám lehet. A kisegítő layer legyen ugyancsak NxM-es tömb, erre lefutnak a módosítás nélküli rajzolási eljárások a kívánt pixeleket felülírva benne a megfelelő színre, ezután fésüljük össze a két 'képet' az adott minta szerint.

  pushad
  mov ecx,{képszélesség}
  mov ebx,{rajzolási maszk}
  mov esi,{layer címe}
  push {képmagasság}
  shl ecx,02h
  mov edi,{célkép címe}
  mov edx,ecx
  mov ebp,ebx
  @inner:
  sub ecx,04h
  js @outer
  ror bl,01h
  mov eax,[esi+ecx]
  mov dword ptr [esi+ecx],-1
  jnc @inner
  test eax,eax
  jl @inner
  mov [edi+ecx],eax
  jmp @inner
  @outer:
  ror ebp,08h
  add edi,edx
  add esi,edx
  sub dword ptr [esp],01h
  mov ecx,edx
  mov ebx,ebp
  jnz @inner
  @exit:
  add esp,04h
  popad
  ret

  Több ponton is bele lehet kötni a fentiekbe:
  - a Core 2 processzorok LSD-je 4x16 byte-nyi utasítást tud tárolni, benne legfejlebb 4 ugró utasítással, ret nélkül; a fenti @inner ciklus az @outer ciklussal együtt is bőven beleférne a 64 byte-ba, viszont 5 ugró utasítás van benne; ha egyet eliminálni lehetne, akkor a szükséges adatok egyszeri beolvasása után sosem kell a teljes kép feldolgozása során az L1 I-cache-hez fordulni.
  - a K8 CPU-k optimalizálási leírását bogarászva kitűnik, hogy a hardware prefetcher-e a cache-vonalakat csak növekvő sorrendben tudja előbetölteni, a fenti eljárás viszont egy adott képsoron visszafelé halad, mivel az @inner ciklusban az offszet (ecx) csökken.

  pushad
  mov ecx,{képszélesség}
  xor edx,edx
  mov ebx,{rajzolási maszk}
  mov esi,{layer címe}
  push {képmagasság}
  shl ecx,02h
  mov edi,{célkép címe}
  not ebx
  sub edx,ecx
  mov ebp,ebx
  @outer:
  sub edi,edx
  sub esi,edx
  sub dword ptr [esp],01h
  mov ebx,ebp
  lea ecx,[edx-04h]
  ror ebp,08h
  js @exit
  @inner:
  or eax,-1
  add ecx,04h
  jns @outer
  xor eax,[esi+ecx]
  mov dword ptr [esi+ecx],-1
  ror bl,01h
  jbe @inner
  not eax
  mov [edi+ecx],eax
  jmp @inner
  @exit:
  add esp,04h
  popad
  ret

  A következő változások történtek:
  - a korábbi "a layer háttérszíne tetszőleges negatív szám lehet" feltétel szűkült arra, hogy csakis -1 lehet
  - az @outer ciklus is elöltesztelős lett: átlép a következő sor elejére, így az @inner 0 felé egyre közelítő negatív offszettel fér a két tömb pixeleihez.
  - az @inner ciklusban eggyel kevesebb ugrás található, viszont miután az XOR -1,x utáni ROR reg,01h nem változtatja a ZF-et (sem, csak az OF-et és CF-et), így a JBE (jump if below or equal = jump if CF = 1 or ZF = 1) mindkét feltételt egyszerre kezeli; ehhez viszont bit-negálni kell a maszkot a ciklusok előtt.
  Ilyen jellegű megoldás nem létezik magas szintű programozási nyelvekben.

  A következőkben nem történt változás:
  - a 8 használható regiszter közül csak háromnak változik az értéke az @inner ciklusban, ezért képsoronként egyszer a Core 2 belefut az @outer ciklus elején a registerfile-olvasási korlátjába, mivel EDI, ESI, EDX, ESP és EBP is 'befagyott' register-nek tekinthető.
  - ha lenne még egy szabad register, amelyben a -1 konstans tárolható lenne, akkor 1+1+2 byte-tal kisebb lenne a két ciklus kódja, ez x64 alatt megoldható lenne.

  Az elméleti nyereség:
  - bármilyen egyszerű hardware prefetcher-rel ellátott microarchitecture esetén a két tömbön végigmenni minimális L1/L2 cache-tévesztéssel jár (az is nagyrészt csak a 4 KB-os lapok miatt van)
  - teljesen üres layer esetén csakis a jns @outer ugrásánál lehet téveszteni (soronként egyszer)
  - teljesen kitöltött layer esetén a ror bl,01h bizonyos, 8 esetenként ismétlődő minta szerint dolgozik, amit a többszintű ugrás-előrejelzőknek illik lekezelni
  - az algoritmus jól kezeli a layer folyamatos huzamosabb háttér- ill. előtér sorozatait, viszont a gyakori váltásokat nem (ott jobban teljesít az első algoritmus).

  A gyakorlati nyereség: K8 és két, különböző (Kb. 80% és 10%) kitöltöttségű ~2 megapixeles kép+layer esetén TSC-rel kimérve 25M/33M-ról 15M/24M órajel.

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  A Write-Combining pufferekből privát cache-be csak a rendszermemórián kereszül kerülhet adat, oda és vissza egyaránt, közvetlen kapcsolat nincs ~ olvasott cache-line felülírása non-termporal módon tilos.

  @SSE2rewriteALPHA:
  add ebp,ebx
  jns @retirePERFORM
  cmp [esi+ebp],eax
  jz @SSE2rewriteALPHA
  movd xmm2,[esi+ebp]
  movd xmm3,[edi+ebp]
  punpcklbw xmm2,xmm7
  punpcklbw xmm3,xmm7
  punpcklwd xmm2,xmm7
  punpcklwd xmm3,xmm7
  cvtdq2ps xmm2,xmm2
  mov [esi+ebp],eax <<<----
  cvtdq2ps xmm3,xmm3
  mulps xmm2,xmm0
  mulps xmm3,xmm1
  addps xmm2,xmm3
  cvtps2dq xmm2,xmm2
  packssdw xmm2,xmm2
  packuswb xmm2,xmm2
  movd [edi+ebp],xmm2
  jmp @SSE2rewriteALPHA

  K8 lefutás ~2 megapixeles képen 5% layer-kitöltöttség mellett 9M órajel, mov [esi+ebp],eax utasítás helyett movnti [esi+ebp],eax írva 11M órajel.

  Vajon
  - ez igaz a hardware prefetch-elt cache-vonalakra is?
  - az L3-mak jelenléte változtat a dolgon K10 és főleg Nehalem (inclusive) esetén?
  - ez csak az DL1-re igaz, vagy a VIA-féle prefetch cache tartalmára is?

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  A 32 bites non-temporal store-ok K8-as megvalósítása hagy némi kívánnivalót, a sima x86 tárolássorozat gyorsabb (VectorPath REP STOSD kizárt).

  @unpackSSE2:
  movnti [edi],eax
  add edi,04h
  add ebp,ecx
  jnz @unpackSSE2
  @unpckSSE2:
  add ebx,04h
  mov eax,edx
  mov ebp,[esi+ebx]
  jg @fenceUNPACK
  and eax,ebp
  and ebp,ecx
  jmp @unpackSSE2
  @@UNPACKBMP: <<- entry
  lea eax,{tömörített adatra mutató pointer}
  cmp dword ptr [eax],00h
  jz @exitUNPACK
  pushad
  mov edi,{célkép}
  mov esi,[eax]
  mov ecx,0FF000000h
  mov ebx,[esi-04h]
  lea esi,[esi+ebx-04h]
  neg ebx
  cmp {van_SSE2?},cl
  jnz @unpckSSE2
  jmp @unpck
  @unpack:
  mov [edi],eax
  add edi,04h
  add ebp,ecx
  jnz @unpack
  @unpck:
  add ebx,04h
  mov eax,edx
  mov ebp,[esi+ebx]
  jg @returnUNPACK
  and eax,ebp
  and ebp,ecx
  jmp @unpack
  @fenceUNPACK:
  sfence
  @returnUNPACK:
  popad
  @exitUNPACK:
  ret 00h

  8 megapixeles kép esetén:
  K8:
  - előkészített REP STOSD: 153M órajel
  - @unpackSSE2 (movnti [edi],eax): 68M órajel
  - @unpack (mov [edi],eax): 62M órajel
  Netburst (Prescott):
  - előkészített REP STOSD: 410M órajel
  - @unpackSSE2 (movnti [edi],eax): 110M órajel

  64 byte-os cache-line jutó 3-nál több ugró utasítás hatása elhanyagolható, a code-padding befolyása jelentősebb nála.

  kérdés: esetleges téves elágazásbecslés miatt lefutott sfence-eknek van teljesítményvisszafogó hatásuk, vagy el kell távolítani az ágat a critical path közeléből?

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  32->8 bit signed szaturált érték létrehozása ugrással hatékonyabb, mint anélkül. A

  {input:EAX output:AL}
  mov edx,000000FFh
  cmp eax,edx
  jc @done
  shr eax,1Fh
  add al,cl
  @done:

  kód gyorsabb K8-on és Netburst-on egyaránt, mint a

  {input:EAX output:DL}
  mov ecx,000000FFh
  cmp eax,ecx
  mov edx,ecx
  sbb ebx,ebx
  adc dl,cl
  and ebx,eax
  add eax,eax
  adc dl,bl

  Netburst-ön érthető, hogy miért gyorsabb, de K8-on? Ott 5 órajel lenne az utóbbi.

  MMX nélkül nehéz az élet.

  Az előző kérdésre a válasz: nincs, az sfence sorbarendező utasítás.

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Update:

  K8:
  - előkészített REP STOSD: 153M órajel
  - @unpackSSE2 (movnti [edi],eax): 68M órajel
  - @unpack (mov [edi],eax): 62M órajel
  Netburst (Prescott):
  - előkészített REP STOSD: 410M órajel
  - @unpackSSE2 (movnti [edi],eax): 110M órajel
  - @unpack (mov [edi],eax): 150M órajel

  Ez némi gondolkodnivalót ad a VectorPath, illetve úgy általában a microcode alapú utasításokról. A REP STOSD legrosszabb esetben is egyenértékű a

  @stosd:
  jcxz @done
  dec ecx
  mov [edi],eax
  lea edi,[edi+04h]
  jmp @stosd
  @done:

  sorozattal akár micro-op szinten is: a "service pending interrupts (if any);" lépést és (a debugger-ek tanulsága szerint) ESP-t befolyásoló ugrást mindkettő tartalmaz. A microcode-on alapuló utasítások micro-opjai a microarchitecture szélességére optimalizáltak, de mennyi az az ismétlésmennyiség, aminél a REP STOSD gyorsabb, mint a klasszikus legalapvetőbb egyszerű ciklus? Van egyáltalán ilyen eset?

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Két PCHAR vagyis null-terminated karaktersorozat kisbetű/nagybetű azonosságú összehasonlítására Windows alatt az lstrcmpi utasítás helyett (ami Windows NT-k alatt a lokalizáció miatt a natív unicode-formátumára konvertálja belül a két forrás string-et az összehasonlításhoz minden hívás alkalmával, ehhez előtte végigmegy rajtuk a hosszuk meghatározásához, stb.) célszerűbb a következő:

  1. valahol a program indításakor elhelyezni egy 256 elemű _uppercase karakterbömtöt, feltölteni a 256 karakterrel, majd rá kiadni a

  CHARUPPERBUFF(@_uppercase,256) ;

  utasítást,

  2. a programban elhelyezni a következő függvényt:

  { EAX: src0 string address
  EDX: src1 string address }
  pushad
  xor esi,esi
  xor edi,edi
  mov ebx,offset(_UPPERCASE)
  add esi,eax
  jz @finalize
  add edi,edx
  jz @finalize
  @compare:
  xor eax,eax
  xor edx,edx
  xor ecx,ecx
  add al,[esi]
  lea esi[esi+01h]
  mov dl,[edi]
  mov al,[ebx+eax]
  jz @final
  add cl,[ebx+edx]
  lea edi,[edi+01h]
  jz @finalize
  cmp al,cl
  jz @compare
  @finalize:
  cmp eax,edx
  popad
  setz al ; elhagyható ASM szinten
  ret

  - procedure STREQUAL(src1,src2: PCHAR): boolean; magas szinten
  - csak a string egyenlőséget/nemegyenlőséget adja vissza BOOL formában, viszont a kisebb/nagyobb relációt is az EFLAGS-ben
  - a NULL pointer mindig a legkisebb a relációban
  - ha egyik bemenő paramétere NULL, a másik egy 00h byte-ra mutató érvényes pointer, akkor nem egyenlőek, a NULL kisebb

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  hotfix:

  { EAX: src0 string address
  EDX: src1 string address }
  pushad
  xor esi,esi
  xor edi,edi
  mov ebx,offset(_uppercase)
  add esi,eax
  jz @finalize
  add edi,edx
  jz @finalize
  @compare:
  xor eax,eax
  xor edx,edx
  xor ecx,ecx
  add al,[esi]
  lea esi[esi+01h]
  mov dl,[edi]
  mov al,[ebx+eax]
  jz @final
  add cl,[ebx+edx]
  lea edi,[edi+01h]
  jz @finalize
  cmp al,cl
  mov dl,cl
  jz @compare
  @finalize:
  cmp eax,edx
  popad
  setz al ; elhagyható ASM szinten
  ret

  A "viszont a kisebb/nagyobb relációt is az EFLAGS-ben" törölve (_uppercase átszerkesztés kell hozzá, mert z<ő)

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Minő örömmel töltheti el a felhasználót, hogy amennyiben a Microsoft nem unicode-os API-hívásokkal fordítja saját software-eit (pl. a Windows Explorer, Live Messenger, ...cmd.exe), úgy néha megáll az élet 256 hosszú path-ok felett...

  Eset: Windows Live Messenger, Shared Folder-be jönne egy file, ez először egy ideiglenes helyre kerül, majd a teljes átvitel után kerül a valós Shared Folder-be, aminek útvonala ezen a gépen a


  H:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Messenger\ph2000@axelero.hu\Sharing Folders\xxxxxxxx@xxxxxxxx.hu

  Ám a Windows kellemetlen szokása, hogy szereti az ideiglenes file-okat kvázi véletlenszerűen elnevezett vagy class ID-t tartalmazó mappákban/file-okban tárolni, jelen esetben a


  H:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Messenger\ph2000@axelero.hu\SharingMetaData\xxxxxxxx@xxxxxxxx.hu\DFSR\Staging\CS{CA0CF46C-3723-B71A-CE04-F0655DF3F9BE}\48\

  mappa alatti


  48-{B287AD73-60BB-4C0A-9DD7-E10CE71C4C9D}-v48-{B287AD73-60B8-4C0A-9DD7-E10CE71C4C9D}-v48-Partial.frx

  nevű file lenne az. Mivel a mappa neve még 256 karakternél rövidebb, viszont a file-névvel együtt az útvonal már messze hosszabb, ezzel maga a Live Messenger sem tud mit kezdeni az átvitel után, egyszerűen nem tudja áttenni a végleges helyére, pedig a partner szerint 100% feltöltöttséget mutat. A file-on sem Cut/Paste, sem Rename, sem Delete nem segít, sem az, ha a partner törli a Shared Folder-éből, csak a következő utasítássorozat:


  subst z: H:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Messenger\ph2000@axelero.hu\SharingMetaData\xxxxxxxx@xxxxxxxx.hu\DFSR\Staging\CS{CA0CF46C-3723-B71A-CE04-F0655DF3F9BE}\48

  del *.*

  subst z: /d

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Under investigation: 2D gráfpont koordinátaszámítás (nagyítás + eltolás) és vágás több százezer ponton.

  - x87-es kiindulási megoldás (extended precision):

  @init:
  fldz
  @coor:
  movzx eax,word ptr [edi+STRUCTURE.RSIZE]
  mov cx,[LIMIT]
  sub edx,01h
  lea edi,[edi+eax+STRUCTURESIZE]
  fstp st(0)
  jle @sections
  or byte ptr [edi+STRUCTURE.BITFIELD],$80
  cmp [edi+STRUCTURE.RSIZE],cx
  fld dword ptr [edi+STRUCTURE.X]
  jle @coor
  fmul st,st(3)
  mov al,[BITFILTER]
  fld dword ptr [edi+STRUCTURE.Y]
  xor ecx,ecx
  mov [esi],edi
  fmul st,st(4)
  fxch
  test [edi+STRUCTURE.BITFIELD],al
  fsub st,st(3)
  mov eax,[IMAGEWIDTH]
  fistp dword ptr [edi+STRUCTURE.XCOOR]
  mov ebp,[IMAGEHEIGHT]
  fsub st,st(1)
  mov [esi+04h],ecx
  fist dword ptr [edi+STRUCTURE.YCOOR]
  jnz @coor
  sub eax,[edi+STRUCTURE.XCOOR]
  mov ecx,[edi+STRUCTURE.YCOOR]
  or eax,[edi+STRUCTURE.XCOOR]
  sub ebp,ecx
  or eax,ecx
  or eax,ebp
  js @coor
  and byte ptr [edi+STRUCTURE.BITFIELD],$7F
  add esi,04h
  jmp @coor
  @sections:
  ...

  - SSE2 (double precision):

  @initSSE:
  mov bp,[LIMIT]
  mov cl,[BITFILTER]
  mov bl,[edi+STRUCTURE.BITFIELD]
  @coorSSE:
  movzx eax,word ptr [edi+STRUCTURE.RSIZE]
  sub edx,01h
  mov [edi+STRUCTURE.BITFIELD],bl
  movapd xmm3,xmm4
  lea edi,[edi+eax+STRUCTURESIZE]
  mov bl,$80
  jle @sectionSSE
  cvtps2pd xmm0,[edi+STRUCTURE.X]
  or bl,[edi+STRUCTURE.BITFIELD]
  cmp [edi+STRUCTURE.RSIZE],bp
  mulpd xmm0,xmm2
  jle @coorSSE
  subpd xmm0,xmm1
  cvtpd2dq xmm0,xmm0
  test bl,cl
  psubd xmm3,xmm0
  movq [edi+STRUCTURE.XCOOR],xmm0
  jnz @coorSSE
  por xmm3,xmm0
  pmovmskb eax,xmm3
  test al,88h
  jnz @coorSSE
  and bl,$7F
  movnti [esi],edi
  add esi,04h
  jmp @coorSSE
  @sectionSSE:
  xor eax,eax
  sfence
  mov [esi],eax
  ...

  - 3DNow! (single precision):

  @init3DNow:
  mov bp,[LIMIT]
  mov cl,[BITFILTER]
  mov bl,[edi+STRUCTURE.BITFIELD]
  @coor3DNow:
  movq mm0,mm2
  movzx eax,word ptr [edi+STRUCTURE.RSIZE]
  sub edx,01h
  mov [edi+STRUCTURE.BITFIELD],bl
  movq mm3,mm4
  lea edi,[edi+eax+STRUCTURESIZE]
  mov bl,$80
  jle @section3DNow
  pfmul mm0,[edi+STRUCTURE.X]
  or bl,[edi+STRUCTURE.BITFIELD]
  cmp [edi+STRUCTURE.RSIZE],bp
  pfsub mm0,mm1
  jle @coor3DNow
  pf2id mm0,mm0
  test bl,cl
  psubd mm3,mm0
  movq [edi+STRUCTURE.XCOOR],mm0
  jnz @coor3DNow
  por mm3,mm0
  pmovmskb eax,mm3
  test al,88h
  jnz @coor3DNow
  and bl,$7F
  mov [esi],edi
  add esi,04h
  jmp @coor3DNow
  @section3DNow:
  xor eax,eax
  emms
  mov [esi],eax
  ...

  A sorrend (TSC alapján):
  - K8: 1.SSE2 2:3DNow! 3:x87 (kb. 5% eltéréssel)
  - Netburst: 1:x87 2.SSE2 (elhanyagolható eltéréssel)

  :F

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  A korábbi pár munkaórás skiccek után egy valódi nagypálya, amelyben már több 10 munkaóra fekszik: a következő kódnak 100 megapixeles képeket kellene kezelnie 1 másodpercen belüli időhatárral; jelenleg 32 megapixeles képen tesztelve bőven megvan az 1 másodperc, de gyorsabbnak érződik 2.26 GHz-es CeleronD-n, mint 2.2 GHz-es Opteron-on. Első lépésben a kép erőteljesen tömörítve lesz, és talán vissza lesz az algoritmus írva integer alapra (MMX/SSE2), a színhelyesség megtartásával.

  A kiindulási kód:

  @decode:
  movd esi,mm5
  movd edx,mm4
  movd ecx,mm7
  movd ebx,mm6
  movss xmm0,[ebp]
  @temprow:
  movzx eax,byte ptr [esi]
  add esi,01h
  shl eax,04h
  sub edx,01h
  movaps xmm3,[ecx+eax]
  movaps [ebx],xmm3
  lea ebx,[ebx+20h]
  jg @temprow
  add esi,[esp+_SROW]
  mov ecx,edi
  movd mm5,esi
  mov edx,[ebp+08h]
  @zoomvertSSE:
  and edi,-32
  movd esi,mm6
  add edi,20h
  shufps xmm0,xmm0,00000000b
  movd eax,mm4
  movaps xmm1,[edi]
  @prevHpixelSSE:
  movaps xmm4,[esi-00h]
  movlps xmm2,[esi-10h]
  mov ebx,[esi-10h+08h]
  mulps xmm4,xmm0
  shufps xmm2,xmm2,01000000b
  movaps xmm3,xmm4
  @pixelSSE:
  test ebx,ebx
  mulps xmm4,xmm2
  @1pixelSSE:
  addps xmm1,xmm4
  jz @nextHpixelSSE
  movaps [edi],xmm1
  js @stepHelementSSE
  add edi,10h
  movaps xmm4,xmm3
  sub ebx,01h
  movaps xmm1,[edi]
  jnz @1pixelSSE
  @nextHpixelSSE: { EBX = 0 }
  shufps xmm2,xmm2,11111111b
  cmp [esi-10h+04h],ebx
  lea ebx,[ebx-01h]
  jnz @pixelSSE
  @stepHelementSSE: { EBX = -1 }
  add eax,ebx
  lea esi,[esi+20h]
  jnz @prevHpixelSSE
  mov edi,ecx
  @moreVrowsSSE: { EAX = 0 és EBX = -1 }
  add edx,ebx
  jns @cvtROW
  cmp edx,ebx
  jnz @stepVelementSSE
  add eax,[ebp+04h]
  movd xmm0,eax
  jnz @zoomvertSSE
  @stepVelementSSE:
  add [esp+_VSIZE],ebx
  lea ebp,[ebp+20h]
  jnz @decode
  mov edx,ebx
  @cvtROW:
  mov esi,ecx
  mov eax,[esp+_INCREASE]
  and esi,-32
  sub edi,eax
  @cvtRGB:
  add esi,20h
  cvtps2dq xmm0,[esi+00h]
  movaps [esi+00h],xmm5
  cvtps2dq xmm1,[esi+10h]
  movaps [esi+10h],xmm5
  packssdw xmm0,xmm1
  packuswb xmm0,xmm1
  movq [edi+eax],xmm0
  add eax,08h
  js @cvtRGB
  test edx,edx
  mov ecx,edi
  jz @moreVrowsSSE
  divss xmm0,xmm0
  jns @zoomvertSSE

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Alakulgat:

  @copyarraySSE:
  pshufd xmm0,[eax],01010101b
  @zoomvertSSE:
  mov [esp+_DESTROW],edi
  mov esi,[esp+_STRROWS]
  xor ebx,ebx
  and edi,-32
  sub edx,[esp+_STRLEFT]
  movd ebp,mm4
  movd ecx,mm6
  lea edi,[edi+20h]
  mov esi,[esi]
  movaps xmm1,[edi]
  jge @newpixelSSE
  @sourceLEFT:
  mov bl,[esi]
  add esi,02h
  add edx,ebx
  js @sourceLEFT
  mov bl,[esi-01h]
  jnz @initpixelSSE
  @newpixelSSE:
  movzx edx,word ptr [esi]
  add esi,02h
  movzx ebx,dh
  @initpixelSSE:
  shl ebx,04h
  add ebx,[esp+_STRCOLORS]
  movaps xmm7,[ebx]
  jmp @nxpixelSSE
  @prevHpixelSSE:
  sub dl,01h
  jz @newpixelSSE
  @nxpixelSSE:
  movaps xmm4,xmm7
  movlps xmm6,[ecx+04h]
  mov ebx,[ecx+00h]
  mulps xmm4,xmm0
  pshufd xmm2,xmm6,01000000b
  shufps xmm6,xmm6,01010101b
  movaps xmm3,xmm4
  @pixelSSE:
  test ebx,ebx
  mulps xmm4,xmm2
  @1pixelSSE:
  addps xmm1,xmm4
  jz @nextHpixelSSE
  movaps [edi],xmm1
  js @stepHelementSSE
  add edi,10h
  movaps xmm4,xmm3
  sub ebx,01h
  movaps xmm1,[edi]
  jnz @1pixelSSE
  @nextHpixelSSE:
  cmp ebx,[ecx+08h]
  movaps xmm2,xmm6
  lea ebx,[ebx-01h]
  jnz @pixelSSE
  @stepHelementSSE:
  add ebp,ebx
  lea ecx,[ecx+10h]
  jnz @prevHpixelSSE
  mov edi,[esp+_DESTROW]
  xor edx,edx
  @moreVrowsSSE:
  add [eax+00h],ebx
  jns @cvtROW
  cmp [eax+00h],ebx
  jnz @stepVelementSSE
  cmp ebp,[eax+08h]
  pshufd xmm0,[eax],10101010b
  jnz @zoomvertSSE
  @stepVelementSSE:
  add dword ptr [esp+_STRROWS],04h
  add [esp+_VSIZE],ebx
  lea eax,[eax+10h]
  jnz @copyarraySSE
  sub eax,10h
  mov [eax+00h],ebx
  @cvtROW:
  mov esi,edi
  mov ebp,[esp+_INCREASE]
  and esi,-32
  sub edi,ebp
  @cvtRGB:
  add esi,20h
  cvtps2dq xmm3,[esi+00h]
  movaps [esi+00h],xmm5
  cvtps2dq xmm1,[esi+10h]
  movaps [esi+10h],xmm5
  packssdw xmm3,xmm1
  packuswb xmm3,xmm1
  movq [edi+ebp],xmm3
  add ebp,08h
  js @cvtRGB
  cmp [eax+00h],edx
  jz @moreVrowsSSE
  divps xmm0,xmm0
  jns @zoomvertSSE

  x87:

  fldz
  @copyarray:
  fadd dword ptr [eax+04h]
  @zoomvert:
  mov edi,[esp+_DESTROW]
  mov ecx,[esp+_STRVAR+_ECX]
  xor ebx,ebx
  mov esi,[esp+_STRROWS]
  mov ebp,[ecx-04h]
  fld dword ptr [edi+00h]
  mov esi,[esi]
  fld dword ptr [edi+04h]
  add ecx,[esp+_XADD]
  xor edx,edx
  sub ebx,[esp+_STRLEFT]
  fld dword ptr [edi+08h]
  jge @newpixelx86
  @sourceLEFTx86:
  mov dl,[esi]
  add esi,02h
  add ebx,edx
  js @sourceLEFTx86
  mov dl,[esi-01h]
  jnz @initpixelx86
  @newpixelx86:
  movzx ebx,word ptr [esi]
  add esi,02h
  movzx edx,bh
  @initpixelx86:
  mov [esp+_TMPCOLOR],bl
  shl edx,04h
  add edx,[esp+_STRCOLORS]
  jmp @nxpixelx86
  @prevHpixel:
  sub byte ptr [esp+_TMPCOLOR],01h
  jz @newpixelx86
  @nxpixelx86:
  fld dword ptr [ecx+04h]
  mov ebx,[ecx+00h]
  @HANDLEPIXEL:
  fmul st,st(4)
  test ebx,ebx
  fld dword ptr [edx+00h]
  fmul st,st(1)
  faddp st(4),st
  fld dword ptr [edx+04h]
  fmul st,st(1)
  faddp st(3),st
  fmul dword ptr [edx+08h]
  fadd
  js @stepHelement
  fld1
  jz @nextHpixel
  fxch st(3)
  fstp dword ptr [edi+00h]
  fstp dword ptr [edi+08h]
  fstp dword ptr [edi+04h]
  add edi,0Ch
  sub ebx,01h
  fld dword ptr [edi+04h]
  fld dword ptr [edi+08h]
  fld dword ptr [edi+00h]
  fxch st(3)
  jnz @HANDLEPIXEL
  @nextHpixel:
  cmp [ecx+08h],ebx
  lea ebx,[ebx-01h]
  fmul dword ptr [ecx+08h]
  jnz @HANDLEPIXEL
  fstp st(0)
  @stepHelement:
  add ebp,ebx
  lea ecx,[ecx+10h]
  jnz @prevHpixel
  fstp dword ptr [edi+08h]
  fstp dword ptr [edi+04h]
  fstp dword ptr [edi+00h]
  @moreVrows:
  add [eax+00h],ebx
  fsub st,st(0)
  mov edi,[esp+_DESTROW]
  jns @cvtROWx86
  @nextVrow:
  cmp [eax+00h],ebx
  jnz @stepVelement
  cmp ebp,[eax+08h]
  fadd dword ptr [eax+08h]
  jnz @zoomvert
  @stepVelement:
  add dword ptr [esp+_STRROWS],04h
  add eax,10h
  add [esp+_VSIZE],ebx
  fsub st,st(0)
  jnz @copyarray
  sub eax,10h
  mov [eax+00],ebx
  @cvtROWx86:
  mov ecx,[esp+_INCREASE]
  mov esi,edi
  lea edx,[edi+ecx]
  mov [esp+_DESTROW],edx
  @cvtRGBx86:
  fld dword ptr [esi+08h]
  mov [esi+00h],ebp
  fld dword ptr [esi+00h]
  mov [esi+08h],ebp
  fld dword ptr [esi+04h]
  mov [esi+04h],ebp
  fistp word ptr [esp+_TMPCOLOR]
  add esi,0Ch
  fistp word ptr [edi+00h]
  mov dl,[esp+_TMPCOLOR]
  sub ecx,04h
  fistp word ptr [edi+02h]
  mov [edi+01h],dl
  lea edi,[edi+04h]
  jnz @cvtRGBx86
  fld1
  cmp [eax+00h],ebp
  fadd
  jz @moreVrows
  js @removeTEMP
  jmp @zoomvert

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Under investigation: K8 utasítássorrend

  ad 1:

  @rewrite:
  xor eax,eax
  sub ecx,01h
  js @finished
  mov dl,[ebx+ecx]
  add eax,[edi+ecx*04h]
  mov ebp,[esi+edx*04h]
  cmovz eax,ebp
  test dl,dl
  cmovz ebp,eax
  mov [ebx+ecx*04h],ebp
  jmp @rewrite

  ad 2:
  @rewrite:
  xor eax,eax
  sub ecx,01h
  mov dl,[ebx+ecx]
  js @finished
  add eax,[edi+ecx*04h]
  mov ebp,[esi+edx*04h]
  cmovz eax,ebp
  test dl,dl
  cmovz ebp,eax
  mov [ebx+ecx*04h],ebp
  jmp @rewrite

  ECX = 2 853 960 bemeneti értékkel az első ciklus lefutása 25M clock (~9 clock/pixel), a 2. ciklusé 30M clock (~10-11 clock/pixel). Az első cmovz általi átírás sosem fut le, a másodiké 90%-ban.

  Ennek ellentmod, hogy a

  test eax,eax
  cmp eax,[eax-04h]

  kód abban az esetben, ha EAX = 0, védelmi hibával leáll, tehát a cmovcc függ mindhárom bemeneti értékétől.

  A referencia x86 kód 32M órajel:

  @rewrite:
  xor eax,eax
  sub ecx,01h
  mov dl,[ebx+ecx]
  js @finished
  add eax,[edi+ecx*04h]
  mov ebp,[esi+edx*04h]
  jz @store
  test dl,dl
  xchg ebp,eax
  jz @store
  mov ebp,eax
  @store:
  mov [ebx+ecx*04h],ebp
  jmp @rewrite
  @finished:

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  hotfix:

  Ennek ellentmond, hogy a (dinamikusan allokált tömb méretének lekérdezése, ha a tömb nem NULL):

  test eax,eax
  cmovnz eax,[eax-04h]

  kód EAX = 0 esetben védelmi hibával leáll, tehát a cmovcc függ mindkét bemeneti értékétől.

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Harmadik felvonás, az előző már érdemes volt egy gyors első generációs Netburst port issue elemzésre és TSC-mérésekre.

  Előző (Prescott CeleronD): 735M clock
  Az alábbi (Prescott CeleronD): 670M clock (-10%)
  Az alábbi (K8 Opteron): 565M clock

  movd xmm0,[eax+04h] // 6+6/2 p1+1+2 MMX_MSC+MMX_SH+LOAD
  @zoomvertSSE: //
  mov [esp+_DESTROW],edi // 2/d p3 STORE
  xor ebx,ebx // d/d p0/1 ALU 0/1
  mov esi,[esp+_STRROWS] // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  and edi,-64 // d/d p0/1 ALU 0/1
  sub edx,[esp+_STRLEFT] // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  movd ebp,mm4 // 10/1 p0+1 FP_MOV+FP_MISC
  pshufd xmm0,xmm0,00000000b // 4/2 p1 MMX_SH
  movd ecx,mm6 // 10/1 p0+1 FP_MOV+FP_MISC
  lea edi,[edi+40h] // d/d p0/1 ALU 0/1
  mov esi,[esi] // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  cmovge edx,ebx //
  movaps xmm1,[edi] // 6+6/1 p0+2 FP_MOV+LOAD
  @sourceLEFT: //
  mov bl,[esi] // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  add esi,02h // d/d p0/1 ALU 0/1
  add edx,ebx // d/d p0/1 ALU 0/1
  jle @sourceLEFT // -/d p0 ALU 0
  mov bl,[esi-01h] // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  jmp @initpixelSSE // -/d p0 ALU 0
  @newpixelSSE: //
  movzx edx,word ptr [esi] // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  add esi,02h // d/d p0/1 ALU 0/1
  movzx ebx,dh // d/d p0/1+2 ALU 0/1
  @initpixelSSE: //
  movaps xmm3,xmm0 // 6/1 p0 FP_MOV
  shl ebx,04h // 4/1 p1 CMPXALU
  add dl,01h // d/d p0/1 ALU 0/1
  add ebx,[esp+_STRCOLORS] // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  mulps xmm3,[ebx] // 6+6/2 p1+2 FP_MUL+LOAD
  @prevHpixelSSE: //
  sub dl,01h // d/d p0/1 ALU 0/1
  jz @newpixelSSE // -/d p0 ALU 0
  pshufd xmm2,[ecx+00h],10010101b // 6+4/2 p1+2 MMX_SH+LOAD
  movaps xmm4,xmm3 // 6/1 p0 FP_MOV
  mov ebx,[ecx+00h] // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  @pixelSSE: //
  mulps xmm4,xmm2 // 6/2 p1+2 FP_MUL
  test ebx,ebx // d/d p0/1 ALU 0/1
  @1pixelSSE: //
  addps xmm1,xmm4 // 4/2 p1 FP_ADD
  jz @nextHpixelSSE // -/d p0 ALU 0
  movaps [edi],xmm1 // 6+6/1 p0+3 FP_STR+STORE
  js @stepHelementSSE // -/d p0 ALU 0
  add edi,10h // d/d p0/1 ALU 0/1
  movaps xmm4,xmm3 // 6/1 p0 FP_MOV
  sub ebx,01h // d/d p0/1 ALU 0/1
  movaps xmm1,[edi] // 6+6/1 p0+2 FP_MOV+LOAD
  jnz @1pixelSSE // -/d p0 ALU 0
  @nextHpixelSSE: //
  cmp ebx,[ecx+08h] // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  pshufd xmm2,xmm2,11111111b // 4/2 p1 MMX_SH
  lea ebx,[ebx-01h] // d/d p0/1 ALU 0/1
  jnz @pixelSSE // -/d p 1 ALU 0
  @stepHelementSSE: //
  add ebp,ebx // d/d p0/1 ALU 0/1
  lea ecx,[ecx+10h] // d/d p0/1 ALU 0/1
  jnz @prevHpixelSSE // -/d p0 ALU 0
  mov edi,[esp+_DESTROW] // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  xor edx,edx // d/d p0/1 ALU 0/1
  @moreVrowsSSE: //
  add [eax+00h],ebx // 2+2+d/d p0+2+3 ALU 0/1+LOAD+STORE
  jns @cvtROW // -/d p0 ALU 0
  cmp ebx,[eax+00h] // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  jnz @stepVelementSSE // -/d p0 ALU 0
  add ebp,[eax+08h] // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  movd xmm0,ebp // 6/2 p1 MMX_MSC+MMX_SH
  jnz @zoomvertSSE // -/d p0 ALU 0
  @stepVelementSSE: //
  add dword ptr [esp+_STRROWS],04h // 2+2+d/d p0+1+3 ALU 0/1+LOAD+STORE
  add [esp+_VSIZE],ebx // 2+2+d/d p0+1+3 ALU 0/1+LOAD+STORE
  lea eax,[eax+10h] // d/d p0/1 ALU 0/1
  jnz @copyarraySSE // -/d p0 ALU 0
  sub eax,10h // d/d p0/1 ALU 0/1
  mov [eax+00h],ebx // 2/d p3 STORE
  @cvtROW: //
  mov esi,edi // d/d p0/1 ALU 0/1
  mov ebp,[esp+_INCREASE] // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  and esi,-64 // d/d p0/1 ALU 0/1
  sub edi,ebp // d/d p0/1 ALU 0/1
  @cvtRGB: //
  add esi,40h // d/d p0/1 ALU 0/1
  cvtps2dq xmm1,[esi+00h] // 6+5/1 p1 FP_ADD+LOAD
  cvtps2dq xmm2,[esi+10h] // 6+5/1 p1 FP_ADD+LOAD
  cvtps2dq xmm3,[esi+20h] // 6+5/1 p1 FP_ADD+LOAD
  cvtps2dq xmm4,[esi+30h] // 6+5/1 p1 FP_ADD+LOAD
  movaps [esi+00h],xmm5 // 6+6/1 p0+3 FP_STR+STORE
  movaps [esi+10h],xmm5 // 6+6/1 p0+3 FP_STR+STORE
  movaps [esi+20h],xmm5 // 6+6/1 p0+3 FP_STR+STORE
  movaps [esi+30h],xmm5 // 6+6/1 p0+3 FP_STR+STORE
  packssdw xmm1,xmm2 // 2/1 p1 MMX_SHF
  packssdw xmm3,xmm4 // 2/1 p1 MMX_SHF
  packuswb xmm1,xmm3 // 2/1 p1 MMX_SHF
  movups [edi+ebp],xmm1 // 6/1 p0 FP_MOV
  add ebp,10h // d/d p0/1 ALU 0/1
  js @cvtRGB // -/d p0 ALU 0
  cmp [eax+00h],edx // 2+d/d p0/1+2 ALU 0/1+LOAD
  jz @moreVrowsSSE // -/d p0 ALU 0
  divss xmm0,xmm0 // 23/23 p1 FP_DIV
  jns @zoomvertSSE // -/d p0 ALU 0

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Azt hiszem, elérhetetlen céljaim egyike, hogy a Netburst-öt megértsem...

  Prescott CeleronD: 630M clock (-4%)
  K8 Opteron: 585M clock (+4%)

  Csupán két utasítás sorrendjének felcserélésével (melynek mellékhatásaként a memóriaparaméteres PSHUFD 3 millió helyett 6 milliószor fut le).

  K8 analízis (túl sok a VectorPath):

  @copyarraySSE: //
  movd xmm0,[eax+04h] // 9/- FPUvector
  @zoomvertSSE: //
  mov [esp],edi // 3/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  xor ebx,ebx // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  mov esi,[esp+_STRROWS] // 3/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  and edi,-64 // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  sub edx,[esp+_STRLEFT] // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  movd ebp,mm4 // 4/- FPUvector
  pshufd xmm0,xmm0,00000000b // 4/- FPUvector
  movd ecx,mm6 // 4/- FPUvector
  lea edi,[edi+40h] // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  mov esi,[esi] // 3/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  cmovge edx,ebx // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  movaps xmm1,[edi] // 4/- p5 FSTORE
  @sourceLEFT: //
  mov bl,[esi] // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  add esi,02h // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  add edx,ebx // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  jle @sourceLEFT // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  mov bl,[esi-01h] // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  jmp @initpixelSSE // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  @newpixelSSE: //
  movzx edx,word ptr [esi] // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  add esi,02h // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  movzx ebx,dh // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  @initpixelSSE: //
  movaps xmm3,xmm0 // 2/1 p3/4 FADD/FMUL
  shl ebx,04h // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  add dl,01h // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  add ebx,[esp+_STRCOLORS] // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  mulps xmm3,[ebx] // 7/2 p4 FMUL
  @prevHpixelSSE: //
  sub dl,01h // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  pshufd xmm2,[ecx+00h],10010101b // 4/- FPUvector
  jz @newpixelSSE // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  movaps xmm4,xmm3 // 2/1 p3/4 FADD/FMUL
  mov ebx,[ecx+00h] // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  @pixelSSE: //
  mulps xmm4,xmm2 // 7/2 p4 FMUL
  test ebx,ebx // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  @1pixelSSE: //
  addps xmm1,xmm4 // 5/2 p3 FADD
  jz @nextHpixelSSE // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  movaps [edi],xmm1 // 3/- p5 FSTORE
  js @stepHelementSSE // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  add edi,10h // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  movaps xmm4,xmm3 // 2/1 p3/4 FADD/FMUL
  sub ebx,01h // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  movaps xmm1,[edi] // 4/- p5 FSTORE
  jnz @1pixelSSE // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  @nextHpixelSSE: //
  cmp ebx,[ecx+08h] // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  pshufd xmm2,xmm2,11111111b // 4/- FPUvector
  lea ebx,[ebx-01h] // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  jnz @pixelSSE // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  @stepHelementSSE: //
  add ebp,ebx // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  lea ecx,[ecx+10h] // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  jnz @prevHpixelSSE // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  mov edi,[esp] // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  xor edx,edx // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  @moreVrowsSSE: //
  add [eax+00h],ebx // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  jns @cvtROW // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  cmp ebx,[eax+00h] // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  jnz @stepVelementSSE // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  add ebp,[eax+08h] // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  movd xmm0,ebp // 9/- FPUvector
  jnz @zoomvertSSE // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  @stepVelementSSE: //
  add dword ptr [esp+_STRROWS],04h // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  add [esp+_VSIZE],ebx // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  lea eax,[eax+10h] // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  jnz @copyarraySSE // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  sub eax,10h // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  mov [eax+00h],ebx // 3/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  @cvtROW: //
  mov esi,edi // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  mov ebp,[esp+_INCREASE] // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  and esi,-64 // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  sub edi,ebp // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  @cvtRGB: //
  add esi,40h // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  cvtps2dq xmm1,[esi+00h] // 7/2 p5 FSTORE
  cvtps2dq xmm2,[esi+10h] // 7/2 p5 FSTORE
  cvtps2dq xmm3,[esi+20h] // 7/2 p5 FSTORE
  cvtps2dq xmm4,[esi+30h] // 7/2 p5 FSTORE
  movaps [esi+00h],xmm5 // 3/- p5 FSTORE
  packssdw xmm1,xmm2 // 2/- p3/4 FADD/FMUL
  movaps [esi+10h],xmm5 // 3/- p5 FSTORE
  packssdw xmm3,xmm4 // 2/- p3/4 FADD/FMUL
  movaps [esi+20h],xmm5 // 3/- p5 FSTORE
  packuswb xmm1,xmm3 // 2/- p3/4 FADD/FMUL
  movaps [esi+30h],xmm5 // 3/- p5 FSTORE
  movups [edi+ebp],xmm1 //
  add ebp,10h // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  js @cvtRGB // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  cmp [eax+00h],edx // 4/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  jz @moreVrowsSSE // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2
  divss xmm0,xmm0 //16/- p4 FMUL
  jns @zoomvertSSE // 1/1 p0/1/2 ALU 0/1/2

  Nem látom Netburst-ön tovább az utat: a 19 clock/forráspixeles globális sebességet PSHUFD-MOVAPS-MULPS-ADDPS kvartett kifeszíti, a többi utasítás futását szinte teljesen elrejti.

  Most már kíváncsi vagyok, hogy egy P3-on mit lehet kihozni.

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  .

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  .

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  A dolog befejettnek tekinthető, végső stat:

  - SSE2-kód Prescott CeleronD + DDR: 630M clock
  - SSE2-kód Northwood Celeron + SDRAM: 635M clock
  - SSE2-kód K8 Opteron + DDR2: 585M clock
  - SSE1-kód P3 Coppermine + SDRAM: 670M clock
  - x87-kód Prescott CeleronD + DDR: 950M clock
  - x87-kód K8 Opteron + DDR2: 590M clock

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Perfmonitor: x87-kód - K8 - végtelen ciklusban

  PerfMonitor Record file
  Counter 0 : Non-halted clock cycles
  Counter 1 : Instructions per cycle (IPC) (átlag: 1.6 IPC)
  Counter 2 : Retired x87 instructions
  Counter 3 : Retired uops (átlag: 1.67 uop/cycle)

  T(ms) c0(M/s) c1(i/c) c2(M/s) c3(M/s)
  50 2147.3 1.7 1764.7 3557.5
  100 2144.6 1.7 1789.1 3574.9
  150 2148.1 1.6 1743.1 3523.0
  200 2144.3 1.6 1737.0 3516.0
  250 2145.9 1.6 1749.0 3534.2
  300 1951.9 1.5 1518.6 3068.6
  350 1951.9 1.5 1518.6 3068.6
  400 2166.6 1.6 1784.2 3573.8
  450 2145.0 1.6 1740.0 3515.3
  500 2148.4 1.6 1739.3 3521.1
  550 2080.0 1.7 1728.9 3469.3
  600 2080.0 1.7 1728.9 3469.3
  650 2174.7 1.7 1815.4 3625.6
  700 2146.9 1.6 1735.7 3510.5
  750 2153.0 1.6 1739.5 3522.5
  800 2146.5 1.7 1776.5 3573.7
  850 2146.5 1.7 1776.5 3573.7
  900 2161.3 1.7 1810.6 3611.2
  950 2145.1 1.6 1735.2 3509.7
  1000 2143.9 1.6 1736.8 3513.5
  1050 2149.8 1.7 1766.1 3560.8
  1100 1901.3 1.4 1373.4 2820.3
  1150 1901.3 1.4 1373.4 2820.3
  1200 2170.7 1.6 1773.8 3565.8
  1250 2149.7 1.6 1745.0 3526.8
  1300 2146.6 1.6 1754.7 3542.4
  1350 1917.8 1.4 1437.8 2919.8
  1400 1917.8 1.4 1437.8 2919.8
  1450 2175.2 1.7 1794.4 3596.8
  1500 2143.4 1.6 1739.3 3513.9
  1550 2146.2 1.6 1739.8 3521.4
  1600 2007.6 1.6 1621.3 3281.0
  1650 2007.6 1.6 1621.3 3281.0
  1700 2168.2 1.7 1806.2 3609.1
  1750 2147.8 1.6 1742.8 3521.1
  1800 2146.3 1.6 1732.0 3508.8
  1850 2148.4 1.7 1782.0 3582.2
  1900 1912.0 1.4 1362.6 2799.5
  1950 1912.0 1.4 1362.6 2799.5
  2000 2173.2 1.6 1776.2 3570.1

  Perfmonitor: SSE2-kód - K8 - végtelen ciklusban
  (ott fut a kód, ahol a counter 2 oszlop 0.0)

  PerfMonitor Record file
  Counter 0 : Non-halted clock cycles
  Counter 1 : Instructions per cycle (IPC) (átlag: 1.2 IPC)
  Counter 2 : Retired x87 instructions
  Counter 3 : Retired uops (átlag: 1.89 uop/cycle)

  T(ms) c0(M/s) c1(i/c) c2(M/s) c3(M/s)
  50 2144.4 1.2 0.0 3937.9
  100 2124.2 1.2 0.0 3932.0
  150 2124.2 1.2 0.0 3932.0
  200 2163.4 1.3 0.0 4087.8
  250 2151.2 1.2 0.0 3928.3
  300 2148.1 1.2 0.0 3949.5
  350 2150.4 1.3 0.0 4026.4
  400 2150.4 1.3 0.0 4026.4
  450 2113.7 1.3 0.0 3985.9
  500 2145.0 1.2 0.0 3944.8
  550 2140.1 1.2 0.0 3936.2
  600 1997.1 1.2 91.2 3642.2
  650 1997.1 1.2 91.2 3642.2
  700 2169.1 1.2 0.0 4043.4
  750 2145.4 1.2 0.0 3945.1
  800 2145.3 1.2 0.0 3987.8
  850 1915.7 1.1 269.3 3111.7
  900 2146.0 1.3 0.0 4045.9
  950 2146.0 1.3 0.0 4045.9
  1000 2170.9 1.2 0.0 4005.7
  1050 2141.6 1.3 0.0 4013.2
  1100 1906.3 1.1 269.3 3077.8
  1150 2148.3 1.3 0.0 4031.8
  1200 2148.3 1.3 0.0 4031.8
  1250 2170.4 1.2 0.0 3984.1
  1300 1972.1 1.2 140.0 3523.7
  1350 2086.6 1.2 129.3 3613.1
  1400 2144.9 1.2 0.0 3973.6
  1450 2144.9 1.2 0.0 3973.6
  1500 2163.4 1.2 0.0 4044.9
  1550 1376.2 1.1 128.3 2225.5
  1600 2077.9 1.2 141.0 3582.1
  1650 2149.2 1.2 0.0 3983.2
  1700 2150.4 1.2 0.0 3957.1
  1750 2150.4 1.2 0.0 3957.1
  1800 1931.8 1.1 269.2 3197.0
  1850 2151.3 1.3 0.0 4054.5
  1900 2148.0 1.2 0.0 3947.1
  1950 2142.7 1.2 0.0 3929.8
  2000 2142.7 1.2 0.0 3929.8

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Perfmonitor: x87-kód - K10.5 - végtelen ciklusban

  PerfMonitor Record file
  Counter 0 : Non-halted clock cycles
  Counter 1 : Instructions per cycle (IPC) (átlag: 2.1 IPC)
  Counter 2 : Retired x87 instructions
  Counter 3 : Retired uops (átlag: 2.16 uop/cycle)

  T(ms) c0(M/s) c1(i/c) c2(M/s) c3(M/s)
  50 3285.4 2.2 3529.4 7076.8
  100 3063.2 2.0 3099.1 6264.5
  150 3284.3 2.2 3543.0 7099.7
  200 3188.5 2.1 3319.6 6680.5
  250 3272.3 2.1 3450.2 6938.7
  300 3255.9 2.2 3497.3 7011.3
  350 3173.4 2.0 3247.4 6558.3
  400 3285.2 2.1 3496.2 7020.2
  450 3133.1 2.0 3214.7 6477.7
  500 3241.0 2.1 3432.2 6899.0
  550 3162.5 2.1 3294.7 6630.9
  600 3282.7 2.1 3463.3 6967.7
  650 3143.3 2.0 3247.2 6534.4
  700 3279.9 2.1 3463.5 6966.5
  750 3168.5 2.1 3330.2 6697.5
  800 3160.7 2.1 3303.5 6645.5
  850 3257.3 2.1 3398.0 6837.9
  900 3286.2 2.1 3517.0 7055.1
  950 3156.7 2.0 3244.1 6546.1
  1000 3286.9 2.1 3495.6 7020.8
  1050 3147.3 2.0 3259.4 6566.0
  1100 3284.1 2.1 3478.9 6992.5
  1150 3157.7 2.0 3279.2 6601.2
  1200 3282.2 2.1 3461.4 6964.0
  1250 3142.5 2.0 3248.9 6537.4
  1300 3248.4 2.1 3428.5 6896.7
  1350 3168.8 2.0 3285.2 6617.9
  1400 3276.6 2.1 3488.3 7006.2
  1450 3160.6 2.0 3217.0 6490.4
  1500 3283.6 2.2 3526.5 7071.4
  1550 3164.2 2.0 3229.8 6524.4
  1600 3280.5 2.2 3538.5 7090.2
  1650 3160.1 2.0 3219.3 6506.2
  1700 3277.7 2.2 3538.4 7089.3
  1750 3227.3 2.1 3442.4 6909.4
  1800 3140.5 2.0 3214.9 6486.7
  1850 3284.8 2.1 3499.9 7027.2
  1900 3164.0 2.0 3272.6 6594.4
  1950 3246.3 2.1 3346.8 6746.4
  2000 3283.9 2.2 3539.6 7093.4

  Perfmonitor: SSE2-kód - K10.5 - végtelen ciklusban
  (ott fut a tisztán kód, ahol a counter 2 oszlop 0.0)

  PerfMonitor Record file
  Counter 0 : Non-halted clock cycles
  Counter 1 : Instructions per cycle (IPC) (átlag: 1.7 IPC)
  Counter 2 : Retired x87 instructions
  Counter 3 : Retired uops (átlag: 1.67 uop/cycle)

  T(ms) c0(M/s) c1(i/c) c2(M/s) c3(M/s)
  50 3110.8 1.7 0.0 5212.7
  100 3119.8 1.6 219.1 5110.6
  150 3138.6 1.6 195.4 5217.6
  200 3280.6 1.6 23.5 5409.9
  250 3163.5 1.6 219.1 5193.5
  300 3291.7 1.7 0.0 5519.1
  350 3125.2 1.6 219.4 5141.1
  400 3299.2 1.7 0.0 5514.0
  450 3175.4 1.6 218.8 5266.7
  500 3279.5 1.7 0.0 5465.3
  550 3145.7 1.6 219.0 5146.2
  600 3296.9 1.7 0.0 5542.1
  650 3172.3 1.6 218.8 5205.1
  700 3172.6 1.6 218.7 5211.1
  750 3275.5 1.7 0.0 5503.3
  800 3167.4 1.6 220.0 5211.2
  850 3296.8 1.7 0.0 5519.2
  900 3146.2 1.6 219.0 5161.8
  950 3299.9 1.7 0.0 5507.0
  1000 3157.2 1.6 218.6 5227.3
  1050 3300.9 1.7 0.0 5518.8
  1100 3175.5 1.6 218.9 5230.2
  1150 3200.4 1.6 141.9 5361.2
  1200 3227.2 1.6 77.2 5275.1
  1250 3167.0 1.6 218.9 5195.1
  1300 3294.7 1.7 0.0 5516.8
  1350 3159.2 1.6 218.8 5212.8
  1400 3298.6 1.7 0.0 5512.2
  1450 3169.7 1.6 218.9 5254.5
  1500 3300.2 1.7 0.0 5509.1
  1550 3089.0 1.6 216.1 5077.3
  1600 3297.4 1.7 0.0 5527.0
  1650 3173.8 1.6 219.0 5221.7
  1700 3137.5 1.6 217.2 5211.7
  1750 3293.4 1.7 1.6 5442.9
  1800 3157.7 1.6 218.7 5185.6
  1850 3292.4 1.7 0.0 5518.1
  1900 3142.9 1.6 219.0 5171.3
  1950 3298.1 1.7 0.0 5506.7
  2000 3174.0 1.6 218.8 5261.2

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  SSE2-kód AMD-re egy kicsit kevesebb utasítással, kis utasítássorrend-módosítással (körvonalazódik, hogy VectorPath célszerűen feltételes ugrás után vagy ugrás céljaként rendezendő)

  K8 Opteron: 517M clock (-10%), átlagosan 1.3 IPC

  @copyarraySSE:
  movd xmm0,[eax+04h]
  @zoomvertSSE:
  mov [esp],edi
  xor ebx,ebx
  mov esi,[esp+_STRROWS]
  and edi,-64
  sub edx,[esp+_STRLEFT]
  movd ebp,mm7
  pshufd xmm0,xmm0,00000000b
  movd ecx,mm6
  lea edi,[edi+40h]
  mov esi,[esi]
  cmovge edx,ebx
  movaps xmm1,[edi]
  @sourceLEFT:
  mov bl,[esi]
  add esi,02h
  add edx,ebx
  jle @sourceLEFT
  mov bl,[esi-01h]
  jmp @initpixelSSE
  @newpixelSSE:
  movzx edx,word ptr [esi]
  add esi,02h
  movzx ebx,dh
  @initpixelSSE:
  movaps xmm3,xmm0
  shl ebx,04h
  add dl,01h
  add ebx,[esp+_STRCOLORS]
  mulps xmm3,[ebx]
  @prevHpixelSSE:
  sub dl,01h
  jz @newpixelSSE
  pshufd xmm2,[ecx+00h],10010101b
  movaps xmm4,xmm3
  mov ebx,[ecx+00h]
  @pixelSSE:
  mulps xmm4,xmm2
  sub ebx,01h
  @1pixelSSE:
  addps xmm1,xmm4
  jz @nextHpixelSSE
  movaps [edi],xmm1
  js @stepHelementSSE
  add edi,10h
  movaps xmm4,xmm3
  sub ebx,01h
  movaps xmm1,[edi]
  jnz @1pixelSSE
  @nextHpixelSSE:
  pshufd xmm2,xmm2,11111111b
  cmp ebx,[ecx+08h]
  jnz @pixelSSE
  not ebx
  @stepHelementSSE:
  add ebp,ebx
  lea ecx,[ecx+10h]
  jnz @prevHpixelSSE
  mov edi,[esp]
  xor edx,edx
  @moreVrowsSSE:
  add [eax+00h],ebx
  jg @cvtROW
  jl @stepVelementSSE
  add ebp,[eax+08h]
  movd xmm0,ebp
  jnz @zoomvertSSE
  @stepVelementSSE:
  add dword ptr [esp+_STRROWS],04h
  add [esp+_VSIZE],ebx
  lea eax,[eax+10h]
  jnz @copyarraySSE
  sub eax,10h
  mov [eax+00h],ebx
  @cvtROW:
  mov esi,edi
  mov ebp,[esp+_INCREASE]
  and esi,-64
  sub edi,ebp
  @cvtRGB:
  add esi,40h
  cvtps2dq xmm1,[esi+00h]
  cvtps2dq xmm2,[esi+10h]
  cvtps2dq xmm3,[esi+20h]
  cvtps2dq xmm4,[esi+30h]
  movaps [esi+00h],xmm5
  packssdw xmm1,xmm2
  movaps [esi+10h],xmm5
  packssdw xmm3,xmm4
  movaps [esi+20h],xmm5
  packuswb xmm1,xmm3
  movaps [esi+30h],xmm5
  movups [edi+ebp],xmm1
  add ebp,10h
  js @cvtRGB
  cmp dword ptr [eax+00h],01h
  jz @moreVrowsSSE
  divss xmm0,xmm0
  jg @zoomvertSSE

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Valamiért a K8 is jobban szereti, ha az utasítások konstans paramétere nem azonnali érték, hanem regiszter, az előforduló függőségek ellenére is; talán az utasításhossz-csökkenés miatt? (a Netburst-ön még jobban kijön a plusz, ennek a trace-cache felépítése lehet az oka)

  K8-on még 1% van benne, egy-egy felesleges, de csak ritkán lefutó utasítás eltávolításával és egy ugráscél áthelyezésével: 513M clock

  gépi kód:

  @copyarraySSE:
  movd xmm0,[eax+04h] 660F6E4004
  @zoomvertSSE:
  mov [esp],edi 893C24
  xor ebx,ebx 31DB
  mov esi,[esp+_STRROWS] 8B74242C
  and edi,-64 83E7C0
  sub edx,[esp+_STRLEFT] 2B542430
  movd ebp,mm7 0F7EFD
  pshufd xmm0,xmm0,00000000b 660F70C000
  movd ecx,mm6 0F7EF1
  lea edi,[edi+40h] 8D7F40
  mov esi,[esi] 8B36
  cmovge edx,ebx 0F4DD3
  movaps xmm1,[edi] 0F280F
  @sourceLEFT:
  mov bl,[esi] 8A1E
  add esi,02h 83C602
  add edx,ebx 01DA
  jle @sourceLEFT 7EF7
  mov bl,[esi-01h] 8A5EFF
  jmp @initpixelSSE EB09
  @newpixelSSE:
  movzx edx,word ptr [esi] 0FB716
  add esi,02h 83C602
  movzx ebx,dh 0FB6DE
  @initpixelSSE:
  movaps xmm3,xmm0 0F28D8
  shl ebx,04h C1E304
  add ebx,[esp+_STRCOLORS] 035C2428
  mulps xmm3,[ebx] 0F591B
  @prevHpixelSSE:
  sub dl,01h 80EA01
  jc @newpixelSSE 72E5
  pshufd xmm2,[ecx+00h],10010101b 660F701195
  movaps xmm4,xmm3 0F28E3
  mov ebx,[ecx+00h] 8B19
  @pixelSSE:
  mulps xmm4,xmm2 0E59E2
  sub ebx,01h 83EB01
  @1pixelSSE:
  addps xmm1,xmm4 0F58CC
  jz @nextHpixelSSE 7413
  movaps [edi],xmm1 0F290F
  js @stepHelementSSE 781A
  add edi,10h 83C710
  movaps xmm4,xmm3 0F28E3
  sub ebx,01h 83EB01
  movaps xmm1,[edi] 0F280F
  jnz @1pixelSSE 75E8
  @nextHpixelSSE:
  pshufd xmm2,xmm2,11111111b 660F70D2FF
  cmp ebx,[ecx+08h] 3B5908
  jnz @pixelSSE 75D8
  not ebx F7D3
  @stepHelementSSE:
  add ebp,ebx 01DD
  lea ecx,[ecx+10h] 8D4910
  jnz @prevHpixelSSE 75C0
  mov edi,[esp] 8B3C24
  xor edx,edx 31D2
  add [eax+00h],ebx 0118
  jg @cvtROW 7F26
  jl @stepVelementSSE 7C0F
  @moreVrowsSSE:
  mov [eax+00h],edx 8910
  add ebp,[eax+08h] 036808
  movd xmm0,ebp 660F6EC5
  jnz @zoomvertSSE 0F855CFFFFFF
  @stepVelementSSE:
  add dword ptr [esp+_STRROWS],04h 8344244C04
  add [esp+_VSIZE],ebx 015C2414
  lea eax,[eax+10h] 8D4010
  jnz @copyarraySSE 0F8545FFFFFF
  sub eax,10h 83E810
  @cvtROW:
  mov esi,edi 89FE
  mov ebp,[esp+_INCREASE] 8B6C2418
  and esi,-64 83E6C0
  sub edi,ebp 29EF
  @cvtRGB:
  add esi,40h 83C640
  cvtps2dq xmm1,[esi+00h] 660F5B0E
  cvtps2dq xmm2,[esi+10h] 660F5B5610
  cvtps2dq xmm3,[esi+20h] 660F5B5E20
  cvtps2dq xmm4,[esi+30h] 660F5B6630
  movaps [esi+00h],xmm5 0F290E
  packssdw xmm1,xmm2 660F6BC6
  movaps [esi+10h],xmm5 0F296E10
  packssdw xmm3,xmm4 660F0BCD
  movaps [esi+20h],xmm5 0F296E20
  packuswb xmm1,xmm3 660F67CB
  movaps [esi+30h],xmm5 0F296E30
  movups [edi+ebp],xmm1 0F110C2F
  add ebp,10h 83C510
  js @cvtRGB 78C6
  add ebx,[eax+00h] 0318
  jz @moreVrowsSSE 7493
  divss xmm0,xmm0 F30F5EC0
  jg @zoomvertSSE 0F8FF4FEFFFF

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Többszálú pufferkezelési kód. Lehetne jobb is... (?)

  function _WAITTHREADS: DWORD;
  asm test eax,eax
  pushad
  mov ebx,esp
  jz @return
  xor ebp,ebp
  @threadarray:
  shr eax,01h
  lea edx,[edx+TBUFFERSIZE]
  jnc @threadarray
  lea ebp,[ebp+01h]
  push dword ptr [edx+TBUFFER.THREAD]
  jnz @threadarray
  mov edx,esp
  push INFINITE; push ecx; push edx; push ebp; call WINDOWS.WAITFORMULTIPLEOBJECTS
  mov esp,ebx
  @return:
  popad
  test eax,eax end;
  procedure _RESTARTBUFFERS;
  asm pushad
  mov edx,offset(BUFFERS)
  mov bl,cBUFFER
  xor ebp,ebp
  mov eax,[PENDINGS]; mov ecx,01h; sub edx,TBUFFERSIZE; call _WAITTHREADS
  mov esi,edx
  mov edi,eax
  @init:
  sub bl,cl
  lea esi,[esi+TBUFFERSIZE]
  js @return
  shr edi,cl
  jc @init
  mov edx,esi; call _BUF0
  jmp @init
  @return:
  mov [PENDINGS],ebp
  mov [LOCKBITS],ebp
  popad end;
  procedure _ZEROBUFFER(Blank,Buffer:pointer);
  asm cmp byte ptr [_INSSET+__CPUS],01h
  mov ecx,[edx+TBUFFER.BIT]
  ja @moreCPU
  xor ecx,-1
  and [LOCKBITS],ecx
  jmp _BUF0
  @moreCPU:
  push ebx
  lea ebx,[edx+TBUFFER.THREAD]
  lock or [PENDINGS],ecx
  push ebx; push 00h; push edx; push offset(@ZTHREAD); push 60h; push 00h; call CREATETHREAD
  mov [ebx],eax
  pop ebx
  ret
  @ZTHREAD:
  { ESP+04h: TBUFFER structure
  mov edx,[esp+04h]
  or ecx,-1
  xor ecx,[edx+TBUFFER.BIT]
  call _BUF0
  lock and [LOCKBITS],ecx
  lock and [PENDINGS],ecx
  ret 04h end;
  procedure _FREEBUFFER(Value:pHGLOBAL);
  asm mov edx,eax
  xor ecx,ecx
  mov eax,[eax]
  mov [edx],ecx
  test eax,eax
  mov edx,offset(BUFFERS)
  jz @return
  @search:
  cmp eax,[edx+TBUFFER.ADDR]
  jz _ZEROBUFFER
  add ecx,01h
  add edx,TBUFFERSIZE
  cmp ecx,cBUFFER
  jb @search
  mov eax,[_NOFREE]
  jmp ERRORFORM
  @return: end;
  function _GETBUFFER(Dest:pHGLOBAL): HGLOBAL;
  asm pushad
  mov esi,offset(BUFFERS)
  mov edi,_hINV
  sub esi,TBUFFERSIZE
  @testbuffers:
  mov ebp,[LOCKBITS]
  mov ebx,00000001h
  mov edx,esi
  mov cl,cBUFFER
  mov eax,[PENDINGS]
  @search:
  test ebp,ebx
  lea edx,[edx+TBUFFERSIZE]
  jz @lock
  sub cl,01h
  lea ebx,[ebx+ebx]
  jg @search
  xor ecx,ecx; call _WAITTHREADS
  jnz @testbuffers
  popad
  mov eax,[_NOGET]; call ERRORFORM
  xor eax,eax
  ret
  @lock:
  mov esi,[esp+_EAX]
  mov eax,[edx+TBUFFER.ADDR]
  mov ecx,[edx+TBUFFER.THREAD]
  mov [edx+TBUFFER.THREAD],edi
  mov [esi],eax
  lock or [LOCKBITS],ebx
  push ecx; call WINDOWS.CLOSEHANDLE
  popad
  mov eax,[eax] end;

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Pufferenként 1-1 előre elindított végtelenített szál + pufferenként 2 event:
  - Erase: automatikusan resetelt, 0 kezdőértékkel
  - Ready: kézileg resetelt, 0 kezdőértékkel

  procedure _ZTHREAD;
  { [ESP+04h]: TBUFFER address
  asm mov edx,[esp+04h]
  pushad
  mov edi,[edx+TBUFFER.BIT]
  mov esi,edx
  mov ebp,[edx+TBUFFER.ERASE]
  mov ebx,offset(BUFFERS)
  xor edi,-1
  @loop:
  push INFINITE; push ebp; call WINDOWS.WAITFORSINGLEOBJECT
  mov eax,[esi+TBUFFER.ADDR]; mov edx,[esi+TBUFFER.SIZE]; call _ZEROMEM
  push dword ptr [esi+TBUFFER.READY]; call WINDOWS.SETEVENT
  lock and [ebx+_LOCKBITS],edi
  lock and [ebx+_PENDINGS],edi
  jmp @loop
  popad
  ret 04h end;
  procedure _FREEBUFFER(Value:pHGLOBAL);
  asm mov edx,eax
  xor ecx,ecx
  mov eax,[eax]
  mov [edx],ecx
  mov cl,cBUFFER
  test eax,eax
  mov edx,offset(BUFFERS)
  jz @return
  @search:
  sub cl,01h
  lea edx,[edx+TBUFFERSIZE]
  js @error
  cmp eax,[edx+TBUFFER.ADDR]
  jnz @search
  @freebuffer:
  cmp byte ptr [_INSSET+__CPUs],01h
  mov ecx,[edx+TBUFFER.BIT]
  jbe @oneCPU
  lock or dword ptr [BUFFERS+_PENDINGS],ecx
  push dword ptr [edx+TBUFFER.ERASE]; call WINDOWS.SETEVENT
  ret
  @oneCPU:
  xor ecx,-1
  mov eax,[edx+TBUFFER.ADDR]; mov edx,[edx+TBUFFER.SIZE]
  and dword ptr [BUFFERS+_LOCKBITS],ecx
  jmp _ZEROMEM
  @error:
  mov eax,[_NOFREE]
  jmp ERRORFORM
  @return: end;
  procedure _RESTARTBUFFERS;
  asm pushad
  mov edx,offset(BUFFERS); or ecx,-1
  xor edi,edi
  mov eax,[edx+_PENDINGS]; call _WAITFORBUFFER
  mov esi,edx
  mov ebp,[edx+_LOCKBITS]
  mov bl,cBUFFER
  mov [edx+_LOCKBITS],edi
  mov [edx+_PENDINGS],edi
  add edi,01h
  @search:
  sub bl,01h
  lea esi,[esi+TBUFFERSIZE]
  js @return
  test ebp,edi
  lea edi,[edi+edi]
  jz @search
  mov eax,[esi+TBUFFER.ADDR]; mov edx,[esi+TBUFFER.SIZE]; call _ZEROMEM
  jmp @search
  @return:
  popad end;
  function _WAITFORBUFFER: DWORD;
  asm test eax,eax
  pushad
  mov edi,ecx
  mov ebx,esp
  jz @return
  xor ebp,ebp
  @threadarray:
  shr eax,01h
  lea edx,[edx+TBUFFERSIZE]
  jnc @threadarray
  lea ebp,[ebp+01h]
  push dword ptr [edx+TBUFFER.READY]
  jnz @threadarray
  mov edx,esp
  push INFINITE; push edi; push edx; push ebp; call WINDOWS.WAITFORMULTIPLEOBJECTS
  mov esp,ebx
  @return:
  popad
  test eax,eax end;
  function _GETBUFFER(Dest:pHGLOBAL): HGLOBAL;
  asm pushad
  mov esi,offset(BUFFERS)
  mov edi,eax
  @testbuffers:
  mov ebp,[esi+_LOCKBITS]
  mov ebx,00000001h
  mov edx,esi
  mov cl,cBUFFER
  mov eax,[esi+_PENDINGS]
  @search:
  test ebp,ebx
  lea esi,[esi+TBUFFERSIZE]
  jz @lock
  sub cl,01h
  lea ebx,[ebx+ebx]
  jg @search
  cmp ebp,[edx+_LOCKBITS]
  mov esi,edx
  jnz @testbuffers
  xor ecx,ecx; call _WAITFORBUFFER
  jnz @testbuffers
  @error:
  mov eax,[_NOGET]; call ERRORFORM
  xor ebx,ebx
  mov edx,esi
  @lock:
  mov eax,[esi+TBUFFER.ADDR]
  lock or [edx+_LOCKBITS],ebx
  mov [edi],eax
  push dword ptr [esi+TBUFFER.READY]; call WINDOWS.RESETEVENT
  popad
  mov eax,[eax] end;

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Közismert és általános algoritmushoz tartozó kód legalább 6-7 éve és ma

  Első rész, a főciklus előtti inicializációs részek:

  Régen:
  mov ecx,[MTXDBLSIZE]
  mov edi,[MARKS]
  xor eax,eax
  mov ebp,[MTXSIZE]
  mov edx,ecx
  rep stosd
  lea edi,[tempmarks]
  mov ecx,edx
  rep stosd

  @reduce_rows_with_minimum:
  mov edi,[mtx]
  mov edx,ebp
  mov esi,00FFFFFFh
  @row_minimum:
  mov ecx,ebp
  mov ebx,edi
  mov eax,esi
  mov ch,cl
  @find_row_minimum:
  scasd
  jb @after_row_test
  mov eax,[edi-04h]
  @after_row_test:
  dec cl
  jnz @find_row_minimum
  @start_reduce_row:
  test eax,eax
  jnz @force_reduce_row
  dec edx
  jnz @row_minimum
  jmp @reduce_columns_with_minimum
  @force_reduce_row:
  cmp eax,esi
  jz @abnormal_exit
  @reduce_row_elements:
  cmp [ebx],esi
  ja @after_row_reduction
  sub [ebx],eax
  @after_row_reduction:
  add ebx,04h
  dec ch
  jnz @reduce_row_elements
  dec edx
  jnz @row_minimum

  @reduce_columns_with_minimum:
  mov esi,[mtx]
  mov ebx,ebp
  lea edi,[ebp*04h]
  @column_minimum:
  mov ecx,ebp
  mov eax,00FFFFFFh
  mov edx,esi
  mov ch,cl
  @find_column_minimum:
  cmp [esi],eax
  ja @after_column_test
  mov eax,[esi]
  test eax,eax
  jz @next_decrease_column
  @after_column_test:
  add esi,edi
  dec cl
  jnz @find_column_minimum
  @start_reduce_column:
  cmp eax,00FFFFFFh
  jz @abnormal_exit
  mov esi,edx
  @reduce_column_elements:
  cmp dword ptr [esi],00FFFFFFh
  ja @after_column_reduction
  sub [esi],eax
  @after_column_reduction:
  add esi,edi
  dec ch
  jnz @reduce_column_elements
  @next_decrease_column:
  lea esi,[edx+04h]
  dec ebx
  jnz @column_minimum

  @determine_start0_system:
  mov [sys0],ebx
  mov edi,[marks]
  mov ebx,ebp
  mov eax,0102h
  mov esi,[mtx]
  xor ecx,ecx
  dec ebx
  push esi
  xor edx,edx
  @start_0system:
  lea esi,[esi+ebx*04h]
  @find_free0:
  test [edi+edx],al
  jnz @check_next_item
  cmp [esi],ecx
  jnz @check_next_item
  or [edi+edx],al
  or [edi+ebx],ah
  or [esi+03h],ah
  inc [sys0]
  jmp @next_column
  @check_next_item:
  inc edx
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  cmp edx,ebp
  jnz @find_free0
  @next_column:
  mov esi,[esp]
  xor edx,edx
  dec ebx
  jns @start_0system
  pop ebx

  cmp ebp,[sys0]
  jz @count_result
  mov eax,01010101h
  mov ecx,[MTXDBLSIZE]
  @clearrowmark:
  and [edi],eax
  sub ecx,01h
  lea edi,[edi+04h]
  jnz @clearrowmark
  pushad
  jmp @@2nd_step

  Mai termés (kb. 10% gyorsulás a teljes lefutásra vetítve)
  mov ebp,[MTXSIZE]
  @reduce_rows_with_minimum:
  mov esi,00FFFFFFh
  mov edi,[MTX]
  mov edx,ebp
  @rowmin:
  mov eax,esi
  mov ebx,edi
  mov ecx,ebp
  @findrowmin:
  cmp eax,[ebx]
  jb @nxrowmin
  mov eax,[ebx]
  @nxrowmin:
  sub ecx,01h
  lea ebx,[ebx+04h]
  jnz @findrowmin
  cmp eax,esi
  mov ecx,ebp
  jz @abnormal_exit
  @decrow:
  cmp [edi],esi
  sbb ebx,ebx
  and ebx,eax
  sub [edi],ebx
  sub ecx,01h
  lea edi,[edi+04h]
  jnz @decrow
  sub edx,01h
  jnz @rowmin

  @reduce_columns_with_minimum:
  mov ebx,ebp
  shl ebp,02h
  mov edi,[MTX]
  @colmin:
  mov ecx,ebp
  mov eax,esi
  @findcolmin:
  cmp [edi],eax
  ja @nxcolmin
  mov eax,[edi]
  @nxcolmin:
  sub ecx,04h
  lea edi,[edi+ebp]
  jnz @findcolmin
  neg ebp
  cmp eax,esi
  mov ecx,ebp
  jz @abnormal_exit
  @deccol:
  add edi,ebp
  cmp [edi],esi
  sbb edx,edx
  and edx,eax
  sub [edi],edx
  add ecx,04h
  jnz @deccol
  neg ebp
  sub ebx,01h
  lea edi,[edi+04h]
  jnz @colmin
  shr ebp,02h

  imul ecx,[MTXDBLSIZE],BYTE(4)
  xor eax,eax
  mov edi,[MARKS]
  mov edx,offset(TEMPMARKS)
  mov esi,[MTX]
  @clrmark:
  sub ecx,04h
  mov [edi+ecx],eax
  mov [edx+ecx],eax
  jg @clrmark

  @determine_start0_system:
  lea ebx,[ebp-01h]
  add eax,01h
  push esi
  @start0system:
  lea esi,[esi+ebx*04h]
  xor edx,edx
  @findfree0:
  cmp dword ptr [esi],00h
  jz @markitem
  @nxrow:
  add edx,eax
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  cmp edx,ebp
  jnz @findfree0
  jmp @nxcol
  @markitem:
  bts [edi+edx],eax
  jc @nxrow
  or [edi+ebx],al
  add ecx,eax
  or [esi+03h],al
  @nxcol:
  sub ebx,eax
  mov esi,[esp]
  jns @start0system
  pop ebx
  mov [SYS0],ecx

  cmp ebp,ecx
  mov eax,01010101h
  jz @count_result
  mov ecx,[MTXDBLSIZE]
  @clearrowmark:
  and [edi],eax
  sub ecx,01h
  lea edi,[edi+04h]
  jnz @clearrowmark
  pushad
  jmp @@2nd_step

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Magyar módszer, legfejlebb 126x126-os mátrixokra, a mátrixelemek nagysága legfeljebb 00FFFFFFh. A sebességkülönbség kb. 3-szoros az új kód javára úgy, hogy a mátrix teljesen belefér (és belefért régen is) az L1D-be.

  Jelenlegi kód:
  pushad
  @@REDUCE_ROWS:
  mov esi,00FFFFFFh
  mov edi,eax
  mov edx,ebp
  @rowmin:
  mov eax,esi
  mov ebx,edi
  mov ecx,ebp
  @findrowmin:
  cmp eax,[edi]
  cmova eax,[edi]
  sub ecx,01h
  lea edi,[edi+04h]
  jnz @findrowmin
  cmp eax,esi
  mov ecx,ebp
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  @decrow:
  xor edi,edi
  cmp [ebx],esi
  cmovbe edi,eax
  sub [ebx],edi
  sub ecx,01h
  lea ebx,[ebx+04h]
  jnz @decrow
  sub edx,01h
  mov edi,ebx
  jnz @rowmin
  jmp @@REDUCE_COLUMNS
  @@ABNORMAL_EXIT:
  add esp,20h
  xor eax,eax
  mov edx,7FFFFFFFh
  stc
  ret
  @@REDUCE_COLUMNS:
  mov ebx,ebp
  mov edi,[esp+__MTX]
  @colmin:
  mov eax,esi
  mov ecx,ebp
  @findcolmin:
  cmp eax,[edi]
  cmova eax,[edi]
  sub ecx,01h
  lea edi,[edi+ebp*04h]
  jnz @findcolmin
  neg ebp
  cmp eax,esi
  mov ecx,ebp
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  @deccol:
  lea edi,[edi+ebp*04]
  xor edx,edx
  cmp [edi],esi
  cmovbe edx,eax
  sub [edi],edx
  add ecx,01h
  jnz @deccol
  neg ebp
  sub ebx,01h
  lea edi,[edi+04h]
  jnz @colmin
  @@INITMARKS:
  mov ebx,offset(MARKS)
  lea ecx,[ebp+ebp]
  xor eax,eax
  lea edi,[ebx+ebp]
  mov esi,[esp+__MTX]
  @clrmark:
  sub ecx,04h
  mov [ebx],eax
  lea ebx,[ebx+04h]
  jg @clrmark
  @@START0_SYSTEM:
  xor ebx,ebx
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  add eax,01h
  xor ecx,ecx
  @start0system:
  sub esi,04h
  xor edx,edx
  sub ebx,eax
  push esi
  sub edx,ebp
  @findfree0:
  cmp [esi],eax
  jb @markitem
  @nxrow:
  add edx,eax
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  jnz @findfree0
  jmp @nxcol
  @markitem:
  bts dword ptr [edi+edx],01h
  jc @nxrow
  add edx,ebp
  mov [esi+03h],al
  add ecx,eax
  mov [edi+edx],bl
  or [edi+ebx],al
  @nxcol:
  lea edx,[ebx+ebp]
  pop esi
  test edx,edx
  jnz @start0system
  mov [esp+__SYS0],ecx
  @@CLEARROWMARKS:
  cmp ebp,ecx
  jz @count_result_MTX
  @clear_row_mark:
  and [edi+ebx],al
  add ebx,eax
  jnz @clear_row_mark
  sub esp,_SAVE
  jmp @@2ND_STEP
  @@3RD_STEP:
  mov byte ptr [esi+03h],02h
  and byte ptr [edi+edx],11111110b
  @@2ND_STEP:
  xor ebx,ebx
  mov esi,[esp+_SAVE+__MTX]
  xor ecx,ecx
  mov edx,00FFFFFFh
  sub ebx,ebp
  @free0:
  sub ecx,ebp
  @freerow:
  test byte ptr [edi+ebx],02h
  jz @zeroinrow
  add ebx,01h
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  jnz @freerow
  jmp @@5TH_STEP
  @zeroinrow:
  test byte ptr [edi+ecx],01h
  jnz @handlecol
  cmp edx,[esi]
  jbe @handlecol
  mov edx,[esi]
  test edx,edx
  jz @@DECIDE_NEXT_STEP
  add esp,_SAVE
  pushad
  @handlecol:
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @zeroinrow
  add ebx,01h
  jnz @free0
  @@5TH_STEP:
  xor ecx,ecx
  mov esi,[esp+_SAVE+__MTX]
  sub ebx,ebp
  @nx5row:
  sub ecx,ebp
  test byte ptr [edi+ebx],02h
  jz @decrease_row_free
  @increase_double_markeds:
  mov al,[esi+03h]
  and al,11111100b
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  sbb al,00h
  sbb eax,eax
  and eax,edx
  add [esi],eax
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @increase_double_markeds
  jmp @step5row
  @decrease_row_free:
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  mov al,[esi+03h]
  adc al,00h
  mov eax,00000000h
  cmovz eax,edx
  sub [esi],eax
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @decrease_row_free
  @step5row:
  add ebx,01h
  jnz @nx5row
  popad
  sub esp,20h
  @@DECIDE_NEXT_STEP:
  mov edx,0FFFFFF00h
  lea eax,[ebx+ebp]
  or byte ptr [edi+ebx],02h
  add dl,[edi+eax]
  jnz @@3RD_STEP
  @@4TH_STEP:
  mov edx,[esp+_SAVE+__MTX]
  add dword ptr [esp+_SAVE+__SYS0],01h
  @0colon:
  mov [edi+eax],cl
  add ecx,ebp
  mov byte ptr [esi+03h],01h
  xor eax,eax
  lea esi,[edx+ecx*04h]
  shl ecx,02h
  sub eax,ebp
  @search_star_in_column:
  test byte ptr [esi+03h],01h
  jz @nxstar
  cmp eax,ebx
  jnz @0_star
  @nxstar:
  add eax,01h
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  jnz @search_star_in_column
  jmp @@1ST_STEP
  @0_star:
  mov ebx,eax
  mov byte ptr [esi+03h],00h
  add eax,ebp
  sub esi,ecx
  xor ecx,ecx
  mov byte ptr [edi+eax],00h
  sub ecx,ebp
  @search_colon_in_row:
  test byte ptr [esi+03h],02h
  jnz @0colon
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @search_colon_in_row
  @error:
  nop
  @@1ST_STEP:
  cmp ebp,[esp+_SAVE+__SYS0]
  jz @count_result_STACK
  lea edx,[edx+ebp*04h]
  push ebp
  @remove_row_marks_set_cols:
  lea esi,[edx-04h]
  sub edi,01h
  xor bl,bl
  mov ecx,ebp
  sub edx,04h
  @chkstarmark:
  mov al,[esi+03h]
  and al,11111101b
  mov [esi+03h],al
  and al,01h
  or bl,al
  sub ecx,01h
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  jnz @chkstarmark
  sub dword ptr [esp],01h
  mov [edi],bl
  jnz @remove_row_marks_set_cols
  pop ebx
  add edi,ebp
  jmp @@2ND_STEP
  @count_result_STACK:
  add esp,_SAVE
  @count_result_MTX:
  xor ecx,ecx
  xor eax,eax
  mov esi,[esp+__SAVE]
  mov ebx,[esp+__MARKS]
  @results:
  movsx edx,byte ptr [edi+ecx]
  mov byte ptr [edi+ecx],00h
  add ecx,01h
  add edx,ebp
  add eax,[esi+edx*04h]
  cmp ecx,ebp
  mov [ebx],dl
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  lea ebx,[ebx+01h]
  jnz @results

  6-7 évvel ezelőtti kód:
  mov ecx,[mtxdblsize]
  mov edi,[marks]
  xor eax,eax
  mov ebp,[mtxsize]
  mov edx,ecx
  rep stosd
  lea edi,[tempmarks]
  mov ecx,edx
  rep stosd

  @reduce_rows_with_minimum:
  mov edi,[mtx]
  mov edx,ebp
  mov esi,00FFFFFFh
  @row_minimum:
  mov ecx,ebp
  mov ebx,edi
  mov eax,esi
  mov ch,cl
  @find_row_minimum:
  scasd
  jb @after_row_test
  mov eax,[edi-04h]
  @after_row_test:
  dec cl
  jnz @find_row_minimum
  @start_reduce_row:
  test eax,eax
  jnz @force_reduce_row
  dec edx
  jnz @row_minimum
  jmp @reduce_columns_with_m
  @force_reduce_row:
  cmp eax,esi
  jz @abnormal_exit
  @reduce_row_elements:
  cmp [ebx],esi
  ja @after_row_reduction
  sub [ebx],eax
  @after_row_reduction:
  add ebx,04h
  dec ch
  jnz @reduce_row_elements
  dec edx
  jnz @row_minimum

  @reduce_columns_with_minimum
  mov esi,[mtx]
  mov ebx,ebp
  lea edi,[ebp*04h]
  @column_minimum:
  mov ecx,ebp
  mov eax,00FFFFFFh
  mov edx,esi
  mov ch,cl
  @find_column_minimum:
  cmp [esi],eax
  ja @after_column_test
  mov eax,[esi]
  test eax,eax
  jz @next_decrease_column
  @after_column_test:
  add esi,edi
  dec cl
  jnz @find_column_minimum
  @start_reduce_column:
  cmp eax,00FFFFFFh
  jz @abnormal_exit
  mov esi,edx
  @reduce_column_elements:
  cmp dword ptr [esi],00FFFF
  ja @after_column_reduction
  sub [esi],eax
  @after_column_reduction:
  add esi,edi
  dec ch
  jnz @reduce_column_element
  @next_decrease_column:
  lea esi,[edx+04h]
  dec ebx
  jnz @column_minimum

  @determine_start0_system:
  mov [sys0],ebx
  mov edi,[marks]
  mov ebx,ebp
  mov eax,0102h
  mov esi,[mtx]
  xor ecx,ecx
  dec ebx
  push esi
  xor edx,edx
  @start_0system:
  lea esi,[esi+ebx*04h]
  @find_free0:
  test [edi+edx],al
  jnz @check_next_item
  cmp [esi],ecx
  jnz @check_next_item
  or [edi+edx],al
  or [edi+ebx],ah
  or [esi+03h],ah
  inc [sys0]
  jmp @next_column
  @check_next_item:
  inc edx
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  cmp edx,ebp
  jnz @find_free0
  @next_column:
  mov esi,[esp]
  xor edx,edx
  dec ebx
  jns @start_0system
  pop ebx

  cmp ebp,[sys0]
  jz @count_result
  mov ecx,[mtxdblsize]
  mov eax,01010101h
  @clear_line_marks:
  and [edi],eax
  add edi,04h
  dec ecx
  jnz @clear_line_marks
  pushad
  jmp @@2nd_step
  @@1st_step:
  mov edi,[marks]
  cmp ebp,[sys0]
  jz @count_result_with_POPA
  mov ebx,ebp
  add edi,ebp
  mov al,0FDh
  lea edx,[edx+ebx*04h-01h]
  dec edi
  @remove_line_marks_set_cols:
  mov esi,edx
  mov [edi],bh
  mov ecx,ebp
  @check_star_mark:
  and [esi],al
  jz @marks_tested
  mov ah,[esi]
  and ah,01h
  or [edi],ah
  @marks_tested:
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  dec ecx
  jnz @check_star_mark
  @star_next_column:
  sub edx,04h
  dec edi
  dec ebx
  jnz @remove_line_marks_set
  @@2nd_step:
  mov esi,[mtx]
  mov ecx,ebp
  mov ebx,[marks]
  mov edx,00FFFFFFh
  @search_free0:
  mov edi,[marks]
  xor eax,eax
  mov ch,byte ptr [mtxsize]
  @search_free0_prev_marked:
  test byte ptr [ebx],02h
  jz @look_for_zero
  inc ebx
  dec cl
  jz @@5th_step
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  jmp @search_free0_prev_mar
  @look_for_zero:
  test byte ptr [edi],01h
  jnz @handle_column_counter
  cmp edx,[esi]
  jle @handle_column_counter
  mov edx,[esi]
  test edx,edx
  jz @decide_next_step
  add esp,20h
  pushad
  jmp @step_next_item
  @handle_column_counter:
  test byte ptr [esi+03h],01
  jz @step_next_item
  mov eax,edi
  @step_next_item:
  add esi,04h
  inc edi
  dec ch
  jnz @look_for_zero
  inc ebx
  dec cl
  jnz @search_free0
  jmp @@5th_step
  @decide_next_step:
  mov edx,0102h
  or [ebx],dl
  test eax,eax
  jz @continue_search
  @@3rd_step:
  and byte ptr [eax],0FEh
  mov [esi+03h],dl
  jmp @@2nd_step
  @continue_search:
  mov ebx,ecx
  lea eax,[esi+03h]
  dec ch
  jz @@4th_step
  add esi,07h
  inc edi
  @search_0star:
  test [esi],dh
  jz @next_0star_test
  and byte ptr [edi],0FEh
  or [eax],dl
  jmp @@2nd_step
  @next_0star_test:
  add esi,04h
  inc edi
  dec ch
  jnz @search_0star
  @@4th_step:
  or [eax],dh
  xor ecx,ecx
  xor edx,edx
  inc [sys0]
  mov cl,bl
  mov edi,ebp
  mov dl,bh
  sub edi,ecx
  mov ecx,ebp
  mov eax,[mtx]
  lea ebx,[ebp*04h]
  sub ecx,edx
  mov dl,01h
  push eax
  @check_column:
  shl ecx,02h
  lea esi,[eax+ecx+03h]
  xor eax,eax
  @search_star_in_column:
  test [esi],dl
  jz @prepare_for_next_item
  cmp eax,edi
  jnz @found_0_star
  @prepare_for_next_item:
  inc eax
  add esi,ebx
  cmp ebp,eax
  jnz @search_star_in_column
  pop edx
  jmp @@1st_step
  @found_0_star:
  mov byte ptr [esi],00h
  sub esi,ecx
  mov edi,eax
  xor ecx,ecx
  mov eax,0102h
  @search_colon_in_row:
  test [esi],al
  jnz @found_0_colon
  inc ecx
  add esi,04h
  cmp ecx,ebp
  jnz @search_colon_in_row
  @found_0_colon:
  mov [esi],ah
  mov eax,[esp]
  mov dl,01h
  jmp @check_column
  @@5th_step:
  mov esi,[mtx]
  sub ebx,ebp
  mov ecx,ebp
  mov al,01h
  mov ebp,ebx
  add esi,03h
  @decrease_next_row:
  mov ch,[esp+08h]
  mov edi,ebp
  test byte ptr [ebx],02h
  jz @start_decrease_current
  mov ah,0FCh
  @increase_double_markeds:
  test [edi],al
  jz @step_next_element
  test [esi],ah
  jnz @step_next_element
  add [esi-03h],edx
  @step_next_element:
  add esi,04h
  inc edi
  dec ch
  jnz @increase_double_marke
  inc ebx
  dec cl
  jnz @decrease_next_row
  popad
  pushad
  jmp @decide_next_step
  @start_decrease_current_row:
  mov ah,0FFh
  @decrease_current_row:
  test [edi],al
  jnz @jump_next_element
  test [esi],ah
  jnz @jump_next_element
  sub [esi-03h],edx
  @jump_next_element:
  add esi,04h
  inc edi
  dec ch
  jnz @decrease_current_row
  @step_on_next_row:
  inc ebx
  dec cl
  jnz @decrease_next_row
  popad
  pushad
  jmp @decide_next_step
  @count_result_with_POPAD:
  add esp,20h
  @count_result:
  mov esi,[save]
  shl ebp,02h
  mov ebx,edi
  xor ecx,ecx
  mov edi,[mtx]
  mov eax,01000000h
  push edi
  mov edx,[sys0]
  @count_optimum:
  @test_elements:
  scasd
  jnz @test_elements
  @increase_optimum:
  sub edi,04h
  sub edi,[esp]
  add [esp],ebp
  add ecx,[esi+edi]
  add esi,ebp
  shr edi,02h
  mov [ebx],edi
  inc ebx
  dec edx
  mov edi,[esp]
  jnz @count_optimum
  @store_optimum:
  pop eax
  shr ebp,02h
  mov eax,ecx

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Algoritmusban felhasználásra kihegyezve (több 100000 lefutás); Shanghai-on 1.4 IPC, ezredmásodpercenként legalább 20 db 25x25-ös mátrix megoldása.

  pushad
  mov ebx,offset(MARKS)
  lea ecx,[ebp+ebp]
  xor edx,edx
  lea edi,[ebx+ebp]
  neg ebp
  @mark0:
  sub ecx,04h
  mov [ebx],edx
  lea ebx,[ebx+04h]
  jg @mark0
  @@REDUCE_ROWS:
  mov [esp+__SYS0],ebp
  mov ebx,ebp
  @rowmin:
  mov esi,01000000h
  xor edx,edx
  mov ecx,ebp
  @findrowmin:
  cmp esi,[eax]
  cmovz edx,ecx
  cmova esi,[eax]
  add ecx,01h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @findrowmin
  sub ecx,ebp
  cmp esi,01000000h
  jz @specific
  lea eax,[eax+ebp*04h]
  @subrow:
  xor edx,edx
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz edx,esi
  sub [eax],edx
  sub ecx,01h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @subrow
  jmp @reducenxrow
  @specific:
  test edx,edx
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  test byte ptr [edi+edx],01h
  jz @mark
  @@ABNORMAL_EXIT:
  add esp,20h
  xor eax,eax
  mov edx,7FFFFFFFh
  stc
  ret
  @mark:
  or byte ptr [edi+ebx],10h
  add ecx,ebx
  or byte ptr [edi+edx],01h
  add dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov [edi+ecx],dl
  @reducenxrow:
  add ebx,01h
  jnz @rowmin
  @@REDUCE_COLUMNS:
  mov ebx,ebp
  mov esi,[esp+__MTX]
  @colmin:
  mov ecx,ebp
  xor eax,eax
  mov edx,01000000h
  neg ebp
  @findcolmin:
  cmp edx,[esi]
  cmovz eax,ecx
  cmova edx,[esi]
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  jnz @findcolmin
  neg ebp
  cmp edx,01000000h
  mov ecx,ebp
  jb @subcol
  test eax,eax
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  @subcol:
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  xor eax,eax
  cmp byte ptr [esi+03h],00h
  cmovz eax,edx
  sub [esi],eax
  add ecx,01h
  jnz @subcol
  add ebx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @colmin
  mov eax,00000001h
  neg ebp
  @@START0_SYSTEM:
  xor ecx,ecx
  sub esi,04h
  sub ebx,eax
  sub ecx,ebp
  mov edx,esi
  @findfree0:
  cmp [esi],eax
  jb @markitem
  @nxrow:
  add ecx,eax
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  jnz @findfree0
  jmp @nxcol
  @markitem:
  bts dword ptr [edi+ecx],04h
  jc @nxrow
  add ecx,ebp
  mov [esi+03h],al
  add [esp+__SYS0],eax
  mov [edi+ecx],bl
  or [edi+ebx],al
  @nxcol:
  lea ecx,[ebx+ebp]
  mov esi,edx
  test ecx,ecx
  jnz @@START0_SYSTEM
  cmp [esp+__SYS0],ecx
  jz @count_result_MTX
  sub esp,_SAVE
  jmp @@2ND_STEP
  @@3RD_STEP:
  mov byte ptr [esi+03h],02h
  and byte ptr [edi+edx],11111110b
  @@2ND_STEP:
  xor ebx,ebx
  mov esi,[esp+_SAVE+__MTX]
  xor ecx,ecx
  mov edx,00FFFFFFh
  sub ebx,ebp
  @free0:
  sub ecx,ebp
  @freerow:
  test byte ptr [edi+ebx],02h
  jz @zeroinrow
  add ebx,01h
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  jnz @freerow
  jmp @@5TH_STEP
  @zeroinrow:
  xor eax,eax
  test byte ptr [edi+ecx],01h
  jnz @nx2col
  add eax,[esi]
  jz @@DECIDE_NEXT_STEP
  cmp edx,eax
  cmova edx,eax
  jbe @nx2col
  add esp,_SAVE
  pushad
  @nx2col:
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @zeroinrow
  add ebx,01h
  jnz @free0
  @@5TH_STEP:
  xor ecx,ecx
  mov esi,[esp+_SAVE+__MTX]
  sub ebx,ebp
  @nx5row:
  sub ecx,ebp
  test byte ptr [edi+ebx],02h
  jz @decrease_row_free
  @increase_double_markeds:
  mov al,[esi+03h]
  and al,11111100b
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  sbb al,00h
  sbb eax,eax
  and eax,edx
  add [esi],eax
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @increase_double_markeds
  jmp @step5row
  @decrease_row_free:
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  mov al,[esi+03h]
  adc al,00h
  mov eax,00000000h
  cmovz eax,edx
  sub [esi],eax
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @decrease_row_free
  @step5row:
  add ebx,01h
  jnz @nx5row
  popad
  sub esp,20h
  @@DECIDE_NEXT_STEP:
  mov edx,0FFFFFF00h
  lea eax,[ebx+ebp]
  or byte ptr [edi+ebx],02h
  add dl,[edi+eax]
  jnz @@3RD_STEP
  @@4TH_STEP:
  mov edx,[esp+_SAVE+__MTX]
  @colon_to_star:
  mov [edi+eax],cl
  add ecx,ebp
  mov byte ptr [esi+03h],01h
  xor eax,eax
  lea esi,[edx+ecx*04h]
  shl ecx,02h
  and byte ptr [edi+ebx],11111101b
  sub eax,ebp
  @search_star_in_column:
  test byte ptr [esi+03h],01h
  jz @nxstar
  cmp eax,ebx
  jnz @0_star
  @nxstar:
  add eax,01h
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  jnz @search_star_in_column
  jmp @@1ST_STEP
  @0_star:
  mov ebx,eax
  mov byte ptr [esi+03h],00h
  add eax,ebp
  sub esi,ecx
  xor ecx,ecx
  mov byte ptr [edi+eax],00h
  sub ecx,ebp
  @search_colon_in_row:
  test byte ptr [esi+03h],02h
  jnz @colon_to_star
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @search_colon_in_row
  @error:
  nop
  @@1ST_STEP:
  xor ebx,ebx
  xor eax,eax
  add dword ptr [esp+_SAVE+__SYS0],01h
  jz @count_result_STACK
  sub ebx,ebp
  mov cl,[edi+00h]
  jmp @nxclear
  @clear_colon:
  and byte ptr [esi+03h],11111101b
  add eax,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @clear_colon
  @nxclear:
  sub eax,ebp
  @markedrow:
  test byte ptr [edi+ebx],02h
  mov esi,edx
  mov byte ptr [edi+ebx],00h
  jnz @clear_colon
  add ebx,01h
  lea edx,[edx+ebp*04h]
  jnz @markedrow
  @markcol:
  movsx edx,byte ptr [edi+ebx]
  add ebx,01h
  add eax,01h
  mov byte ptr [edi+edx],01h
  jnz @markcol
  mov [edi+00h],cl
  jmp @@2ND_STEP
  @count_result_STACK:
  add esp,_SAVE
  @count_result_MTX:
  xor ecx,ecx
  xor eax,eax
  mov esi,[esp+__SAVE]
  mov ebx,[esp+__MARKS]
  add esp,20h
  @results:
  movsx edx,byte ptr [edi+ecx]
  add ecx,01h
  add edx,ebp
  add eax,[esi+edx*04h]
  cmp ecx,ebp
  mov [ebx],dl
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  lea ebx,[ebx+01h]
  jnz @results

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Utolsó felvonás, két bevezető ciklus összevonása után.

  Néhány IPC-mérés a lépések ciklusaira (végtelen ciklusban mérve):
  @@REDUCE_ROWS:1.8 IPC
  @@REDUCE_COLUMNS:1.6 IPC
  @@2ND_STEP: 0.9 IPC (ez a leggyakrabban lefutó ciklus)
  @@5TH_STEP: 2.2 IPC
  @@1ST_STEP: 1.5 IPC

  Úgy tűnik, az AMD-n (a Bulldozer-ig bezárólag) a legjobb stratégia az, ha a ciklusokban az utasítások fele [ ] referenciát tartalmaz, azaz a memóriahivatkozások mellett bizonyos ADD reg,imm és MOV reg,reg utasítások helyett azok LEA reg,[reg+imm] vagy LEA reg,[reg] megfelelőiket használom, ezek méretre ugyanakkorák, viszont a 3 AGU valamelyikében futnak az ALU-k helyett.

  pushad
  mov ebx,offset(MARKS)
  lea edx,[ebp+ebp]
  xor ecx,ecx
  lea edi,[ebx+ebp]
  neg ebp
  @mark0:
  sub edx,04h
  mov [ebx],ecx
  lea ebx,[ebx+04h]
  jg @mark0
  @@REDUCE_ROWS:
  mov [esp+__SYS0],ebp
  mov ebx,ebp
  sub esp,_SAVE
  @rowmin:
  mov ecx,ebp
  mov esi,01000000h
  xor edx,edx
  @findrowmin:
  cmp esi,[eax]
  cmovz edx,ecx
  cmova esi,[eax]
  add ecx,01h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @findrowmin
  sub ecx,ebp
  cmp esi,01000000h
  jz @specific
  lea eax,[eax+ebp*04h]
  @subrow:
  xor edx,edx
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz edx,esi
  sub [eax],edx
  sub ecx,01h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @subrow
  jmp @reducenxrow
  @specific:
  test edx,edx
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  test byte ptr [edi+edx],01h
  jz @mark
  @@ABNORMAL_EXIT:
  add esp,40h
  xor eax,eax
  mov edx,7FFFFFFFh
  stc
  ret
  @mark:
  or byte ptr [edi+ebx],10h
  add ecx,ebx
  or byte ptr [edi+edx],01h
  add dword ptr [esp+_SAVE+__SYS0],01h
  mov [edi+ecx],dl
  jz @count_result_STACK
  @reducenxrow:
  add ebx,01h
  jnz @rowmin
  @@RECUDE_COLUMNS:
  neg ebp
  @nxcolmin:
  mov edx,ebp
  sub ebx,01h
  sub eax,04h
  add edx,ebx
  js @@2ND_STEP
  test byte ptr [edi+ebx],01h
  jnz @nxcolmin
  neg ebp
  mov edx,01000000h
  mov ecx,ebp
  @findcolmin:
  cmp edx,[eax]
  cmova edx,[eax]
  add ecx,01h
  lea eax,[eax+ebp*04h]
  jnz @findcolmin
  lea ecx,[ebp-01h]
  neg ebp
  cmp edx,01000000h
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  @subcol:
  xor esi,esi
  add ecx,01h
  jz @nxcolmin
  lea eax,[eax+ebp*04h]
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz esi,edx
  sub [eax],esi
  jnz @subcol
  bts dword ptr [edi+ecx],04h
  jc @subcol
  bts dword ptr [edi+ebx],00h
  lea esi,[ecx+ebp]
  jc @subcol
  add dword ptr [esp+_SAVE+__SYS0],01h
  mov byte ptr [eax+03h],01h
  mov [edi+esi],bl
  jnz @subcol
  jmp @count_result_STACK
  @@3RD_STEP:
  or byte ptr [edi+ebx],02h
  mov byte ptr [esi+03h],02h
  and byte ptr [edi+edx],11111110b
  @@2ND_STEP:
  xor ebx,ebx
  mov esi,[esp+_SAVE+__MTX]
  xor ecx,ecx
  mov edx,00FFFFFFh
  sub ebx,ebp
  @free0:
  sub ecx,ebp
  @freerow:
  test byte ptr [edi+ebx],02h
  jz @zeroinrow
  add ebx,01h
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  jnz @freerow
  jmp @@5TH_STEP
  @zeroinrow:
  xor eax,eax
  test byte ptr [edi+ecx],01h
  jnz @nx2col
  add eax,[esi]
  jz @@DECIDE_NEXT_STEP
  cmp edx,eax
  jbe @nx2col
  add esp,_SAVE
  lea edx,[eax] //mov edx,eax
  pushad
  @nx2col:
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @zeroinrow
  add ebx,01h
  jnz @free0
  @@5TH_STEP:
  xor ecx,ecx
  mov esi,[esp+_SAVE+__MTX]
  sub ebx,ebp
  @nx5row:
  sub ecx,ebp
  test byte ptr [edi+ebx],02h
  jnz @increase_double_markeds
  @decrease_row_free:
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  mov al,[esi+03h]
  adc al,00h
  mov eax,00000000h
  cmovz eax,edx
  sub [esi],eax
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @decrease_row_free
  jmp @step5row
  @increase_double_markeds:
  mov al,[esi+03h]
  and al,11111100b
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  sbb al,00h
  mov eax,00000000h
  cmovc eax,edx
  add [esi],eax
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @increase_double_markeds
  @step5row:
  add ebx,01h
  jnz @nx5row
  jmp @@5TH_STEP
  popad
  sub esp,20h
  @@DECIDE_NEXT_STEP:
  mov edx,0FFFFFF00h
  lea eax,[ebx+ebp]
  add dl,[edi+eax]
  jnz @@3RD_STEP
  @@4TH_STEP:
  mov edx,[esp+_SAVE+__MTX]
  @colon_to_star:
  mov [edi+eax],cl
  add ecx,ebp
  mov byte ptr [esi+03h],01h
  xor eax,eax
  lea esi,[edx+ecx*04h]
  shl ecx,02h
  and byte ptr [edi+ebx],11111101b
  sub eax,ebp
  @search_star_in_column:
  test byte ptr [esi+03h],01h
  jz @nxstar
  cmp eax,ebx
  jnz @0_star
  @nxstar:
  add eax,01h
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  jnz @search_star_in_column
  jmp @@1ST_STEP
  @0_star:
  mov ebx,eax
  mov byte ptr [esi+03h],00h
  add eax,ebp
  sub esi,ecx
  xor ecx,ecx
  mov byte ptr [edi+eax],00h
  sub ecx,ebp
  @search_colon_in_row:
  test byte ptr [esi+03h],02h
  jnz @colon_to_star
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @search_colon_in_row
  @error:
  nop
  @@1ST_STEP:
  xor ebx,ebx
  xor eax,eax
  add dword ptr [esp+_SAVE+__SYS0],01h
  jz @count_result_STACK
  sub ebx,ebp
  mov cl,[edi+00h]
  jmp @nxclear
  @clear_colon:
  and byte ptr [esi+03h],11111101b
  add eax,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @clear_colon
  @nxclear:
  sub eax,ebp
  @markedrow:
  test byte ptr [edi+ebx],02h
  mov esi,edx
  mov byte ptr [edi+ebx],00h
  jnz @clear_colon
  add ebx,01h
  lea edx,[edx+ebp*04h]
  jnz @markedrow
  @markcol:
  movsx edx,byte ptr [edi+ebx]
  add eax,01h
  lea ebx,[ebx+01h]
  mov byte ptr [edi+edx],01h
  jnz @markcol
  mov [edi+00h],cl
  jmp @@2ND_STEP
  @count_result_STACK:
  { EDI -> MARKS memory end
  EBP: row/column quantity
  add esp,_SAVE
  xor ecx,ecx
  xor eax,eax
  mov esi,[esp+__SAVE]
  mov ebx,[esp+__MARKS]
  add esp,20h
  @results:
  movsx edx,byte ptr [edi+ecx]
  lea ecx,[ecx+01h]
  add edx,ebp
  add eax,[esi+edx*04h]
  cmp ecx,ebp
  mov [ebx],dl
  lea esi,[esi+ebp*04h]
  lea ebx,[ebx+01h]
  jnz @results

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  @@2ND_STEP lecserélve, "kiegyenesítve", így már 0.9 IPC helyett hozza a 2.0 IPC-t, kevesebb utasítással.
  A teljes, előzőekben említett algoritmus IPC-je így már (mivel a 2. step lefutása a leggyakoribb) 1.9 körüli.

  Carry Flag a programozó legjobb barátja ... legalábbis AMD-n

  @@2ND_STEP:
  xor ecx,ecx
  xor ebx,ebx
  mov esi,[esp+_SAVE+__MTX]
  mov edx,00FFFFFFh
  sub ebx,ebp
  @free0:
  sub ecx,ebp
  @zeroinrow:
  bt dword ptr [edi+ebx],01h
  setc al
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  adc al,00h
  cmp edx,[esi]
  adc al,00h
  jnz @nx2col
  xor edx,edx
  add esp,_SAVE
  add edx,[esi]
  pushad
  jz @@DECIDE_NEXT_STEP
  @nx2col:
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @zeroinrow
  add ebx,01h
  jnz @free0

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Lemérve.

  Előző:
  "Algoritmusban felhasználásra kihegyezve (több 100000 lefutás); Shanghai-on 1.4 IPC, ezredmásodpercenként legalább 20 db 25x25-ös mátrix megoldása."

  Az újjal:
  "Algoritmusban felhasználásra kihegyezve (több 100000 lefutás); Shanghai-on 1.9 IPC, ezredmásodpercenként legalább 28 db 25x25-ös mátrix megoldása."

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  @@2ND_STEP újra módosítva, mostmár az Intel CPU-kon is hozza a 2.0 IPC-t, így a teljes algoritmus is (Intel esetében az ADC és SBB legalább Pentium Pro óta, a CMOVcc legalább Core2 óta 2 micro-op, egészen Nehalem-ig :(( , AMD-nél K7 óta 1 micro-op, 1 órajel lefutási idővel; pedig ezek az ugrásmentesítés és az ILP-kihasználás alapkövei a SETcc mellett).

  Mivel az utasításszám is csökkent és a belső ciklustörzsből is kiemelhető pár utasítás, így AMD-n is gyorsabb az előzőnél egy kicsivel.

  Az első adandó alkalommal lemér(et)em Bobcat-on is. Ha ott is tudja hozni a 2 körüli IPC-t, akkor mivel nagyon hasonlóak felépítésben - a Bulldozer az emelt órajeleivel valóban speed racer lesz integer-ben - ha marad a legtöbb integer utasítás 1 órajeles lefutási értéke.

  @@2ND_STEP:
  xor ebx,ebx
  xor ecx,ecx
  mov esi,[esp+_SAVE+__MTX]
  sub ebx,ebp
  mov edx,00FFFFFFh
  @free0:
  bt dword ptr [edi+ebx],01h
  setc ah
  sub ecx,ebp
  @zeroinrow:
  mov al,[edi+ecx]
  and al,01h
  cmp edx,[esi]
  adc al,ah
  jnz @nx2col
  xor edx,edx
  add esp,20h
  add edx,[esi]
  pushad
  jz @@DECIDE_NEXT_STEP
  @nx2col:
  add ecx,01h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @zeroinrow
  add ebx,01h
  jnz @free0

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Kód, még jobban kiegyenesítve, mostmár a teljes mártix egy ciklus, egy-egy sora helyett. AMD-n 2.3 IPC.

  @@2ND_STEP:
  neg ebp
  mov esi,[esp+__MTX]
  sub esp,20h
  mov ebx,ebp
  mov edx,00FFFFFFh
  mov ecx,ebp
  @zeroinrow:
  bt dword ptr [edi+ebx],01h
  setc ah
  mov al,[edi+ecx]
  and al,01h
  cmp edx,[esi]
  adc al,ah
  jnz @nx2col
  xor edx,edx
  add esp,20h
  add edx,[esi]
  jz @@DECIDE_NEXT_STEP
  pushad
  @nx2col:
  add cl,01h
  lea esi,[esi+04h]
  cmovz ecx,ebp
  adc ebx,00h
  jnz @zeroinrow

  Most szembesültem először azzal igazán, hogy az AMD féle generális "single cycle execution" + a 2 loads/cycle felépítésre megírt program Intel-en (Core2) fájóan lassabb, mint AMD-n. No ekkor mit lehet csinálni? Az általános gyors vagy AMD-specializált (de az általánosan elterjedt CPU-kon lassabb) megoldás a jobb?

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Kissé átszerkesztve a teljes algoritmust (teljesen 32 bites adatokon dolgozik) az utasításszám csökkent.
  Generálisan AMD-re és Intel-re:

  pushad
  mov ebx,offset(MARKS)
  lea edx,[ebp+ebp]
  xor ecx,ecx
  lea edi,[ebx+ebp*04h]
  imul ebp,BYTE(-4)
  @mark0:
  sub edx,01h
  mov [ebx],ecx
  lea ebx,[ebx+04h]
  jg @mark0
  @@REDUCE_ROWS:
  mov [esp+__SYS0],ebp
  mov ebx,ebp
  @rowmin:
  mov ecx,ebp
  mov esi,01000000h
  xor edx,edx
  @findrowmin:
  cmp esi,[eax]
  cmovz edx,ecx
  cmova esi,[eax]
  add ecx,04h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @findrowmin
  sub ecx,ebp
  cmp esi,01000000h
  jz @specific
  add eax,ebp
  @subrow:
  xor edx,edx
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz edx,esi
  sub [eax],edx
  sub ecx,04h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @subrow
  jmp @reducenxrow
  @specific:
  test edx,edx
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  test byte ptr [edi+edx],01h
  jz @mark
  @@ABNORMAL_EXIT:
  add esp,20h
  stc
  ret
  @mark:
  or byte ptr [edi+ebx],10h
  add ecx,ebx
  or byte ptr [edi+edx],01h
  add dword ptr [esp+__SYS0],04h
  mov [edi+ecx],edx
  jz @count_result_STACK
  @reducenxrow:
  add ebx,04h
  jnz @rowmin
  @@RECUDE_COLUMNS:
  sub ebx,04h
  sub eax,04h
  cmp ebx,ebp
  jl @@2ND_STEP
  test byte ptr [edi+ebx],01h
  jnz @@RECUDE_COLUMNS
  mov edx,01000000h
  mov ecx,ebp
  @findcolmin:
  cmp edx,[eax]
  cmova edx,[eax]
  add eax,ebp
  add ecx,04h
  jnz @findcolmin
  cmp edx,01000000h
  lea ecx,[ebp-04h]
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  @subcol:
  xor esi,esi
  add ecx,04h
  jz @@RECUDE_COLUMNS
  sub eax,ebp
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz esi,edx
  sub [eax],esi
  jnz @subcol
  bts dword ptr [edi+ecx],04h
  jc @subcol
  bts dword ptr [edi+ebx],00h
  mov esi,ecx
  jc @subcol
  sub esi,ebp
  add dword ptr [esp+__SYS0],04h
  mov byte ptr [eax+03h],01h
  mov [edi+esi],ebx
  jnz @subcol
  jmp @count_result_STACK
  @@3RD_STEP:
  or byte ptr [edi+ebx],02h
  mov byte ptr [esi+03h],02h
  and byte ptr [edi+edx],11111110b
  @@2ND_STEP:
  mov esi,[esp+__MTX]
  sub esp,20h
  mov ebx,ebp
  mov edx,00FFFFFFh
  @nx2row:
  bt dword ptr [edi+ebx],01h
  mov ecx,ebp
  setc ah
  @zeroinrow:
  mov al,[edi+ecx]
  and al,01h
  cmp edx,[esi]
  adc al,ah
  jnz @nx2col
  xor edx,edx
  add esp,20h
  add edx,[esi]
  jz @@DECIDE_NEXT_STEP
  pushad
  @nx2col:
  add ecx,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @zeroinrow
  add ebx,04h
  jnz @nx2row
  @@5TH_STEP:
  mov esi,[esp+_SAVE+__MTX]
  mov ebx,ebp
  @nx5row:
  test byte ptr [edi+ebx],02h
  mov ecx,ebp
  jnz @increase_double_markeds
  @decrease_row_free:
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  mov al,[esi+03h]
  adc al,00h
  mov eax,00000000h
  cmovz eax,edx
  sub [esi],eax
  add ecx,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @decrease_row_free
  jmp @step5row
  @increase_double_markeds:
  mov al,[esi+03h]
  and al,11111100b
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  sbb al,00h
  mov eax,00000000h
  cmovc eax,edx
  add [esi],eax
  add ecx,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @increase_double_markeds
  @step5row:
  add ebx,04h
  jnz @nx5row
  popad
  xor edx,edx
  @@DECIDE_NEXT_STEP:
  mov eax,ebx
  sub eax,ebp
  add edx,[edi+eax]
  jnz @@3RD_STEP
  @@4TH_STEP:
  mov edx,[esp+__MTX]
  @colon_to_star:
  mov [edi+eax],ecx
  sub ecx,ebp
  mov byte ptr [esi+03h],01h
  lea esi,[edx+ecx]
  mov eax,ebp
  and byte ptr [edi+ebx],11111101b
  @search_star_in_column:
  test byte ptr [esi+03h],01h
  jz @nxstar
  cmp eax,ebx
  jnz @0_star
  @nxstar:
  sub esi,ebp
  add eax,04h
  jnz @search_star_in_column
  jmp @@1ST_STEP
  @0_star:
  mov ebx,eax
  mov byte ptr [esi+03h],00h
  sub eax,ebp
  sub esi,ecx
  mov dword ptr [edi+eax],00000000h
  mov ecx,ebp
  @search_colon_in_row:
  test byte ptr [esi+03h],02h
  jnz @colon_to_star
  add ecx,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jmp @search_colon_in_row
  @@1ST_STEP:
  add dword ptr [esp+__SYS0],04h
  jz @count_result_STACK
  mov ebx,ebp
  mov ecx,[edi+00h]
  jmp @nxclear
  @clear_colon:
  and byte ptr [esi+03h],11111101b
  add eax,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @clear_colon
  @nxclear:
  mov eax,ebp
  @markedrow:
  test byte ptr [edi+ebx],02h
  mov esi,edx
  mov byte ptr [edi+ebx],00h
  jnz @clear_colon
  sub edx,ebp
  add ebx,04h
  jnz @markedrow
  @markcol:
  mov edx,[edi+ebx]
  add eax,04h
  lea ebx,[ebx+04h]
  mov byte ptr [edi+edx],01h
  jnz @markcol
  mov [edi+00h],ecx
  jmp @@2ND_STEP
  @count_result_STACK:
  xor ecx,ecx
  neg ebp
  xor eax,eax
  mov esi,[esp+__SAVE]
  mov ebx,[esp+__MARKS]
  add esp,20h
  @results:
  mov edx,[edi+ecx]
  add ecx,04h
  add edx,ebp
  add eax,[esi+edx]
  shr edx,02h
  add esi,ebp
  cmp ecx,ebp
  mov [ebx],dl
  lea ebx,[ebx+01h]
  jnz @results

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Nem hagy(ott) nyugodni a kisördög. A teljesen 32 bitesre átírással megnyílt pár lehetőség: külön jelölő byte az oszlopnak, külön a sornak, külön a bevezető sorjelölésnek, így sikerült drasztikusan csökkenteni a load-op-store utasításokat, sima store-ral helyettesítve őket.

  Kombinálva ezt az AMD 2 load/cycle felépítésével, sikerült elérni a 30 db 25x25-ös mátrix per ezredmásodperc teljesítményt, 2.6 GHz-es Shanghai-on.

  Csak Intel-en ne lenne fele ilyen gyors így, 2.5 GHz Core2-n tesztelve... (Sandy Bridge-ig, ami ugyancsak 2 load/cycle felépítésű - lesz -).

  Az algoritmuson látható, hogy egyetlen szorzáson kívül összeadás, kivonásnál és bitmanipulációknál bonyolultabb utasítás nincs benne benne (ADC, SBB és CMOVcc viszont elég sok van), a skálázott memóriahozzáférést sem használom már ki, viszont egy pointer-rel két adatterületet is címzek, egyet-egyet a pozitív és a negatív oldalán.

  pushad
  lea edx,[ebp*08h]
  mov ebx,offset(MARKS)
  xor ecx,ecx
  lea edi,[ebx+ebp*04h]
  imul ebp,BYTE(-4)
  @mark0:
  sub edx,04h
  mov [ebx+edx],ecx
  jg @mark0
  @@REDUCE_ROWS:
  mov ebx,ebp
  @rowmin:
  mov esi,01000000h
  mov ecx,ebp
  xor edx,edx
  @findrowmin:
  cmp esi,[eax]
  cmovz edx,ecx
  cmova esi,[eax]
  add ecx,04h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @findrowmin
  sub ecx,ebp
  cmp esi,01000000h
  jz @specific
  add eax,ebp
  @subrow:
  xor edx,edx
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz edx,esi
  sub [eax],edx
  sub ecx,04h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @subrow
  jmp @reducenxrow
  @specific:
  test edx,edx
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  bts dword ptr [edi+edx],00h
  jnc @mark
  @@ABNORMAL_EXIT:
  add esp,20h
  xor eax,eax
  mov edx,7FFFFFFFh
  stc
  ret
  @mark:
  add ecx,ebx
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov byte ptr [edi+ebx+02h],01h
  mov [edi+ecx],edx
  jz @count_result_STACK
  @reducenxrow:
  add ebx,04h
  jnz @rowmin
  @@RECUDE_COLUMNS:
  sub ebx,04h
  sub eax,04h
  cmp ebx,ebp
  jl @@2ND_STEP
  test byte ptr [edi+ebx],01h
  jnz @@RECUDE_COLUMNS
  mov edx,01000000h
  mov ecx,ebp
  @findcolmin:
  cmp edx,[eax]
  cmova edx,[eax]
  add eax,ebp
  add ecx,04h
  jnz @findcolmin
  cmp edx,01000000h
  lea ecx,[ebp-04h]
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  @subcol:
  xor esi,esi
  add ecx,04h
  jz @@RECUDE_COLUMNS
  sub eax,ebp
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz esi,edx
  sub [eax],esi
  jnz @subcol
  bts dword ptr [edi+ecx],10h
  jc @subcol
  bts dword ptr [edi+ebx],00h
  mov esi,ecx
  jc @subcol
  sub esi,ebp
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov byte ptr [eax+03h],01h
  mov [edi+esi],ebx
  jnz @subcol
  jmp @count_result_STACK
  @@3RD_STEP:
  mov byte ptr [esi+03h],02h
  mov byte ptr [edi+ebx+01h],01h
  mov byte ptr [edi+edx],00h
  @@2ND_STEP:
  mov esi,[esp+__MTX]
  sub esp,20h
  mov eax,ebp
  mov edx,00FFFFFFh
  @nx2row:
  mov bh,[edi+eax+01h]
  mov ecx,ebp
  @zeroinrow:
  mov bl,[edi+ecx]
  and bl,01h
  cmp edx,[esi]
  adc bl,[edi+eax+01h]
  jnz @nx2col
  xor edx,edx
  add esp,20h
  add edx,[esi]
  jz @@DECIDE_NEXT_STEP
  pushad
  @nx2col:
  add ecx,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @zeroinrow
  add eax,04h
  jnz @nx2row
  @@5TH_STEP:
  mov ebx,ebp
  mov esi,[esp+_SAVE+__MTX]
  @nx5row:
  cmp byte ptr [edi+ebx+01h],00h
  mov ecx,ebp
  jnz @increase_double_markeds
  @decrease_row_free:
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  mov al,[esi+03h]
  adc al,00h
  mov eax,00000000h
  cmovz eax,edx
  sub [esi],eax
  add ecx,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @decrease_row_free
  jmp @step5row
  @increase_double_markeds:
  mov al,[esi+03h]
  and al,11111100b
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  sbb al,00h
  mov eax,00000000h
  cmovc eax,edx
  add [esi],eax
  add ecx,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @increase_double_markeds
  @step5row:
  add ebx,04h
  jnz @nx5row
  popad
  xor edx,edx
  @@DECIDE_NEXT_STEP:
  mov ebx,eax
  sub eax,ebp
  add edx,[edi+eax]
  jnz @@3RD_STEP
  @@4TH_STEP:
  mov edx,[esp+__MTX]
  @colon_to_star:
  mov [edi+eax],ecx
  sub ecx,ebp
  mov byte ptr [esi+03h],01h
  lea esi,[edx+ecx]
  mov eax,ebp
  mov byte ptr [edi+ebx+01h],00h
  @search_star_in_column:
  test byte ptr [esi+03h],01h
  jz @nxstar
  cmp eax,ebx
  jnz @0_star
  @nxstar:
  sub esi,ebp
  add eax,04h
  jnz @search_star_in_column
  jmp @@1ST_STEP
  @0_star:
  mov ebx,eax
  mov byte ptr [esi+03h],00h
  sub eax,ebp
  sub esi,ecx
  mov dword ptr [edi+eax],00000000h
  mov ecx,ebp
  @search_colon_in_row:
  test byte ptr [esi+03h],02h
  jnz @colon_to_star
  add ecx,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @search_colon_in_row
  @error:
  nop
  @@1ST_STEP:
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  jz @count_result_STACK
  mov ebx,ebp
  mov ecx,[edi+00h]
  jmp @nxclear
  @clear_colon:
  and byte ptr [esi+03h],11111101b
  add eax,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @clear_colon
  @nxclear:
  mov eax,ebp
  @markedrow:
  cmp byte ptr [edi+ebx+01h],00h
  mov esi,edx
  mov dword ptr [edi+ebx],00000000h
  jnz @clear_colon
  sub edx,ebp
  add ebx,04h
  jnz @markedrow
  @markcol:
  mov edx,[edi+ebx]
  add eax,04h
  lea ebx,[ebx+04h]
  mov byte ptr [edi+edx],01h
  jnz @markcol
  mov [edi+00h],ecx
  jmp @@2ND_STEP
  @count_result_STACK:
  xor ecx,ecx
  neg ebp
  xor eax,eax
  mov esi,[esp+__SAVE]
  mov ebx,[esp+__MARKS]
  add esp,20h
  @results:
  mov edx,[edi+ecx]
  add ecx,04h
  add edx,ebp
  add eax,[esi+edx]
  shr edx,02h
  add esi,ebp
  cmp ecx,ebp
  mov [ebx],dl
  lea ebx,[ebx+01h]
  jnz @results

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Korrekció: benne maradt néhány letiltott utasítás.
  A @@2ND_STEP így néz ki:

  @@2ND_STEP:
  mov esi,[esp+__MTX]
  sub esp,20h
  mov eax,ebp
  mov edx,00FFFFFFh
  @nx2row:
  mov ecx,ebp
  @zeroinrow:
  mov bl,[edi+ecx]
  cmp edx,[esi]
  adc bl,[edi+eax+01h]
  jnz @nx2col
  xor edx,edx
  add esp,20h
  add edx,[esi]
  jz @@DECIDE_NEXT_STEP
  pushad
  @nx2col:
  add ecx,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @zeroinrow
  add eax,04h
  jnz @nx2row

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  - a VectorPath PUSHAD kiváltható 3 tárolással
  - a @@2ND_STEP-ben levő, körülugrált kicsi valószínűségű ág máshová került
  - plusz 2 utasítás többletadminisztációval 2 keresőciklus feleslegessé vált
  - a sorok és oszlopok, valamint a speciális mátrixelemek jelölő byte-értékeinek összehangolása után (mely érték 1, azaz közvetlenül másoható Carry Flag-be BT-vel regiszterhasználat nélkül; mely jelölések összege milyen esetekben pontosan 0) a @@5TH_STEP fele feleslegessé vált

  2.0 IPC-vel, 36 25x25 mátrix-ot old meg ezredmásodpercenként.

  pushad
  shl ebp,02h
  mov ebx,offset(MARKS)
  xor ecx,ecx
  lea edx,[ebp+ebp*02h]
  lea edi,[ebx+ebp]
  neg ebp
  @mark0:
  sub edx,04h
  mov [ebx+edx],ecx
  jg @mark0
  @@REDUCE_ROWS:
  mov ebx,ebp
  @rowmin:
  mov esi,02000000h
  mov ecx,ebp
  xor edx,edx
  @findrowmin:
  cmp esi,[eax]
  cmovz edx,ecx
  cmova esi,[eax]
  add ecx,04h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @findrowmin
  sub ecx,ebp
  cmp esi,02000000h
  jz @specific
  add eax,ebp
  @subrow:
  xor edx,edx
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz edx,esi
  sub [eax],edx
  sub ecx,04h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @subrow
  jmp @reducenxrow
  @specific:
  test edx,edx
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  bts dword ptr [edi+edx],00h
  jnc @mark
  @@ABNORMAL_EXIT:
  add esp,20h
  xor eax,eax
  mov edx,7FFFFFFFh
  stc
  ret
  @mark:
  add ecx,ebx
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov byte ptr [edi+ebx+02h],01h
  mov [edi+ecx*02h+__0STAR],edx
  jz @count_result_STACK
  @reducenxrow:
  add ebx,04h
  jnz @rowmin
  @@RECUDE_COLUMNS:
  sub ebx,04h
  sub eax,04h
  cmp ebx,ebp
  jl @@2ND_STEP
  test byte ptr [edi+ebx],01h
  jnz @@RECUDE_COLUMNS
  mov edx,02000000h
  mov ecx,ebp
  @findcolmin:
  cmp edx,[eax]
  cmova edx,[eax]
  add eax,ebp
  add ecx,04h
  jnz @findcolmin
  cmp edx,02000000h
  lea ecx,[ebp-04h]
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  @subcol:
  xor esi,esi
  add ecx,04h
  jz @@RECUDE_COLUMNS
  sub eax,ebp
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz esi,edx
  sub [eax],esi
  jnz @subcol
  bts dword ptr [edi+ecx],10h
  jc @subcol
  bts dword ptr [edi+ebx],00h
  mov esi,ecx
  jc @subcol
  sub esi,ebp
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov byte ptr [eax+03h],02h
  mov [edi+esi*02h+__0STAR],ebx
  jnz @subcol
  jmp @count_result_STACK

  @@3RD_STEP:
  mov byte ptr [esi+03h],08h
  mov byte ptr [edi+ebx+01h],0FFh
  mov byte ptr [edi+edx],00h
  mov [edi+eax*02h+__COLON],ecx
  @@2ND_STEP:
  mov eax,ebp
  mov edx,00FFFFFFh
  mov esi,[esp+__MTX]
  @nx2row:
  mov ecx,ebp
  mov bh,[edi+eax+01h]
  @zeroinrow:
  cmp edx,[esi]
  mov bl,bh
  sbb bl,[edi+ecx]
  jz @minimum
  @nx2col:
  add ecx,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @zeroinrow
  add eax,04h
  jnz @nx2row
  @@5TH_STEP:
  mov ebx,ebp
  mov esi,[esp+__MTX]
  @nx5row:
  movsx eax,byte ptr [edi+ebx+01h]
  mov ecx,ebp
  xor eax,edx
  jns @decrease_row_free
  neg edx
  @decrease_row_free:
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  mov al,[esi+03h]
  adc al,[edi+ebx+01h]
  mov eax,00000000h
  cmovz eax,edx
  sub [esi],eax
  add esi,04h
  add ecx,04h
  jnz @decrease_row_free
  add ebx,04h
  jnz @nx5row
  mov eax,[esp+__FREE0ROW]
  xor edx,edx
  mov ecx,[esp+__FREE0COL]
  mov esi,[esp+__FREE0]
  jmp @@DECIDE_NEXT_STEP
  @minimum:
  xor edx,edx
  mov [esp+__FREE0ROW],eax
  add edx,[esi]
  mov [esp+__FREE0COL],ecx
  mov [esp+__FREE0],esi
  jnz @nx2col
  @@DECIDE_NEXT_STEP:
  mov ebx,eax
  sub eax,ebp
  add edx,[edi+eax*02h+__0STAR]
  jnz @@3RD_STEP
  @@4TH_STEP:
  mov edx,[esp+__MTX]
  jmp @colon_to_star
  @0_star:
  mov ebx,eax
  mov byte ptr [esi+03h],00h
  sub esi,ecx
  sub eax,ebp
  sub esi,ebp
  mov ecx,[edi+eax*02h+__COLON]
  lea esi,[esi+ecx]
  @colon_to_star:
  mov [edi+eax*02h+__0STAR],ecx
  sub ecx,ebp
  mov byte ptr [esi+03h],02h
  lea esi,[edx+ecx]
  mov eax,ebp
  @search_star_in_column:
  test byte ptr [esi+03h],02h
  jz @nxstar
  cmp eax,ebx
  jnz @0_star
  @nxstar:
  sub esi,ebp
  add eax,04h
  jnz @search_star_in_column
  @@1ST_STEP:
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  lea ebx,[edi+__COLON]
  mov ecx,ebp
  jz @count_result_STACK
  @restructure:
  mov esi,[ebx]
  sub edx,ebp
  mov [edi+ecx],eax
  and byte ptr [edx+esi+03h],11110111b
  add ecx,04h
  mov [ebx],eax
  lea ebx,[ebx+08h]
  jnz @restructure
  mov ebx,edi
  mov eax,ebp
  mov ecx,[edi+00h]
  @markcol:
  mov edx,[ebx+__0STAR]
  add eax,04h
  lea ebx,[ebx+08h]
  mov byte ptr [edi+edx],01h
  jnz @markcol
  mov [edi+00h],ecx
  jmp @@2ND_STEP
  @count_result_STACK:
  xor ecx,ecx
  neg ebp
  xor eax,eax
  mov esi,[esp+__SAVE]
  mov ebx,[esp+__MARKS]
  add esp,20h
  @results:
  mov edx,[edi+ecx*02h+__0STAR]
  add ecx,04h
  add edx,ebp
  add eax,[esi+edx]
  shr edx,02h
  add esi,ebp
  cmp ecx,ebp
  mov [ebx],dl
  lea ebx,[ebx+01h]
  jnz @results

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Az 5. és az 1. lépés finomhangolása után, valamint a munkaterület címe bemeneti paraméter lett (a hívó algoritmus többszálúsítása okán):

  2.0 IPC-vel, 38 25x25 mátrix-ot old meg ezredmásodpercenként.

  pushad
  shl ebp,02h
  xor ecx,ecx
  lea edx,[ebp+ebp*02h]
  lea edi,[ebx+ebp]
  neg ebp
  @mark0:
  sub edx,04h
  mov [ebx+edx],ecx
  jg @mark0
  @@REDUCE_ROWS:
  mov ebx,ebp
  @rowmin:
  mov esi,02000000h
  mov ecx,ebp
  xor edx,edx
  @findrowmin:
  cmp esi,[eax]
  cmovz edx,ecx
  cmova esi,[eax]
  add ecx,04h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @findrowmin
  sub ecx,ebp
  cmp esi,02000000h
  jz @specific
  add eax,ebp
  @subrow:
  xor edx,edx
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz edx,esi
  sub [eax],edx
  sub ecx,04h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @subrow
  jmp @reducenxrow
  @specific:
  test edx,edx
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  bts dword ptr [edi+edx],00h
  jnc @mark
  @@ABNORMAL_EXIT:
  add esp,20h
  xor eax,eax
  mov edx,7FFFFFFFh
  stc
  ret
  @mark:
  add ecx,ebx
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov byte ptr [edi+ebx+02h],01h
  mov [edi+ecx*02h+__0STAR],edx
  jz @count_result_STACK
  @reducenxrow:
  add ebx,04h
  jnz @rowmin
  @@RECUDE_COLUMNS:
  sub ebx,04h
  sub eax,04h
  cmp ebx,ebp
  jl @@2ND_STEP
  test byte ptr [edi+ebx],01h
  jnz @@RECUDE_COLUMNS
  mov edx,02000000h
  mov ecx,ebp
  @findcolmin:
  cmp edx,[eax]
  cmova edx,[eax]
  add eax,ebp
  add ecx,04h
  jnz @findcolmin
  cmp edx,02000000h
  lea ecx,[ebp-04h]
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  @subcol:
  xor esi,esi
  add ecx,04h
  jz @@RECUDE_COLUMNS
  sub eax,ebp
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz esi,edx
  sub [eax],esi
  jnz @subcol
  bts dword ptr [edi+ecx],10h
  jc @subcol
  bts dword ptr [edi+ebx],00h
  mov esi,ecx
  jc @subcol
  sub esi,ebp
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov byte ptr [eax+03h],02h
  mov [edi+esi*02h+__0STAR],ebx
  jnz @subcol
  jmp @count_result_STACK

  @@3RD_STEP:
  mov byte ptr [esi+03h],08h
  mov byte ptr [edi+ebx+03h],0FFh
  mov byte ptr [edi+edx],00h
  mov [edi+eax*02h+__COLON],ecx
  @@2ND_STEP:
  mov eax,ebp
  mov esi,[esp+__MTX]
  mov edx,00FFFFFFh
  @nx2row:
  mov bh,[edi+eax+03h]
  mov ecx,ebp
  @zeroinrow:
  cmp edx,[esi]
  mov bl,bh
  sbb bl,[edi+ecx]
  jz @minimum
  @nx2col:
  add ecx,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @zeroinrow
  add eax,04h
  jnz @nx2row
  @@5TH_STEP:
  mov ebx,ebp
  mov esi,[esp+__MTX]
  @nx5row:
  mov eax,edx
  sub ecx,edx
  xor eax,[edi+ebx]
  cmovs edx,ecx
  mov ecx,ebp
  @decrease_row_free:
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  mov al,[esi+03h]
  adc al,[edi+ebx+03h]
  mov eax,00000000h
  cmovz eax,edx
  sub [esi],eax
  add esi,04h
  add ecx,04h
  jnz @decrease_row_free
  add ebx,04h
  jnz @nx5row
  mov eax,[esp+__FREE0ROW]
  xor edx,edx
  mov ecx,[esp+__FREE0COL]
  mov esi,[esp+__FREE0]
  jmp @@DECIDE_NEXT_STEP
  @minimum:
  xor edx,edx
  mov [esp+__FREE0ROW],eax
  add edx,[esi]
  mov [esp+__FREE0COL],ecx
  mov [esp+__FREE0],esi
  jnz @nx2col
  @@DECIDE_NEXT_STEP:
  mov ebx,eax
  sub eax,ebp
  add edx,[edi+eax*02h+__0STAR]
  jnz @@3RD_STEP
  @@4TH_STEP:
  mov edx,[esp+__MTX]
  jmp @colon_to_star
  @0_star:
  mov ebx,eax
  mov byte ptr [esi+03h],00h
  sub esi,ecx
  sub eax,ebp
  sub esi,ebp
  mov ecx,[edi+eax*02h+__COLON]
  lea esi,[esi+ecx]
  @colon_to_star:
  mov [edi+eax*02h+__0STAR],ecx
  sub ecx,ebp
  mov byte ptr [esi+03h],02h
  lea esi,[edx+ecx]
  mov eax,ebp
  @search_star_in_column:
  cmp eax,ebx
  jz @nxstar
  test byte ptr [esi+03h],02h
  jnz @0_star
  @nxstar:
  sub esi,ebp
  add eax,04h
  jnz @search_star_in_column
  @@1ST_STEP:
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov ecx,ebp
  mov ebx,edi
  jz @count_result_STACK
  push dword ptr [edi]
  @restructure:
  mov esi,[ebx+__COLON]
  sub edx,ebp
  mov [edi+ecx+03h],al
  and byte ptr [edx+esi+03h],11110111b
  mov esi,[ebx+__0STAR]
  add ecx,04h
  mov [ebx+__COLON],eax
  lea ebx,[ebx+08h]
  mov byte ptr [edi+esi],01h
  jnz @restructure
  pop dword ptr [edi]
  jmp @@2ND_STEP
  @count_result_STACK:
  xor ecx,ecx
  neg ebp
  xor eax,eax
  mov esi,[esp+__SAVE]
  mov ebx,[esp+__MARKS]
  add esp,20h
  @results:
  mov edx,[edi+ecx*02h+__0STAR]
  add ecx,04h
  add edx,ebp
  add eax,[esi+edx]
  shr edx,02h
  add esi,ebp
  cmp ecx,ebp
  mov [ebx],dl
  lea ebx,[ebx+01h]
  jnz @results

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  1 GHz-es Brazos (max. 2 utasítás/órajel micro-arch) az utoljára írt kóddal: átlagosan 1.5 IPC

  PerfMonitor Record file
  Counter 0 : Non-halted clock cycles
  Counter 1 : Retired uops
  Counter 2 : Instructions per cycle (IPC)
  Counter 3 : L1 Data cache misses

  65950 881.3 1379.8 1.6 0.2
  66000 821.5 1163.5 1.4 0.5
  66050 820.2 1261.3 1.5 0.3
  66100 737.5 994.7 1.3 0.8
  66150 737.5 994.7 1.3 0.8
  66200 842.2 1192.9 1.4 0.7
  66250 801.5 1210.0 1.5 0.3
  66300 767.6 994.4 1.3 1.1
  66350 840.1 1273.6 1.5 0.3
  66400 855.2 1334.0 1.6 0.3
  66450 823.4 1196.1 1.4 0.7
  66500 733.6 1016.0 1.4 0.7
  66550 787.5 1134.9 1.4 0.6
  66600 828.6 1204.5 1.4 0.5
  66650 909.5 1380.5 1.5 0.4
  66700 781.3 1157.5 1.5 0.5
  66750 816.6 1163.7 1.4 0.6
  66800 805.0 1149.6 1.4 0.6
  66850 777.0 1089.3 1.4 0.6
  66900 815.3 1205.9 1.5 0.5
  66950 804.8 1222.9 1.5 0.4
  67000 790.1 1026.5 1.3 0.7
  67050 737.5 983.0 1.3 0.8
  67100 826.8 1275.2 1.5 0.3
  67150 795.9 1153.1 1.4 0.6
  67200 760.8 1068.4 1.4 0.6
  67250 822.5 1218.7 1.5 0.5
  67300 828.5 1223.5 1.5 0.5
  67350 817.5 1150.6 1.4 0.4
  67400 811.8 1214.2 1.5 0.4
  67450 755.6 1051.2 1.4 0.7
  67500 858.5 1315.3 1.5 0.4
  67550 754.6 1080.0 1.4 0.6
  67600 863.4 1195.5 1.4 0.6
  67650 750.7 1065.4 1.4 0.6

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  SSE1 line algoritmus azonos stílusú vonalak láncolt listájára + 1st gen. Nerburst és K10 port elemzés:
  (»port latency (uops) subunit« formában)

  K10-en kb. 10%-kal gyorsabb, mint az x87-es megvalósítás, Prescott-on a sebességnövekedés több, mint kétszeres az x87-hez képest.
  K10-en 1.6 IPC mérhető (kb. 30000 vonalas tesztadaton 10,5M órajel), Netburst-re visszaszámolva (ugyanazon a tesztadaton 26M órajel) 0.65 IPC.

  mov ecx,[esi+_DATA1] // p2 2 (1) load p012 3 (1) AGU
  pushad // -vector- -vector-
  xorps xmm0,xmm0 // p1 2 (1) mmxalu p34 2 (1) FA/M
  lea edi,[esi+DATA2] // p0/1 d (1) alu p012 3 (1) AGU
  pcmpeqw xmm7,xmm7 // p1 2 (1) mmxalu p34 2 (1) FA/M
  cvtpi2ps xmm3,[edi-...+_TOPLEFT] // p1+2 10 (4) mmx+load 7 (2)
  xorps xmm1,xmm1 // p1 2 (1) mmxalu p34 2 (1) FA/M
  mov esi,[esi+...DEST] // p2 2 (1) load p012 3 (1) AGU
  pslld xmm7,1Fh // p1 2 (1) mmxshf p34 3 (1) FA/M
  cvtpi2ps xmm2,[edi-...+_RIGHTBOTTOM] // p1+2 10 (4) mmx+load 7 (2)
  xorps xmm5,xmm5 // p1 2 (1) mmxalu p34 2 (1) FA/M
  shufps xmm3,xmm2,01000000b // p1 4 (1) mmxshf p34 3 (1) FA/M
  sub edi,ecx // p0/1 d (1) alu p012 1 (1) ALU
  xorps xmm6,xmm6 // p1 2 (1) mmxalu p34 2 (1) FA/M
  shufps xmm3,xmm3,11011000b // p1 4 (1) mmxshf p34 3 (1) FA/M
  @nxline:
  test ebx,ebx // p0/1 d (1) alu p012 1 (1) ALU
  jz @return // p0 2 (1) alu p012 1 (1) ALU
  mov eax,[ebx+TRECORD.REF] // p2 2 (1) load p012 3 (1) AGU
  pcmpeqw xmm2,xmm2 // p1 2 (1) mmxalu p34 2 (1) FA/M
  mov ecx,[ebx+TRECORD.SELF] // p2 2 (1) load p012 3 (1) AGU
  mov ebp,[eax+THEADER.YCOOR] // p2 2 (1) load p012 3 (1) AGU
  pcmpeqw xmm4,xmm4 // p1 2 (1) mmxalu p34 2 (1) FA/M
  mov edx,[ecx+THEADER.YCOOR] // p2 2 (1) load p012 3 (1) AGU
  psrld xmm2,01h // p1 2 (1) mmxshf p34 3 (1) FA/M
  mov eax,[eax+THEADER.XCOOR] // p2 2 (1) load p012 3 (1) AGU
  mov ecx,[ecx+THEADER.XCOOR] // p2 2 (1) load p012 3 (1) AGU
  sub ebp,edx // p0/1 d (1) alu p012 1 (1) ALU
  movaps xmm6,xmm2 // p0 6 (1) mov p345 3 (1) FANY
  sub eax,ecx // p0/1 d (1) alu p012 1 (1) ALU
  pslld xmm4,25 // p1 2 (1) mmxshf p34 3 (1) FA/M
  cvtsi2ss xmm1,ebp // p1 10 (3) fpmmx 14 (3)
  mov ebx,[ebx+TRECORD.NX] // p2 2 (1) load p012 3 (1) AGU
  cvtsi2ss xmm0,eax // p1 10 (3) fpmmx 14 (3)
  andps xmm6,xmm1 // p1 2 (1) mmxalu p34 2 (1) FA/M
  andps xmm2,xmm0 // p1 2 (1) mmxalu p34 2 (1) FA/M
  psrld xmm4,02h // p1 2 (1) mmxshf p34 3 (1) FA/M
  comiss xmm6,xmm2 // p1 6 (2) fpadd p3 (1) FADD
  mov [esp+_EBX],ebx // p0+3 2 (3) alu+store p012 3 (1) AGU
  cmovbe ebp,eax // 6 (3) p012 1 (1) ALU
  cvtsi2ss xmm6,edx // p1 10 (3) fpmmx 14 (3)
  setbe al // p1 5 (3) alu p012 1 (1) ALU
  jae @inlineMOVEX // p0 2 (1) alu p012 1 (1) ALU
  movaps xmm2,xmm0 // p0 6 (1) mov p345 3 (1) FANY
  movaps xmm0,xmm1 // p0 6 (1) mov p345 3 (1) FANY
  movaps xmm1,xmm2 // p0 6 (1) mov p345 3 (1) FANY
  @inlineMOVEX:
  test ebp,ebp // p0/1 d (1) alu p012 1 (1) ALU
  cvtsi2ss xmm5,ecx // p1 10 (3) fpmmx 14 (3)
  jz @nxline // p0 2 (1) alu p012 1 (1) ALU
  divss xmm0,xmm1 // p1 23 (1) fpdiv p4 16 (1) FMUL
  mov ebx,[esp+_ECX] // p2 2 (1) load p012 3 (1) AGU
  shufps xmm4,xmm0,00000000b // p1 4 (1) mmxshf p34 3 (1) FA/M
  jns @inlineSETDIR // p0 2 (1) alu p012 1 (1) ALU
  neg ebp // p0 d (1) alu p012 1 (1) ALU
  xorps xmm4,xmm7 // p1 2 (1) mmxalu p34 2 (1) FA/M
  @inlineSETDIR:
  test al,al // p0/1 d (1) alu p012 1 (1) ALU
  mov al,[edi+ebx-_ADDER+_DRAWCOLOR] // p2 2 (1) load p012 3 (1) AGU
  shufps xmm5,xmm6,00000000h // p1 4 (1) mmxshf p34 3 (1) FA/M
  jnz @setpixel // p0 2 (1) alu p012 1 (1) ALU
  shufps xmm4,xmm4,00001010b // p1 4 (1) mmxshf p34 3 (1) FA/M
  @setpixel:
  movaps xmm2,xmm3 // p0 6 (1) mov p345 3 (1) FANY
  imul edx,[edi+ebx-_ADDER+_DX] // p1+2 15 (4) fpmul+load p0 6 (1) ALU0+AGU
  cmpltps xmm2,xmm5 // p1 4 (1) fpadd p3 (1) FADD
  add edx,ecx // p0/1 d (1) alu p012 1 (1) ALU
  addps xmm5,xmm4 // p1 4 (1) fpadd p3 4 (1) FADD
  movmskps ecx,xmm2 // p1 6 (2) fp p34 3 (1) FA/M
  movhlps xmm0,xmm5 // p1 4 (1) mmxshf
  cmp cl,05h // p0/1 d (1) alu p012 1 (1) ALU
  cvtss2si ecx,xmm5 // p1 8 (2) fp p3+5 8 (2) FADD+FMISC
  jnz @continueLINE // p0 2 (1) alu p012 1 (1) ALU
  @round:
  add edx,[edi+ebx] // p1+2 d (2) alu+load p012 4 (2) ALU+AGU
  add ebx,04h // p0/1 d (1) alu p012 1 (1) ALU
  mov [esi+edx],al // p0+3 2 (3) store p012 3 (1) AGU
  js @round // p0 2 (1) alu p012 1 (1) ALU
  mov ebx,[esp+_ECX] // p2 2 (1) load p012 3 (1) AGU
  @continueLINE:
  sub ebp,01h // p01 d (1) alu p012 1 (1) ALU
  cvtss2si edx,xmm0 // p1 8 (2) fp p3+5 8 (2) FADD+FMISC
  jge @setpixel // p0 2 (1) alu p012 1 (1) ALU
  mov ebx,[esp+_EBX] // p2 2 (1) load p012 3 (1) AGU
  jmp @nxline // p1 0 (1) alu p012 1 (2) ALU
  @return:
  popad // -vector- -vector-

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Gyors o(log n) rendezési algoritmus 64 bites lebegőpontos számokra:

  inicializálás:
  kimenet:
  ESI: az ideiglenes,32 bites elemekből álló munkatömb címe
  EDI: a 32 bites munkatömb mérete
  bemenet:
  EAX: a 64 bites számok tömbjére mutató pointer
  EDX: az értékek száma a tömbben
  ESI: az ideiglenes,32 bites elemekből álló munkatömb címe
  lea edx,[eax+edx*08h]
  fldz
  mov ecx,esi
  xor edi,edi
  @insert:
  mov [ecx],edx
  sub edx,08h
  lea ebp,[edi+01h]
  cmp edx,[esp+_EAX]
  fstp st(0)
  jbe @return
  add edi,01h
  fld qword ptr [edx]
  @moveup:
  lea ecx,[esi+ebp*04h]
  shr ebp,01h
  mov ebx,[esi+ebp*04h]
  jz @insert
  fcom qword ptr [ebx]; fnstsw ax; sahf
  jae @insert
  mov [ecx],ebx
  jmp @moveup
  @return:

  A következő legkisebb elem lehívása:
  kimenet:
  EDX: a legkisebb elem pozíciója az eredeti tömmben
  EDI: a 32 bites munkatömb új mérete
  bemenet:
  EAX: a 64 bites számok tömbjére mutató pointer
  EDI: a 32 bites munkatömb jelenlegi mérete
  ESI: az ideiglenes,32 bites elemekből álló munkatömb címe
  or edx,-1
  sub edi,01h
  js @invalid
  pushad
  mov edx,[esi+01h*04h]
  mov ebp,00000001h
  mov ecx,[esi+edi*04h+04h]
  fld qword ptr [edx]
  sub edx,eax
  fld qword ptr [ecx]
  mov [esp+_EDX],edx
  @down:
  mov edx,ebp
  lea eax,[esi+ebp*(04h*2)]
  add ebp,ebp
  cmp ebp,edi
  ja @insertdown
  mov ebx,[eax+00h]
  mov edx,[eax+04h]
  jz @child
  fld qword ptr [edx]
  fcomp qword ptr [ebx]; fnstsw ax; sahf
  cmovb ebx,edx {cmovb = cmovc}
  adc ebp,00h
  @child:
  fcom qword ptr [ebx]
  mov edx,ebp
  fnstsw ax
  shr edx,01h
  sahf
  mov [esi+edx*04h],ebx
  ja @down
  @insertdown:
  fstp st(0)
  mov [esi+edx*04h],ecx
  popad
  sar edx,03h
  @invalid:
  popad

  A rendezés végét a negatív (-1) visszaadott pozíció jelzi, nem szükséges tesztelni a lépések számát.

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  a #39-beli összehasonlításban használt vonalankénti x87 kód:

  sub ebp,edx
  sub ecx,eax
  pushad
  lea edi,[esi+...+DATA2]
  fild dword ptr [esp+_ECX]
  shl eax,10h
  fild dword ptr [esp+_EBP]
  mov esi,[esi+...DEST]
  fld st(1)
  mov ebx,[edi-..._DATA1]
  fabs
  fld st(1)
  fabs
  fcompp
  sub edi,ebx
  fnstsw ax
  sahf
  ja @inlineMOVEX
  mov ebp,ecx
  fxch
  @inlineMOVEX:
  test ebp,ebp
  fdiv
  fld1
  jz @return
  jns @inlineSETDIR
  neg ebp
  fchs
  @inlineSETDIR:
  sahf
  fmul st(1),st
  jbe @inlineCOORDINATES
  fxch
  @inlineCOORDINATES:
  fild dword ptr [esp+_EDX]
  sar eax,10h
  fild dword ptr [esp+_EAX]
  @setpixel:
  cmp edx,[edi-...+_TOPLEFT]
  fadd st,st(2)
  setl cl
  cmp edx,[edi-...+_BOTTOM]
  setge ch
  imul edx,[edi-...+_DX]
  or ch,cl
  cmp eax,[edi-...+_RIGHT]
  setge cl
  add edx,eax
  or ch,cl
  cmp eax,[edi-...+_TOPLEFT]
  mov [esp+_ECX],ebx
  setl cl
  mov al,[edi+ebx-_ADDER+_DRAWCOLOR]
  or cl,ch
  jnz @continueLINE
  @round:
  add edx,[edi+ebx]
  add ebx,04h
  mov [esi+edx],al
  js @round
  mov ebx,[esp+_ECX]
  @continueLINE:
  fxch
  fadd st,st(3)
  sub ebp,01h
  fist dword ptr [esp+_ECX]
  fxch
  mov edx,[esp+_ECX]
  fist dword ptr [esp+_ECX]
  mov eax,[esp+_ECX]
  jge @setpixel
  fcompp
  @return:
  popad
  fcompp

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Ha ilyen nehéz 1.2 IPC fölé menni K10-en (és K10-5-ön is) FPU-ban ([link]) és integerban se nagyon könnyű olyan hasznos kódot írni, ami 2.0 IPC felett van ([link]), ésszerű döntésnek tűnik szálanként ("magonként"?) 2.0 IPC-re maximalizálni az amúgy 4 IPC-re feelkészített hardvert.

  Kérdés, hogy ez mennyire használja ki a kész, meglevő software-eket. Hiszen igazán nagyot villlantani kétféleképpen lehet:
  - ugyanazt a teljesítményt hozni kisebb termáis kereten belül
  - jóval nagyobb terljesítményt mutatni az adott termális keretek közt
  Mivel a butított Brazos-on az 1.5 IPC elérhető integerben a korábbi optimalizációs irányvonalak mentén, a minimális elvárás az 1.5 IPC a Bulldozeren is meglevő kódok esetén.

  (v.ö. korábbi FPU kódok pl. itt).

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Fél év, Windows XP x64.

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Critital path kitakarítva, avagy egy DIV sok store-t győz.

  Counter 0 : Non-halted clock cycles
  Counter 1 : Retired instructions
  Counter 2 : Instructions per cycle (IPC)
  Counter 3 : L1 Data cache refill from RAM

  223800 2616.4 5604.4 2.1 0.0
  223850 2625.1 5869.5 2.2 0.0
  223900 2607.2 5824.5 2.2 0.0
  223950 2624.8 5906.3 2.3 0.0
  224000 2621.1 5887.6 2.2 0.0
  224050 2625.6 5880.5 2.2 0.0
  224100 2605.2 5845.0 2.2 0.0
  224150 2625.5 5871.4 2.2 0.0
  224200 2621.6 5850.6 2.2 0.0
  224250 2625.0 5846.2 2.2 0.0
  224300 2605.7 5783.7 2.2 0.0
  224350 2626.4 5367.4 2.0 0.0
  224400 2607.9 5825.7 2.2 0.0
  224450 2625.3 5696.0 2.2 0.0
  224500 2611.4 5796.3 2.2 0.0
  224550 2623.1 5902.6 2.3 0.0
  224600 2621.8 5889.7 2.2 0.0
  224650 2625.6 5879.4 2.2 0.0
  224700 2612.9 5871.2 2.2 0.0
  224750 2620.6 5908.6 2.3 0.0
  224800 2622.8 5893.5 2.2 0.0

  A kód, zárójelben a critical path-ok AMD-s integer port-leosztásával:

  mov eax,edi
  pushad
  shl ebp,02h
  xor ecx,ecx
  lea edx,[ebp+ebp*02h]
  lea edi,[ebx+ebp]
  neg ebp
  @mark0:
  sub edx,04h
  mov [ebx+edx],ecx
  jg @mark0
  @@REDUCE_ROWS:
  mov ebx,ebp
  @rowmin:
  mov esi,02000000h
  mov ecx,ebp
  xor edx,edx
  @findrowmin:
  cmp esi,[eax]
  cmovz edx,ecx
  cmova esi,[eax]
  add ecx,04h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @findrowmin
  sub ecx,ebp
  cmp esi,02000000h
  jz @specific
  add eax,ebp
  @subrow:
  xor edx,edx
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz edx,esi
  sub [eax],edx
  sub ecx,04h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @subrow
  jmp @reducenxrow
  @specific:
  test edx,edx
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  bts dword ptr [edi+edx],00h
  jnc @mark
  @@ABNORMAL_EXIT:
  add esp,20h
  xor eax,eax
  mov edx,7FFFFFFFh
  stc
  ret
  @mark:
  add ecx,ebx
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov byte ptr [edi+ebx+02h],01h
  mov [edi+ecx*02h+__0STAR],edx
  jz @count_result_STACK
  @reducenxrow:
  add ebx,04h
  jnz @rowmin
  @@RECUDE_COLUMNS:
  sub ebx,04h
  sub eax,04h
  cmp ebx,ebp
  jl @@2ND_STEP
  test byte ptr [edi+ebx],01h
  jnz @@RECUDE_COLUMNS
  mov edx,02000000h
  mov ecx,ebp
  @findcolmin:
  cmp edx,[eax]
  cmova edx,[eax]
  add eax,ebp
  add ecx,04h
  jnz @findcolmin
  cmp edx,02000000h
  lea ecx,[ebp-04h]
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  @subcol:
  xor esi,esi
  add ecx,04h
  jz @@RECUDE_COLUMNS
  sub eax,ebp
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz esi,edx
  sub [eax],esi
  jnz @subcol
  bts dword ptr [edi+ecx],10h
  jc @subcol
  bts dword ptr [edi+ebx],00h
  mov esi,ecx
  jc @subcol
  sub esi,ebp
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov byte ptr [eax+03h],02h
  mov [edi+esi*02h+__0STAR],ebx
  jnz @subcol
  jmp @count_result_STACK

  @@3RD_STEP:
  mov byte ptr [esi+03h],08h
  mov byte ptr [edi+ebx+03h],0FFh
  mov byte ptr [edi+edx],00h
  mov [edi+eax*02h+__COLON],ecx
  @@2ND_STEP:
  mov eax,ebp
  mov esi,[esp+__MTX]
  mov edx,00FFFFFFh
  @nx2row:
  mov bh,[edi+eax+03h]
  mov ecx,ebp
  @zeroinrow:
  {0} cmp edx,[esi]
  {1} mov bl,bh
  {2} sbb bl,[edi+ecx]
  {0} jz @minimum
  @nx2col:
  {1} add ecx,04h
  {2} lea esi,[esi+04h]
  {0} jnz @zeroinrow
  add eax,04h
  jnz @nx2row
  @@5TH_STEP:
  mov ebx,ebp
  mov esi,[esp+__MTX]
  @nx5row:
  mov eax,edx
  sub ecx,edx
  xor eax,[edi+ebx]
  cmovs edx,ecx
  mov ecx,ebp
  @decrease_row_free:
  {0} bt dword ptr [edi+ecx],00h
  {1} mov al,[esi+03h]
  {2} adc al,[edi+ebx+03h]
  {0} mov eax,00000000h
  {1} cmovz eax,edx
  {2} sub [esi],eax
  {0} add ecx,04h
  {1} lea esi,[esi+04h]
  {2} jnz @decrease_row_free
  add ebx,04h
  jnz @nx5row
  mov eax,[esp+__FREE0]
  xor edx,edx
  mov esi,eax
  sub eax,[esp+__MTX]
  idiv ebp
  neg eax
  lea ecx,[ebp+edx]
  lea eax,[ebp+eax*04h]
  @minimum:
  xor edx,edx
  mov [esp+__FREE0],esi
  add edx,[esi]
  jnz @nx2col
  @@DECIDE_NEXT_STEP:
  mov ebx,eax
  sub eax,ebp
  add edx,[edi+eax*02h+__0STAR]
  jnz @@3RD_STEP
  @@4TH_STEP:
  mov edx,[esp+__MTX]
  jmp @colon_to_star
  @0_star:
  mov ebx,eax
  mov byte ptr [esi+03h],00h
  sub esi,ecx
  sub eax,ebp
  sub esi,ebp
  mov ecx,[edi+eax*02h+__COLON]
  lea esi,[esi+ecx]
  @colon_to_star:
  mov [edi+eax*02h+__0STAR],ecx
  sub ecx,ebp
  mov byte ptr [esi+03h],02h
  lea esi,[edx+ecx]
  mov eax,ebp
  @search_star_in_column:
  cmp eax,ebx
  jz @nxstar
  test byte ptr [esi+03h],02h
  jnz @0_star
  @nxstar:
  sub esi,ebp
  add eax,04h
  jnz @search_star_in_column
  @@1ST_STEP:
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov ecx,ebp
  mov ebx,edi
  jz @count_result_STACK
  push dword ptr [edi]
  @restructure:
  {0} mov esi,[ebx+__COLON]
  {1} sub edx,ebp
  {2} mov [edi+ecx+03h],al
  {0} and byte ptr [edx+esi+03h],11110111b
  {1} mov esi,[ebx+__0STAR]
  {2} add ecx,04h
  {0} mov [ebx+__COLON],eax
  {1} lea ebx,[ebx+08h]
  {2} mov byte ptr [edi+esi],01h
  {0} jnz @restructure
  pop dword ptr [edi]
  jmp @@2ND_STEP
  @count_result_STACK:
  xor ecx,ecx
  neg ebp
  xor eax,eax
  mov esi,[esp+__SAVE]
  mov ebx,[esp+__MARKS]
  add esp,20h
  @results:
  {0} mov edx,[edi+ecx*02h+__0STAR]
  {1} add ecx,04h
  {2} add edx,ebp
  {0} add eax,[esi+edx]
  {1} shr edx,02h
  {2} add esi,ebp
  {0} cmp ecx,ebp
  {1} mov [ebx],dl
  {2} lea ebx,[ebx+01h]
  {0} jnz @results

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Szinte minden lépésben többé-kevésbé módosított, működő kód, de még nem végleges.

  60 db 25x25 mátrix-ot old meg ezredmásodpercenként.
  60x60-as bemeneti mátrixméretnél átlagos 2.4 IPC is mérhető tartósan, ilyen méretnél legalább 2-3x a gyorsulás az előző kódhoz képest..

  mov eax,edi
  pushad
  shl ebp,02h
  xor ecx,ecx
  lea edx,[ebp+ebp*02h]
  lea edi,[ebx+ebp]
  neg ebp
  @mark0:
  sub edx,04h
  mov [ebx+edx],ecx
  jg @mark0
  mov byte ptr [edi+00h],01h
  @@REDUCE_ROWS:
  mov ebx,ebp
  @rowmin:
  mov esi,02000000h
  mov ecx,ebp
  xor edx,edx
  @findrowmin:
  cmp esi,[eax]
  cmovz edx,ecx
  cmova esi,[eax]
  add ecx,04h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @findrowmin
  sub ecx,ebp
  cmp esi,02000000h
  jz @specific
  add eax,ebp
  @subrow:
  xor edx,edx
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz edx,esi
  sub [eax],edx
  sub ecx,04h
  lea eax,[eax+04h]
  jnz @subrow
  add ebx,04h
  jnz @rowmin
  jmp @columns
  @specific:
  cmp byte ptr [edi+edx],00h
  mov byte ptr [edi+edx],01h
  jnz @@ABNORMAL_EXIT
  add ecx,ebx
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov byte ptr [edi+ebx+02h],01h
  mov [edi+ecx*02h+__0STAR],edx
  jz @count_result_STACK
  add ebx,04h
  jnz @rowmin
  @columns:
  mov [edi+00h],bl
  @@RECUDE_COLUMNS:
  sub ebx,04h
  sub eax,04h
  cmp ebx,ebp
  jl @@2ND_STEP
  test byte ptr [edi+ebx],01h
  jnz @@RECUDE_COLUMNS
  mov esi,02000000h
  mov ecx,ebp
  @findcolmin:
  cmp esi,[eax]
  cmova esi,[eax]
  add eax,ebp
  add ecx,04h
  jnz @findcolmin
  cmp esi,02000000h
  lea ecx,[ebp-04h]
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  @subcol:
  xor edx,edx
  add ecx,04h
  jz @@RECUDE_COLUMNS
  sub eax,ebp
  cmp [eax+03h],dl
  cmovz edx,esi
  sub [eax],edx
  jnz @subcol
  mov dl,[edi+ecx+02h]
  mov byte ptr [edi+ecx+02h],01h
  or dl,[edi+ebx]
  mov edx,ecx
  jnz @subcol
  mov byte ptr [edi+ebx],01h
  sub edx,ebp
  mov byte ptr [edi+ecx+02h],01h
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov [edi+edx*02h+__0STAR],ebx
  jnz @subcol
  jmp @count_result_STACK
  @@ABNORMAL_EXIT:
  add esp,20h
  xor eax,eax
  mov edx,7FFFFFFFh
  stc
  ret

  @@3RD_STEP:
  mov byte ptr [edi+ebx+03h],0FFh
  mov byte ptr [edi+edx],00h
  mov [edi+eax*02h+__COLON],ecx
  @@2ND_STEP:
  mov ecx,ebp
  mov esi,[esp+__MTX]
  mov edx,00FFFFFFh
  @nxcol:
  cmp byte ptr [edi+ecx],00h
  mov eax,ebp
  jnz @check
  @zeroinrow:
  cmp edx,[esi]
  mov bl,[edi+eax+03h]
  sbb bl,00h
  jz @minimum
  @nx2col:
  sub esi,ebp
  add eax,04h
  jnz @zeroinrow
  mov esi,ecx
  add esi,[esp+__MTX]
  sub esi,ebp
  @check:
  add ecx,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @nxcol
  @@5TH_STEP:
  lea ebx,[ebp+03h]
  mov esi,[esp+__MTX]
  @nx5row:
  mov eax,edx
  sub ecx,edx
  xor eax,[edi+ebx-03h]
  cmovs edx,ecx
  mov ecx,ebp
  @decrease_row_free:
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  mov al,[esi+03h]
  adc al,[edi+ebx]
  mov eax,00000000h
  cmovz eax,edx
  sub [esi],eax
  add ecx,04h
  lea esi,[esi+04h]
  jnz @decrease_row_free
  add ebx,04h
  js @nx5row
  mov eax,[esp+__FREE0]
  xor edx,edx
  mov esi,eax
  sub eax,[esp+__MTX]
  idiv ebp
  neg eax
  lea ecx,[ebp+edx]
  lea eax,[ebp+eax*04h]
  @minimum:
  xor edx,edx
  mov [esp+__FREE0],esi
  add edx,[esi]
  jnz @nx2col
  @@DECIDE_NEXT_STEP:
  mov ebx,eax
  sub eax,ebp
  add edx,[edi+eax*02h+__0STAR]
  jnz @@3RD_STEP
  @@4TH_STEP:
  sub edx,ebp
  jmp @newstar
  @0_star:
  mov [edi+ebx*02h+__0STAR],ecx
  mov ecx,[edi+eax*02h+__COLON]
  @newstar:
  mov ebx,eax
  lea eax,[edx-04h]
  @starincol:
  cmp [edi+eax*02h+__0STAR],ecx
  jz @0_star
  sub eax,04h
  jns @starincol
  mov [edi+ebx*02h+__0STAR],ecx
  @@1ST_STEP:
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov ebx,edi
  mov ecx,ebp
  jz @count_result_STACK
  mov edx,[edi]
  @restructure:
  mov esi,[ebx+__0STAR]
  mov byte ptr [edi+ecx+03h],00h
  add ecx,04h
  lea ebx,[ebx+08h]
  mov byte ptr [edi+esi],01h
  jnz @restructure
  mov [edi],edx
  jmp @@2ND_STEP
  @count_result_STACK:
  xor ecx,ecx
  neg ebp
  xor eax,eax
  mov esi,[esp+__SAVE]
  mov ebx,[esp+__MARKS]
  add esp,20h
  @results:
  mov edx,[edi+ecx*02h+__0STAR]
  add ecx,04h
  add edx,ebp
  add eax,[esi+edx]
  shr edx,02h
  add esi,ebp
  cmp ecx,ebp
  mov [ebx],dl
  lea ebx,[ebx+01h]
  jnz @results

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Némi módosítással mostmár az elvárható szintet hozza a kód, folyamatosan tartja a 2.4 IPC-t.

  PerfMonitor Record file
  Counter 0 : Non-halted clock cycles
  Counter 1 : Retired instructions
  Counter 2 : Instructions per cycle (IPC)
  Counter 3 : L1 Data cache refill from RAM

  1000 2602.3 6239.3 2.4 0.0
  1050 2625.0 6279.9 2.4 0.0
  1100 2622.7 6217.2 2.4 0.0
  1150 2624.9 6212.2 2.4 0.0
  1200 2607.5 6200.2 2.4 0.1
  1250 2626.4 6246.8 2.4 0.0
  1300 2621.9 6223.3 2.4 0.0
  1350 2625.4 6207.1 2.4 0.0
  1400 2607.3 6176.2 2.4 0.1
  1450 2624.8 6223.7 2.4 0.1
  1500 2593.0 6160.8 2.4 0.1
  1550 2625.6 6257.4 2.4 0.1
  1600 2610.2 6214.2 2.4 0.0
  1650 2621.0 6224.5 2.4 0.1
  1700 2621.6 6254.4 2.4 0.0
  1750 2624.4 6201.1 2.4 0.0
  1800 2610.4 6156.3 2.4 0.0
  1850 2625.9 6208.6 2.4 0.0
  1900 2622.2 6224.9 2.4 0.0
  1950 2626.3 6263.7 2.4 0.0
  2000 2610.2 6255.1 2.4 0.1
  2050 2625.3 6284.7 2.4 0.0
  2100 2618.1 6281.4 2.4 0.0
  2150 2601.0 6225.6 2.4 0.1
  2200 2620.6 6289.6 2.4 0.1

  Mivel korábban nem vettem figyelembe, hogy bár a LEA utasítás K10-en és Core2/Nehalem/Sandy Bridge-en 1 órajel, viszont K7/K8-on 2 órajel, Atom-on 4, Prescott-on 2.5, így ezeken nagyon nem egyenértékű a sima összeadással, ezért kivettem a felesleges LEA utasításokat; Prescott-on 10%-kal gyorsult.
  Ennek további hozadéka, hogy mivel a Sandy Bridge már az ADD/SUB + Jcc párokat is tudja egyesíteni (macro-fusion), az Atom szintén tudja párosítani ezeket (én pedig korábban minden ilyen pár közé tettem a LEA utasításokat, mert nem szeretem az egymást közvetlenül követő függő integer-kódokat), ezért szinte minden ciklus profitál ebből mindkettőn.

  Érdekes lesz a Bulldozer, mivel ahhoz, hogy ez a kód 2.4 IPC felett tudjon futni, a következők kellenek:
  1. 3 ALU
  2. legalább 2 load/cycle/thread (pl. a @@5ST_STEP 9 utasításos ciklusában 3 load, 1 load+store, 1 ugrás és 4 regiszter-utasítás van)
  3. CMOVcc, ADC és SBB utasítások végrehajtása 1 órajel alatt
  3. a cikluszáró ADD+Jcc párosok fúziója igencsak gyorsít (szinte minden ciklus így zárul)
  4. a teljes kód elfér egy pár 100 elemű uop cache-ben

  Jelen pillanatban úgy tudni, az első kettővel a Sandy Bridge és a K7-K10 sorozat rendelkezik, a harmadikkal csak a K7-K10, az utolsó 2 pedig a Sandy Bridge sajátja.
  (Elvileg a kód az első 754/939 K8-as generációkon gyorsabb is, mint K10-en, mivel akkor az L1-latency csak 2 órajel volt.)
  A Bulldozer 1. generációjában az első kettő kizárt, a 3. szinte biztos, az utolsó kettő lehetséges, de az eddigi információk nem említik őket. Persze ha a maximum 2.0 IPC/thread megfelelő órajellel párosul, akkor nem lehet gond.

  mov eax,edi
  pushad
  shl ebp,02h
  xor ecx,ecx
  lea edx,[ebp+ebp*02h]
  lea edi,[ebx+ebp]
  neg ebp
  @mark0:
  sub edx,04h
  mov [ebx+edx],ecx
  jg @mark0
  mov byte ptr [edi+00h],01h
  @@REDUCE_ROWS:
  mov ebx,ebp
  @rowmin:
  mov esi,02000000h
  mov ecx,ebp
  xor edx,edx
  @findrowmin:
  cmp esi,[eax]
  cmovz edx,ecx
  cmova esi,[eax]
  add eax,04h
  add ecx,04h
  jnz @findrowmin
  sub ecx,ebp
  cmp esi,02000000h
  jz @specific
  add eax,ebp
  @subrow:
  xor edx,edx
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz edx,esi
  sub [eax],edx
  add eax,04h
  sub ecx,04h
  jnz @subrow
  add ebx,04h
  jnz @rowmin
  jmp @columns
  @specific:
  cmp byte ptr [edi+edx],00h
  mov byte ptr [edi+edx],01h
  jnz @@ABNORMAL_EXIT
  add ecx,ebx
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov byte ptr [edi+ebx+02h],01h
  mov [edi+ecx*02h+__0STAR],edx
  jz @count_result_STACK
  add ebx,04h
  jnz @rowmin
  @columns:
  mov [edi+00h],bl
  @@RECUDE_COLUMNS:
  sub ebx,04h
  sub eax,04h
  cmp ebx,ebp
  jl @@2ND_STEP
  test byte ptr [edi+ebx],01h
  jnz @@RECUDE_COLUMNS
  mov esi,02000000h
  mov ecx,ebp
  @findcolmin:
  cmp esi,[eax]
  cmova esi,[eax]
  add eax,ebp
  add ecx,04h
  jnz @findcolmin
  cmp esi,02000000h
  lea ecx,[ebp-04h]
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  @subcol:
  xor edx,edx
  add ecx,04h
  jz @@RECUDE_COLUMNS
  sub eax,ebp
  cmp [eax+03h],dl
  cmovz edx,esi
  sub [eax],edx
  jnz @subcol
  mov dl,[edi+ecx+02h]
  or dl,[edi+ebx]
  mov edx,ecx
  jnz @subcol
  mov byte ptr [edi+ebx],01h
  sub edx,ebp
  mov byte ptr [edi+ecx+02h],01h
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov [edi+edx*02h+__0STAR],ebx
  jnz @subcol
  jmp @count_result_STACK
  @@ABNORMAL_EXIT:
  add esp,20h
  xor eax,eax
  mov edx,7FFFFFFFh
  stc
  ret

  { CODE PADDING }

  @@3RD_STEP:
  mov byte ptr [edi+ebx+03h],0FFh
  mov byte ptr [edi+edx],00h
  mov [edi+eax*02h+__COLON],ecx
  @@2ND_STEP:
  {0} lea ecx,[ebp-04h]
  {1} mov edx,00FFFFFFh
  {2} jmp @c2col
  @zeroincol:
  {0} cmp edx,[esi]
  {1} mov bl,[edi+eax+03h]
  {2} sbb bl,00h
  {0} jz @@DECIDE_NEXT_STEP
  @nx2mtx:
  {1} sub esi,ebp
  {2} add eax,04h
  {0} jnz @zeroincol
  @c2col:
  {0} mov esi,ecx
  {1} add esi,[esp+__MTX]
  {2} sub esi,ebp
  @check2col:
  {0} add esi,04h
  {1} add ecx,04h
  {2} jz @@5TH_STEP
  {0} cmp byte ptr [edi+ecx],00h
  {1} mov eax,ebp
  {2} jnz @check2col
  {0} jmp @zeroincol
  @@5TH_STEP:
  lea ebx,[ebp+03h]
  mov esi,[esp+__MTX]
  @nx5row:
  mov eax,[edi+ebx-03h]
  sub ecx,edx
  xor eax,edx
  cmovs edx,ecx
  mov ecx,ebp
  @decrease_row_free:
  {0} bt dword ptr [edi+ecx],00h
  {1} mov al,[esi+03h]
  {2} adc al,[edi+ebx]
  {0} mov eax,00000000h
  {1} cmovz eax,edx
  {2} sub [esi],eax
  {0} add esi,04h
  {1} add ecx,04h
  {2} jnz @decrease_row_free
  add ebx,04h
  js @nx5row
  mov eax,[esp+__FREE0]
  xor edx,edx
  mov esi,eax
  sub eax,[esp+__MTX]
  idiv ebp
  neg eax
  lea ecx,[ebp+edx]
  lea eax,[ebp+eax*04h]
  @@DECIDE_NEXT_STEP:
  xor edx,edx
  mov [esp+__FREE0],esi
  add edx,[esi]
  jnz @nx2mtx
  mov ebx,eax
  sub eax,ebp
  add edx,[edi+eax*02h+__0STAR]
  jnz @@3RD_STEP
  @@4TH_STEP:
  sub edx,ebp
  jmp @newstar
  @0_star:
  mov [edi+ebx*02h+__0STAR],ecx
  mov ecx,[edi+eax*02h+__COLON]
  @newstar:
  mov ebx,eax
  lea eax,[edx-04h]
  @starincol:
  cmp [edi+eax*02h+__0STAR],ecx
  jz @0_star
  sub eax,04h
  jns @starincol
  mov [edi+ebx*02h+__0STAR],ecx
  @@1ST_STEP:
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov ebx,edi
  mov ecx,ebp
  jz @count_result_STACK
  mov edx,[edi]
  @restructure:
  {0} mov esi,[ebx+__0STAR]
  {1} mov byte ptr [edi+ecx+03h],00h
  {2} add ebx,08h
  {0} mov byte ptr [edi+esi],01h
  {1} add ecx,04h
  {2} jnz @restructure
  mov [edi],edx
  jmp @@2ND_STEP
  @count_result_STACK:
  xor ecx,ecx
  neg ebp
  xor eax,eax
  mov esi,[esp+__SAVE]
  mov ebx,[esp+__MARKS]
  add esp,20h
  @results:
  {0} mov edx,[edi+ecx*02h+__0STAR]
  {1} add ecx,04h
  {2} add edx,ebp
  {0} add eax,[esi+edx]
  {1} shr edx,02h
  {2} add esi,ebp
  {0} cmp ecx,ebp
  {1} mov [ebx],dl
  {2} lea ebx,[ebx+01h]
  {0} jnz @results

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Macro-op fusion

  The Sandy Bridge can fuse two instructions into one µop in more cases than previous processors can [...].

  The decoders will fuse an arithmetic or logic instruction and a subsequent conditional jump instruction into a single compute-and-branch µop in certain cases. The compute-and-branch µop is not split in two at the execution units but executed as a single µop by the branch unit at execution port 5.
  The CMP, ADD and SUB instructions can fuse with signed and unsigned branch instructions. INC and DEC can fuse with signed branch instructions, and TEST and AND instructions can fuse with all branch instructions (including useless combinations), [...]
  The first instruction can have an immediate operand or a memory source operand, but not both. It cannot have memory destination operand.

  Megcsillagoztam azokat az utasításpárokat, amelyek elméletileg egysíthetők, nem véve figyelembe a szükséges 3 utasításos teret köztük (egyrészt az elágazás-tévesztések miatt, másrészt nem nagyon lehet előre kiszámolni, mi tartozik decode-nál ugyanabba a 4-es utasításcsoportba):

  The programmer should keep fuseable arithmetic instructions together with a subsequent conditional jump rather than scheduling other instructions in-between; and there should preferably be at least three other instructions between one fuseable pair and the next fuseable pair in order to take advantage of macro-op fusion.

  Az ADD és SUB bevonása a Sandy Bridge-nél a macro-op fusion-be igen hatékony lépés volt az Intel-től.

  mov eax,edi
  pushad
  shl ebp,02h
  xor ecx,ecx
  lea edx,[ebp+ebp*02h]
  lea edi,[ebx+ebp]
  neg ebp
  @mark0:
  sub edx,04h
  mov [ebx+edx],ecx
  jg @mark0
  mov byte ptr [edi+00h],01h
  @@REDUCE_ROWS:
  mov ebx,ebp
  @rowmin:
  mov esi,02000000h
  mov ecx,ebp
  xor edx,edx
  @findrowmin:
  cmp esi,[eax]
  cmovz edx,ecx
  cmova esi,[eax]
  add eax,04h
  * add ecx,04h
  * jnz @findrowmin
  sub ecx,ebp
  * cmp esi,02000000h
  * jz @specific
  add eax,ebp
  @subrow:
  xor edx,edx
  cmp byte ptr [eax+03h],00h
  cmovz edx,esi
  sub [eax],edx
  add eax,04h
  * sub ecx,04h
  * jnz @subrow
  * add ebx,04h
  * jnz @rowmin
  jmp @columns
  @specific:
  cmp byte ptr [edi+edx],00h
  mov byte ptr [edi+edx],01h
  jnz @@ABNORMAL_EXIT
  add ecx,ebx
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov byte ptr [edi+ebx+02h],01h
  mov [edi+ecx*02h+__0STAR],edx
  jz @count_result_STACK
  * add ebx,04h
  * jnz @rowmin
  @columns:
  mov [edi+00h],bl
  @@RECUDE_COLUMNS:
  sub ebx,04h
  sub eax,04h
  * cmp ebx,ebp
  * jl @@2ND_STEP
  test byte ptr [edi+ebx],01h
  jnz @@RECUDE_COLUMNS
  mov esi,02000000h
  mov ecx,ebp
  @findcolmin:
  cmp esi,[eax]
  cmova esi,[eax]
  add eax,ebp
  * add ecx,04h
  * jnz @findcolmin
  cmp esi,02000000h
  lea ecx,[ebp-04h]
  jz @@ABNORMAL_EXIT
  @subcol:
  xor edx,edx
  * add ecx,04h
  * jz @@RECUDE_COLUMNS
  sub eax,ebp
  cmp [eax+03h],dl
  cmovz edx,esi
  * sub [eax],edx
  * jnz @subcol
  mov dl,[edi+ecx+02h]
  mov byte ptr [edi+ecx+02h],01h
  or dl,[edi+ebx]
  mov edx,ecx
  jnz @subcol
  mov byte ptr [edi+ebx],01h
  sub edx,ebp
  mov byte ptr [edi+ecx+02h],01h
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov [edi+edx*02h+__0STAR],ebx
  jnz @subcol
  jmp @count_result_STACK
  @@ABNORMAL_EXIT:
  add esp,20h
  xor eax,eax
  mov edx,7FFFFFFFh
  stc
  ret

  @@3RD_STEP:
  mov byte ptr [edi+ebx+03h],0FFh
  mov byte ptr [edi+edx],00h
  mov [edi+eax*02h+__COLON],ecx
  @@2ND_STEP:
  lea ecx,[ebp-04h]
  mov edx,00FFFFFFh
  jmp @c2col
  @zeroincol:
  cmp edx,[esi]
  mov bl,[edi+eax+03h]
  sbb bl,00h
  jz @@DECIDE_NEXT_STEP
  @nx2mtx:
  sub esi,ebp
  * add eax,04h
  * jnz @zeroincol
  @c2col:
  mov esi,ecx
  add esi,[esp+__MTX]
  sub esi,ebp
  @check2col:
  add esi,04h
  * add ecx,04h
  * jz @@5TH_STEP
  cmp byte ptr [edi+ecx],00h
  mov eax,ebp
  jnz @check2col
  jmp @zeroincol
  @@5TH_STEP:
  lea ebx,[ebp+03h]
  mov esi,[esp+__MTX]
  @nx5row:
  mov eax,[edi+ebx-03h]
  sub ecx,edx
  xor eax,edx
  cmovs edx,ecx
  mov ecx,ebp
  @decrease_row_free:
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  mov al,[esi+03h]
  adc al,[edi+ebx]
  mov eax,00000000h
  cmovz eax,edx
  sub [esi],eax
  add esi,04h
  * add ecx,04h
  * jnz @decrease_row_free
  * add ebx,04h
  * js @nx5row
  mov eax,[esp+__FREE0]
  xor edx,edx
  mov esi,eax
  sub eax,[esp+__MTX]
  idiv ebp
  neg eax
  lea ecx,[ebp+edx]
  lea eax,[ebp+eax*04h]
  @@DECIDE_NEXT_STEP:
  xor edx,edx
  mov [esp+__FREE0],esi
  * add edx,[esi]
  * jnz @nx2mtx
  mov ebx,eax
  sub eax,ebp
  * add edx,[edi+eax*02h+__0STAR]
  * jnz @@3RD_STEP
  @@4TH_STEP:
  sub edx,ebp
  jmp @newstar
  @0_star:
  mov [edi+ebx*02h+__0STAR],ecx
  mov ecx,[edi+eax*02h+__COLON]
  @newstar:
  mov ebx,eax
  lea eax,[edx-04h]
  @starincol:
  * cmp [edi+eax*02h+__0STAR],ecx
  * jz @0_star
  * sub eax,04h
  * jns @starincol
  mov [edi+ebx*02h+__0STAR],ecx
  @@1ST_STEP:
  sub dword ptr [esp+__SYS0],01h
  mov ebx,edi
  mov ecx,ebp
  jz @count_result_STACK
  mov edx,[edi]
  @restructure:
  mov esi,[ebx+__0STAR]
  mov byte ptr [edi+ecx+03h],00h
  add ebx,08h
  mov byte ptr [edi+esi],01h
  * add ecx,04h
  * jnz @restructure
  mov [edi],edx
  jmp @@2ND_STEP
  @count_result_STACK:
  xor ecx,ecx
  neg ebp
  xor eax,eax
  mov esi,[esp+__SAVE]
  mov ebx,[esp+__MARKS]
  add esp,20h
  @results:
  mov edx,[edi+ecx*02h+__0STAR]
  add ecx,04h
  add edx,ebp
  add eax,[esi+edx]
  shr edx,02h
  add esi,ebp
  cmp ecx,ebp
  mov [ebx],dl
  lea ebx,[ebx+01h]
  jnz @results

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Küzdök a 2 GB/32-bit thread kihasználásával régóta: pár KB-énti (egyszerre 1 struktúra) lefoglalással lassú az algoritmus (16 GB memória mellett, x64 OS alatt is), 1000-3000 db struktúra egyszerre lefoglalása esetén 1.0-1.1 GB-ig lehet elmennem (XP x64 alatt), aztán annyira menthetetlenül defragmentálódik a címtér, hogy nem lehet több ilyet egyben lefoglalni. Vajon ezen javítottak Vista/Win7 alatt?

  Megoldás lehet:
  - unlock-olt (movable) memóriafoglalás, de ennek túl sok költsége lesz minden hozzáféréskor lockolni (és az algoritmus olyan, hogy nem is lehet előre kiszámolni, hogy mit lehet lockolni egyszerre, tehát lock/unlock kellene elemenként)
  - külön x64 process-re átírni a programrészt, de ennek felhasználhatósága korlátozott, és nem is elegáns
  - egyre csökkenő struktúranagyságú memóriát lefoglalni egyszerre

  Valószínűleg a legutolsó az általánosan célravezető. Meglátjuk.

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

 • P.H.

  Topikgazda

  Két kódrészt az utolsó kódból - ellátva a megfelelő code-padding-gal - lemértem, a következők adódtak:

  2ND_STEP: 2.0 IPC
  @@2ND_STEP:
  lea ecx,[ebp-04h]
  mov edx,00FFFFFFh
  jmp @c2col
  @zeroincol:
  cmp edx,[esi]
  mov bl,[edi+eax+03h]
  sbb bl,00h
  jz @@DECIDE_NEXT_STEP
  @nx2mtx:
  sub esi,ebp
  add eax,04h
  jnz @zeroincol
  @c2col:
  mov esi,ecx
  add esi,[esp+__MTX]
  sub esi,ebp
  @check2col:
  add esi,04h
  add ecx,04h
  jz @@5TH_STEP
  cmp byte ptr [edi+ecx],00h
  mov eax,ebp
  jnz @check2col
  jmp @zeroincol

  5TH_STEP: 2.7 IPC
  @@5TH_STEP:
  lea ebx,[ebp+03h]
  mov esi,[esp+__MTX]
  @nx5row:
  mov eax,[edi+ebx-03h]
  sub ecx,edx
  xor eax,edx
  cmovs edx,ecx
  mov ecx,ebp
  @decrease_row_free:
  bt dword ptr [edi+ecx],00h
  mov al,[esi+03h]
  adc al,[edi+ebx]
  mov eax,00000000h
  cmovz eax,edx
  sub [esi],eax
  add esi,04h
  add ecx,04h
  jnz @decrease_row_free
  add ebx,04h
  js @nx5row

  Az elsőben elég gyakoriak az (ki)ugrások, a második szinte folyamatos lefutású (mátrixsoronként 1 elágazás-tévesztés van csak)
  K10.5-ön mérve:
  - az overall IPC 2.4 (nem végtelen ciklusban, ezért az tartalmazza a hívó algoritmus kb. 3x ekkora kódját is), ami 80% kihasználtsága a lehetséges maximumnak
  - a @@2ND_STEP 2.0 IPC, ami 66%-os kihasználtság
  - a @@5TH_STEP 2.7 IPC, ez 90% kihasználtság
  (Vajon ezeket az értékeket mennyiben befolyásolja, hogy a @@2ND_STEP sszámolós ciklusa 7 utasításos, a @@5TH:STEP-é pedig 9, ami passzol a K10.5 3 pipe-jához?)

  A @@2ND_STEP-en lehetne javítani, de ahhoz még +1 32 bites regiszter kellene, az meg nincs; 64 biten lesz :)

  [ Szerkesztve ]

  Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you are still ... ˙˙˙ Real Eyes Realize Real Lies ˙˙˙

Hozzászólok Aktív témák