Fujitsu blog: digitalizálás vagy bukás

Nem árt alaposan felkészülni egy digitalizációs projektre, mert a bukás komoly anyagi veszteséggel járhat.

Több bejegyzésünkben is foglalkoztunk már a digitalizáció kínálta lehetőségekkel és annak megoldásaival – legutóbb éppen a müncheni Fujitsu Forum 2017 kapcsán említettük meg, hogy a digitális átállás mennyire fontos azon cégek számára, akik szeretnének sikeresek maradni a következő években. Már akkor is szóba került, hogy ez az átállás nemcsak bonyolultsága miatt igényel alapos tervezést, hanem azért is, mert bukása esetén komoly anyagi veszteséget jelent.

A Fujitsu most egy külön felmérést is készített, melynek során világszerte 189, kiskereskedelemben működő cégnél vizsgálták, milyen feltételei vannak a sikeres digitalizációnak, illetve mivel jár, ha valamiért mégis por kerül a gépezetbe. Ezzel kapcsolatban felidéznénk, hogy a digitális átállás sikeréhez négy fő tényező járul hozzá, ezek az emberek, az intézkedések, az együttműködés és a technológia – vagy angol betűszóval a PACT (People, Actions, Collaboration, Technology).


[+]

Érdemes tudni, hogy ugyan a digitális átalakulás előrehaladott folyamat a kiskereskedelemben, de miközben a vezetők bevallása szerint a kiskereskedelmi szervezetek 93%-a rendelkezik világosan meghatározott digitális stratégiával, az ágazat nem jeleskedik a tényleges eredményekkel járó projektek végrehajtásában. Ennek egyik oka éppen a kudarctól való félelem, amely az esetek 70 százalékában jelenik meg lassító tényezőként és okoz pár álmatlan éjszakánál kissé komolyabb gondot, hiszen a megkérdezettek egyötödénél (19%) volt legalább egy meghiúsult digitalizálási projekt az utóbbi két évben, átlagosan 337 381 euró költséggel. Ezenkívül a résztvevő kiskereskedők közel egynegyede (23%) törölt digitális projekteket, 182 321 euró átlagos veszteséggel.

Érdekes, hogy a félelem ellenére a legtöbben tisztában vannak az előnyökkel: a túlnyomó többség (86%) úgy véli, hogy szervezeténél már jelen van az innováció kultúrája. 34% szerint a folyamatok és a viselkedési minták a legfontosabbak a digitális stratégia megvalósítása szempontjából, míg 24% úgy gondolja, hogy az emberek jelentik a fő sikertényezőt. Ez utóbbi azért fontos, mert a kiskereskedelemben komoly problémát jelent a digitális készségek hiánya, azaz a PACT-ből a P a leggyengébb láb. A felmérésben résztvevők 71%-a számol be a digitális készségek egyértelmű hiányáról szervezeténél. 69% aggódik amiatt, hogy az átalakulás során túl nagy figyelmet fordítanak a technológiai változásra, a szükséges készségeket, folyamatokat és viselkedési mintákat pedig elhanyagolják. Miközben a kutatásban részt vevők közel fele vásárol IoT-rendszereket, 73%-uknak kétségei vannak afelől, hogy vajon képesek lesznek-e alkalmazkodni az új digitális technológiák, köztük például a mesterséges intelligencia által támasztott követelményekhez.


[+]

Jó hír ez egyrészt a munkát kereső szakembereknek, másrészt a tovább- és átképzésen gondolkodóknak, illetve a külső szakértelmet biztosító cégeknek is; a vállalkozások 87%-a intézkedett a digitális készségek és szakértelem hozzáférésének javítása érdekében, és kezdett kialakítani e célból együttműködést külső technológiai szakértőkkel, ügyfelekkel és start-upokkal. Más iparágakkal összehasonlítva a kiskereskedelmi vállalatok vonakodnak a leginkább attól, hogy közös (co-creation) projekteket indítsanak partnereikkel a digitális innováció terén: mintegy felük nem hajlandó erre, ami később hátrányos helyzetbe hozhatja őket.

Érdekes egyébként, hogy a kiskereskedelemben mennyire a külső nyomásnak engedelmeskedve vágnak bele a digitalizációba, még úgy is, hogy tisztában vannak annak előnyeivel: a cégek kétharmadánál (66%) elsősorban az ügyfelek hajtják a digitális átalakulás motorját. 91% esetében jelentkezik elvárásként az ügyfelek részéről a digitálisabb működés, míg 69% véli úgy, hogy a digitális átalakulás élénkíti a versenyt. A digitalizálódás jobban felrázza a kiskereskedelmet más ágazatokhoz képest. A megkérdezettek 75%-a ért egyet azzal az állítással, hogy lehetetlen előre jelezni, kik lesznek a versenytársai tíz év múlva, 86% pedig úgy gondolja, hogy a változásra való képesség kulcsfontosságú lesz a vállalat túlélése szempontjából a következő öt évben.

Azóta történt

Előzmények